Prøv avisen

Fødselsdage i dag Journalist Richard Oestermann, Jerusalem, 75 år. Richard Oestermann er født i København af jødiske forældre og flygtede under Anden Verdenskrig til Sverige. I 1945 vendte han hjem som medlem af Den Danske Brigade, læste jura ved Københavns Universitet og blev siden uddannet journalist i USA. Efter læretiden på Holbæk Amtstidende fik han job på Information, og i 1951 blev han pressemedarbejder på den amerikanske ambassade. I 1960 rejste han til Israel for at dække processen mod Adolf Eichmann - og endte med at bosætte sig der. Derfra han han siden virket som korrespondent og orienteret en stor skandinavisk læserkreds om, hvad der sker i Mellemøsten. I 1998 udgav han bogen »Født på ny« om skæbner i Israel. Direktør Per Sørensen, Billund, 70 år. Per Sørensen er uddannet i slagteri- og konservesbranchen og var eksportchef i Esbjerg Andelsslagteri og efterfølgende prokurist i Midtjysk Fjerkræ i Gjern, inden han blev HD i organisation og i 1966 ansat som forskningsassistent ved Handelshøjskolen i Århus. Der blev han cand.merc. i organisation i 1968, og efter et år ved Harvard Business School i Boston, USA, blev han lektor ved Handelshøjskolen i Århus. 1979-96 var han direktør i Lego. I dag er han blandt andet formand for Brandbjerg Højskole, sidder i bestyrelsen for Foreningen af Folkehøjskoler og er medlem af Konsistorium ved Syddansk Universi-tet. Ambassaderåd Torben Gettermann, Athen 50 år. Torben Gettermann var konsulent for et rejsebureau, inden han i 1980 blev ansat i Udenrigsministeriet som assistent i Handelsafdelingen. Han var siden udstationeret som vicekonsul i Saudi-Araben og attaché i Mexico. 1993-97 var han førsteambassadesekretær i Budapest. Tilbage i Danmark stod han for tilrettelæggelsen af ministerrådsmødet i Bella Center i december 1997, og året efter bistod han med at organisere Østersørådets topmøde i Riga. Efter to år i Udenrigsministeriets økonomiafdeling fik han sin nuværende post i Athen. Fødselsdage i morgen Pastor emeritus Arne Hersaa, Frederiksberg, 85 år. Arne Hersaa blev cand.theol. i 1942 og i 1946 ansat som hjælpepræst ved Solbjerg Kirke på Frederiksberg. Året efter rejste han til Færøerne, hvor han de følgende syv år var sognepræst i Norderøernes østre Præstegæld. Tilbage i Danmark blev han igen hjælpepræst ved Solbjerg Kirke, men flyttede i 1957 til Sundby Kirke, København. 1958-68 var han residerende kapellan ved Skt. Thomas Kirke på Frederiksberg, hvorefter han frem til afskeden i 1977 var residerende kapellan ved Godthåbskirken på Frederiksberg. Professor, dr.phil. Inger Ejskjær, Frederiksberg, 75 år. Inger Ejskjær, der er en af vore velrenommerede forskere i danske dialekter, blev student i Struer i 1945 og blev i 1953 færdig som cand.mag. i dansk og fransk. Efter et studieophold i Uppsala blev hun i 1955 ansat som videnskabelig assistent på Københavns Universitet og tilknyttet det daværende Udvalg for Folkemål. I 1960 fik udvalget status af selvstændigt forskningsinstitut og ændrede samtidig navnet til Institut for Dansk Dialektforskning. Samme år blev hun udnævnt til amanuensis, og i 1971 blev hun professor i dansk dialektologi. Inger Ejskjær blev dr.phil. i 1970 og har i øvrigt en længere videnskabelig produktion bag sig. Hæder til Gråbøl og Spottag Lauritzen-Prisen 2001 på to gange 100.000 kroner er blevet tildeltt skuespillerne Sofie Gråbøl og Jens Jørgen Spottag. Prisen gives hvert år til en mandlig og kvindlig skuespiller for fremragende kunstneriske præstationer på en dansk scene, i TV-Teatret eller i dansk film.