Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Pastor emeritus Sigfred Christensen, Haderslev, 80 år. Sigfred Christensen er født i Vinding ved Vejle, blev student i Horsens og i 1949 cand.theol. fra Aarhus Universitet. Umiddelbart efter blev han sognepræst i Lintrup og Hjerting ved Rødding. I 1958 flyttede han til Nordborg på Als, og fra 1972 frem til afskeden i 1988 var han sognepræst i Fjelstrup Sogn og fra 1975 tillige i nabosognet Aller nær Haderslev.

Dr.theol. Jakob H. Grønbæk, Lejre, 75 år. Jakob H. Grønbæk blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1952 og modtog fire år efter Aarhus Universitets guldmedalje. Han var ansat ved samme universitet i årene 1953-57, hvorefter han tog på to års studieophold i udlandet. Ved hjemkomsten i 1959 virkede han først som seminarieadjunkt i Vordingborg, inden han i 1961 blev ansat som adjunkt ved Københavns Universitet. I 1964 fik han stilling som teologisk fagreferent på Det Kongelig Bibliotek og nåede at have et mangeårigt virke, inden han i 1991 tog afsked som afdelingsleder med ansvar for de boghistoriske samlinger, bogbinderiet, konserverings- og restaureringsværkstedet samt bogrevisionen. Tilknytningen til det universitære miljø bevarede han, ikke kun gennem doktorafhandlingen fra 1971 om David-traditioner i Samuelsbøgerne, men også gennem et flerårigt virke som censor ved de teologiske embedseksamener og via sin indsats som ekstern lektor ved Institut for Religionshistorie i årene 1978-81. Den foretagsomme Jakob H. Grønbæk har desuden virket som skribent i en række sammenhænge, blandt andet som bidragyder til Dansk teologisk Tidsskrift og som medarbejder ved Gads Danske Bibelleksikon og i 1999 ved Handbuch deutscher historicher Buchbestände. Jakob H. Grønbæk har blandt andet været aktiv i Dansk Magisterforening og Forskningsbibliotekarernes samråd og - på lokalt plan - formand for Ældrerådet i Lejre 1995-90. Siden december sidste år har han desuden været kirkeværge ved Allerslev Kirke. Endelig er Jakob H. Grønbæk også en flittig kronikør - især i Kristeligt Dagblad. Der er åbent hus i dag klokken 11-14 i hjemmet, Gl. Byvej 12, Allerslev, Lejre.

Tidligere skoleleder Ernst Meyer, Flensborg, Tyskland, 75 år. Ernst Meyer er født og opvokset i Tyskland, hvor han også blev uddannet lærer og gjorde militærtjeneste 1944-45. Efter Anden Verdenskrig kom han til det danske skolevæsen i Slesvig, men da han opdagede, at den tyske læreruddannelse ikke var god nok til at undervise danske elever, tog han først på Uldum Højskole og dernæst på Jelling Seminarium. Han var derefter i årene 1952-89 leder af Den Danske Privatskole i Medelby. Efter pensioneringen i 1989 flyttede han til Flensborg, hvor han sammen med sin kone Annalise Meyer nyder sit otium. Ernst Meyer var formand for Sydslesvigsk Forening 1965-77, hvor han gjorde et stort stykke arbejde for danskheden. Han har desuden haft talrige tillidsposter i det danske mindretal, blandt andet som viceborgmester i Medelby og som medlem af Flensborg Avis' bestyrelse.

Fødselsdage i morgen

Diakon Peter Andersen, Dianalund, 75 år. Peter Andersen blev diakon i 1958 fra Kolonien Filadelfias Diakonskole. Han fik derefter ansættelse som sygeplejerske på Ortopædisk Hospital i København, hvorefter han vendte tilbage til Kolonien, hvor han bestred forskellige stillinger som henholdsvis nattevagtsafløser, assistent på børnehospitalet, drengeafdelingen og en lukket mandsafdeling, indtil han gik på pension i 1988. Peter Andersen har haft tillidsposter i blandt andet Indre Mission og KLF, Kirke og Medier.

