Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Forhenværende finansminister (S) Henry Grünbaum, København, 90 år. Henry Grünbaum fik i sin tid tilnavnet »Ærlige Henry«. Og navnet vandt gehør, for den saglige socialdemokrat stak sjældent noget under stolen, heller ikke når han var uenig med sin statsminister. Det fik Anker Jørgensen at mærke, da han i 1978 dannede regering med Venstre. Henry Grünbaum var imod, og han protesterede offentligt. Ikke af principielle, ideologiske årsager, men fordi han ikke havde tillid til den foreliggende regeringsplan. Henry Grünbaum, der som 39-årig tog eksamen som cand.polit., var oprindelig udlært gravør og engagerede sig i begyndelsen af sin politiske karriere i fagbevægelsen, hvor han placerede sig centralt som statistiker og økonom. I 1964 udnævnte Jens Otto Krag ham til økonomiminister, og i 1966 blev Henry Grünbaum for første gang valgt til Folketinget. Han var finansminister i flere omgange, først under Krag i årene 1965-68, siden igen i 1971 og endelig i Anker Jørgensens første regering 1972-73. Siden blev han sat af ministerholdet og kom ikke senere for alvor ind i varmen igen. Han sad dog fortsat i Folketinget frem til 1981, ligesom han også i 1970'erne bestred vigtige poster, blandt andet som medlem af finansudvalget. I sine perioder som finansminister blev han kendt som pædagogen og dialektikeren, der gjorde alt for at redegøre for både synspunkter og finansielle mysterier. Hans væsentligste politiske nyskabelse lå formodentlig i kildeskatten, som han var den egentlige skaber af, men som lidt ironisk blev realiseret under VKR-regeringen mellem to af hans ministerperioder.

Forhenværende skoleinspektør Gunnar Øhlenschlæger, Odense, 80 år. Gunnar Øhlenschlæger var i 29 år leder af Spedsbjergskolen i Blommenslyst og sideløbende i 27 år formand for menighedsrådet ved Ubberud Kirke.

Pastor emeritus Hugo Bjerre Jakobsen, Randers, 75 år. Hugo Bjerre Jakobsen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1950 og året efter ansat som hjælpepræst i Ejstrup på Vejle-egnen. Efter nogle år som kaldskapellan i Lemvig og Nørlem Sogne flyttede han i 1956 til København som præst ved Den Danske Diakonissestiftelse. I 1963 vendte Hugo Bjerre Jakobsen tilbage til Jylland til embedet som residerende kapellan ved Skt. Peders Kirke i Randers. Fra 1971 og til sin afsked i 1986 var han sognepræst ved Skt. Andreas Kirke i Randers og fra 1973 tillige præst for nabosognet Lem. Han har været engageret i Ydre Mission og har været bestyrelsesmedlem i Århus Stifts menighedsrådsforening. I 1978 udgav han prædikensamlingen »I Herrens hus«.

Fødselsdag i morgen

Organist Inge Beck, Esbjerg, 50 år. Inge Beck er født i Thorsted. I 1972 bestod hun præliminær orgelprøve fra Det Jydske Musikkonservatorium med Jesper Jørgen Jensen som hovedfagslærer, og fem år senere aflagde hun kirkemusikalsk diplomeksamen med Bent Frederiksen og Anders Riber som hovedfagslærere. Samme år modtog hun konservatoriets rejselegat og videreuddannede sig i Wien, hos M. Radulescu i Lichtenstein og hos N. Danby. Inge Beck har givet utallige koncerter som orgelsolist og akkompagnatør sammen med blandt andre Kim Sjøgren. Inge Becks første orga-nistembede var ved Gellerup Kirke fra 1976, indtil hun i 1979 blev ansat i sin nuværende organiststilling ved Grundtvigskirken i Esbjerg.

Bryllup

Cand.theol. Lill Arendt Hemmingsen, Assens, og cand.theol. Sørens Winther Nielsen, Hørsholm, er blev lørdag viet i Trinitatis Kirke i København.

Sølvbryllup

På tirsdag kan Andrea og Asger Korsholm, