Prøv avisen

Fødselsdag i dag

Direktør Erik Stephensen, Holte, 50 år. Erik Stephensen har siden 1996 været administrerende direktør i Skandinavisk Film Kompagni, men er nok bedst kendt for årene som makker med Jørgen Flindt Petersen, først som tv-journalister og siden som chefredaktører for Aktuelt. Erik Stephensen var journalistelev i A-pressen og i Det Berlingske Hus og ansat ved Ekstra Bladet, inden han i 1976 kom til Danmarks Radio. Der blev han makker med Jørgen Flindt Petersen, og parret blev kendte og hædrede, blandt andet med Cavling-prisen, for en række dokumentarudsendelser. I 1987 blev makkerparret udpeget som dem, der skulle redde dagbladet Aktuelt. Det skete med millionstøtte i ryggen fra LO og tilhørende »frihedsbrev« med løfte om ubegrænset redaktionel frihed. Aktuelt blev til Det Fri Aktuelt og fik nyt design. Mange nye journalister blev ansat, og en del gamle medarbejdere forlod mere eller mindre frivilligt avisen. Efter to år og flere ekstraordinære tilskud var den ventede succes for avisen udeblevet. Erik Stephensen fik tilbudt en direktørstilling i Nordisk Film, som han ikke kunne sige nej til. Han var glad for at vende tilbage til de levende billeder, og det gik da også fint i en årrække, men i 1995 forlod han Nordisk Film efter en del uro i ledelsen. Året efter blev han administrerende direktør i Skandinavisk Film Kompagni.

Fødselsdage i morgen

Elisabeth Ebbesen, Virum, 90 år. Elisabeth Ebbesen er enke efter ambassadør Sven Ebbesen.

Forhenværende organist og dirigent Walther Børner, Åbyhøj, 85 år. Walther Børner er født i Nyborg og bestod organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1938 med P. S. Rung-Keller som hovedfagslærer. I hele 25 år, 1949-74, dirigerede han Jysk Akademisk Kor og virkede desuden som lærer i kordirektion ved Aarhus Universitet 1951-75. Han var ansat som organist ved Bogense Kirke 1940-45, ved Sct. Mortens Kirke i Randers 1945-58 og ved Vor Frue Kirke i Århus 1958-86.

Forhenværende indremissionær Alfred Lund-Thorsen, Odense, 85 år.

Politisk redaktør, godsejer, hofjægermester og forhenværende minister Britta Schall Holberg, Hagenskov Gods, Ebberup, 60 år. Britta Schall Holberg voksede op alene med sin mor i Birkerød og lærte af hende, at kvinder har en naturlig forpligtelse til at engagere sig i samfundet på lige fod med mænd. Det er gennem årene blevet til et omfattende samfundsengagement, både kommunal- og landspolitisk, samt i alle kroge af Venstres organisation, blandt andet mange år i hovedbestyrelsen. Hun var opstillet til næstformandsposten i Venstre, da hun, uden at være opstillet til Folketinget, sprang fra socialudvalgsformandsposten og leder af den borgerlige gruppe i Assens ind som indenrigsminister i Poul Schlüters første regering 1982. I 1977 overtog hun Hagenskov Gods efter sin far og flyttede med mand og to drenge til Fyn. Da mente hun, at hendes politiske liv måtte stoppe, men alligevel blev det til opstilling til Assens Byråd og altså også ministerposter. Efter fire år som indenrigsminister var hun 1986-87 landbrugsminister. Ministertiden blev ikke uden storme, men det har altid været vigtigt for hende, at en politiker skal være synlig, og at politikken ikke skal hentes i en meningsmåling, men være en del af en livsopfattelse. I årene 1990-98 var hun formand for Det mellemkirkelige Råd. Hun var valgt til rådet som repræsentant for stiftsudvalget på Fyn, hvor hun var opstillet på en grundtvigsk liste, populært kaldet »skeptikerlisten«. Som rådets første formand fik hun til opgave at bygge det mellemkirkelige arbejde op fra bunden og mane til forsoning mellem de grundtvigs/tidehvervske og missionsfolkene. I de sidste ti år har hun blandt andet også været formand for Landbrugsuddannelsesrådet, siddet i Nykredits Styrelsesråd og Erhvervsuddannelses- og voksenuddannelsesrådet. 1990-98 var hun desuden medlem af repræsentantskabet for Kristeligt Dagblad. I 1998 blev Britta Schall Holberg ansat som politisk redaktør for Fyens Stiftstidende, hvor hun stadig bestrider opgaven som debatskabende meningsdanner.

Bryllupper

På lørdag klokken 14.30 vies i Hanning Kirke Benedicte Kousholt Holmgaard, datter af Inger og Arne Holmgaard, Hanning, til Kim Kastrup Kvist, søn af Dorete og Aksel Kvist, Farsø.

I Østerlars Kirke vies på lørdag Connie Rønne, datter af Henny og Ernst Rønne, Karensminde, Østerlars, til Henning Jørgensen, søn af Klara og Andreas Jørgensen, Varde.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Løkken-Furreby Pastorat i Aalborg Stift Jette Margrethe Holm afsked efter ansøgning fra udgangen af august.

Prinsesse Benedikte protektor

Prinsesse Benedikte har påtaget sig hvervet som protektor for Museet på Koldinghus. Hermed understreges det, at Koldinghus er et gammelt kongeslot, og det bekræfter den gode og nære forbindelse, der består mellem kongehuset og Museet på Koldinghus, siger museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou.

navnekristeligt-dagblad.dk