Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Elly Knudsen, Gjellerup ved Herning, 80 år. Elly Knudsen er kontoruddannet, men da hun i 1951 blev gift med Johannes Knudsen, kvittede hun arbejdet for at være hjemmegående og hjemmesyerske samt for at sikre parrets to sønner en tryg opvækst i Hammerum. Elly Knudsen har altid været aktiv i sin fritid. Hun har blandt andet været divisionschef for KFUK-Spejdernes 5. jyske divison, hvor hun nu er æresmedlem, lige som hun har haft andre tillidserhverv blandt andet inden for Kirkens Korshær. Efter at have passeret 60 års-alderen begyndte hun at tage en nysproglig studentereksamen i enkeltfag på VUC i Herning. Sprog som hun siden hen også har haft glæde af, når hun sammen med sin mand tog på adskillige udenlandsrejser. Elly Knudsen mistede sin mand sidste år. Hun markerer selve dagen med åbent hus i sit hjem om formiddagen.

Provst, pastor emeritus Jørgen Algreen-Petersen, Brønderslev, 70 år. Jørgen Al-green-Petersen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1959. Samme år blev han ansat som hjælpepræst i Skælskør og året efter konstitueret sognepræst i samme pastorat. 1960-64 var han først kaldskapellan og siden residerende kapellan i Frederikssund og Oppe-Sundby pastorater, hvorefter han fra 1964 til afskeden i 1995 var sognepræst i Brede. I årene 1976-94 var han tillige provst i Tønder Provsti. Jørgen Algreen-Petersen har blandt andet siddet i Folkekirkelige Missionsselskabers Fællesudvalg 1969-76.

.

Forhenværende kulturminister Grethe Fogh Rostbøll, Frederiksberg, 60 år. Grethe Rostbøll var kulturminister fra 1990 til Schlüter-regeringens afgang i 1993. Hun er læreruddannet og mag.art. i litteraturvidenskab og har siden 1978 været teater- og litteraturanmleder ved Jyllands-Posten og siden 1987 kommentator og klummeskribent ved Berlingske Tidende. 1962-90 var hun lærer og medforstander på Ryslinge Højskole. Hun sad i Folketinget, valgt for Det Konservative Folkeparti, i årene 1996-98. Efter afgangen som kulturminister blev Grethe Rostbøll valgt til Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor posten som formand for Kultur- og Biblioteksudvalget er lagt i hendes sikre hænder. Grethe Rostbøll har en lang række tillidsposter i landets kulturelle institutioner, blandt andet sidder hun i bestyrelserne for Sjællands Symfoniorkester og Fultonstiftelsen og er næstformand i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab og 1. næstformand i Danmarks Biblioteksforening. Hun har skrevet flere bøger om blandt andet Karen Blixens forfatterskab og redigeret udgivelser om det danske sprog.

Organist Anne Hesseldahl Lyster, Notmark på Als, 50 år. Anne Hesseldahl Lyster er opvokset i Aventoft i Sydslesvig og blev student fra Tønder Statsskole, hvorefter hun studerede musik ved Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Der modtog hun orgelundervisning hos professor Aksel Andersen, der siden førte til en stilling som organist ved Lumsås Kirke i Odsherred og en P.O. uddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun blev klaverlærer ved Trundholm Musikskole, og undervisningen i klaverspil fortsatte ved Midtals Musikskole, da hun i efteråret 1988 flyttede med mand og børn til Notmark Præstegård på Als. Fra 1989 var hun organist ved Notmark Kirke, indtil hun i november 1997 blev organist ved Slotskirken i Augustenborg, hvor hun også leder kirkens pigekor. I nogle år har Anne Lyster tillige været en skattet leder af Det sønderjyske Pigekors korskole.

Bibliotekssekretær, cand.theol. Christian Vincent Galle Gottlieb, Lynge, 40 år. Christian Vincent Galle Gottlieb blev student fra Zahles Gymnasium i 1980, løjtnant af reserven to år efter og premierløjtnant i 1986. I 1994 blev han Master of Letters ved University of Cambridge i England og samme år cand.theol. Siden 1996 har han været bibliotekssekretær ved Dronningens Håndbibliotek på Amalienborg.

Sognepræst Niels Peter Sørensen, Skanderborg, 40 år. Niels Peter Sørensen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1989 og samme år ansat som sognepræst i Gl. Haderslev. Siden 1995 har han været sognepræst i Skanderborg Slotskirke-Skanderup Pastorat. Siden 1996 har han været feltpræst af reserven.

Fødselsdag i morgen

Provst, pastor emeritus Carl Fuglsang-Damgaard, Frederiksberg, 70 år. Carl Fuglsang-Damgaard blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1956 og samme år ansat som lærer ved Rødding Højskole. 1965-92 var han sognepræst i Havnbjerg Sogn og 1986-92 tillige provst for Sønderborg Provsti.

40-års organistjubilæum

Organist Benedicte Agger, Holte, kan på fredag fejre, at det er 40 år siden, hun fik ansættelse som organist og kantor ved kirken. Opvokset i et kirkeligt miljø - hendes far var provst C.P. Agger ved Halsted Kirke på Vestlolland - og med sit musikalske talent var det naturligt for Benedicte Agger at vælge en kirkemusikalsk uddannelse. Efter organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i december 1955 og året efter kantoreksamen samme sted fra, fungerede hun som vikar ved forskellige kirker. Fra juni 1961 blev Benedicte Agger fast ansat ved Vanløse Kirke, hvor hun i årenes løb har bidraget med indlevelse i arbejdet. På fredag kl. 17 er der koncert i Vanløse Kirke med efterfølgende reception for Benedicte Agger i menighedslokalerne.

Ny overvismand

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Torben Andersen er udpeget til ny overvismand i Det Økonomiske Råd fra den 1. august. Her afløser han professor Niels Kærgård fra Den Kgl. Veterinære Landbohøjskole, der har ønsket at fratræde efter godt ni års virke, hvoraf de seks år har været på den til tider stormomsuste post som overvismand. Det er økonomiminister Marianne Jelved (R), der har udpeget den nye overvismand. Torben Andersen er 44 år og har siden 1989 været professor ved Institut for Økonomi ved Århus Universitet. Forud for denne periode har han været forskningsprofessor og lektor. Han blev lic.oecon. fra Aarhus Universitet 1984 og siden ph.d. Torben Andersen er en af dansk økonomis sværvægtere og ikke ukendt med den uvildige vismandsinstitution, hvor han i perioden fra 1993-1996 var medlem af formandsskabet i Det Økono-miske Råd.

navnekristeligt-dagblad.dk