Diakon og sygeplejerske Ole Bjørn Andersen, Billund, 60 år. Ole Bjørn Andersen blev diakon i 1965 fra Kolonien Filadelfias Diakonskole. Efter at have aftjent sin værnepligt blandt andet ved det danske hospital i Gaza blev han førsteassistent og senere afdelingsleder ved epileptisk mandsafdeling samt sygeplejelærer på diakonskolen. Fra 1968 til 1980 var Ole Bjørn Andersen forstander på plejehjem i henholdsvis Holstebro, Gørlev og Billund. Derefter sygeplejelærer ved Vejle og Ribe Amts Sygeplejeskoler, afdelingssygeplejerske på plejehjem på Færøerne og i Ringkøbing, primærsygeplejerske i henholdsvis Grindsted, Billund og Esbjerg. Han sluttede på D.I.H. i Nuuk Grønland, inden han i 1996 blev førtidspensionist.

Skoleleder Kurt Ernst, Århus, 50 år. Kurt Ernst blev læreruddannet fra Århus Seminarium i 1977, men var allerede fra 1974 tilknyttet Elise Smiths Skole, fra 1982 som skoleleder. De frie skolers organisationer har i mange år nydt godt af Kurt Ernsts store evner som forhandler og hans evne til at tænke visionært. I 1989 blev han valgt til bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening, og siden 1991 har han været formand for foreningen, der i dag hedder Danmarks Privatskoleforening og er skoleorganisation for 119 frie og private grundskoler med godt 36.000 elever. Han er næstformand i Frie Grundskolers Fællesråd, paraplyorganisationen for de frie grundskoler i Danmark. Som de frie skolers repræsentant deltager Kurt Ernst i arbejdsgrupper nedsat af Undervisningsministeriet, og han er udpeget som dommer i faglige voldgifter. Danmarks Privatskoleforening afholder reception for Kurt Ernst i Musikhuset i Århus på fredag klokken 14-16.30.

25-års præstejubilæum

Det er i dag 25 år siden sognepræst for den katolske Sct. Mariæ Kirke i Aalborg, pater Allen Courteau, blev præsteviet. Det skete i St. Pauls i hans hjemstat Minnesota i USA. Der var han i årene efter andenpræst i St. Thomas Aquinas Sogn, hvorefter han frem til 1984 var lærer ved en kostskole, som drives af hans orden, oblatfædrene. Herefter gik turen til Danmark, hvor han har haft sit virke siden. Først hos sine medbrødre i Herlev som andenpræst og fra 1985 som sognepræst for menighederne i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Thisted. Allen Courteau er medlem af procincialrådet i sin orden, sidder i bispedømmets præsteråd og er valgt til pastoralrådet og medlem af forretningsudvalget der.

Bryllup

Lørdag 9. juni vies i Haslev kirke kl. 13.30 Signe Nørhøj, datter af Lis og Henning Nørhøj, Haslev, til Sune Jespersen, søn af Nanna og Thøger Jespersen, Skærbæk.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Enghøj Pastorat i Århus Stift Inge Klarlund Bach afsked efter ansøgning fra udgangen af maj.

Kulturpris til Claus Bjørn

Landbohistorikeren Claus Bjørn, lektor ved Københavns Universitet og anmelder i Kristeligt Dagblad, modtog i fredags Landbrugets Kulturpris, der er på 50.000 kroner. Overrækkelsen foretog Kulturfondens formand, godsejer Chr. Ulrich ved årsmødet i Landbohistorisk Støttekreds på Østrupgaard ved Fåborg. Claus Bjørn får prisen, fordi han med analyse og en sjælden indlevelsesevne som grundlag har gjort væsentlige dele af samfundets tilblivelse levende Ð herunder landboreformerne, den sydsjællandske bondebevægelse og ikke mindst for at have fremskaffet nye kilder til dannelsen af grundloven. - Med dine foredrag og artikler lever du på fornemste vis op til forpligtelsen til at formidle dit eget fags viden om samfundsopbygningen og på dette grundlag fremkomme med holdninger i diskussion med andre samfundsdebattører. Det er både formidling og engagement. Du gør forrige generationers indsats levende. Det er hele dette forløb, du så flittigt har gjort til din arbejdsmark med så rig en høst til følge. Det var her, det moderne samfund blev grundlagt, sagde tidligere sekretariatschef i Landboforeningerne Jørgen Skovbæk, der motiverede tildelingen af Landbrugets Kulturpris.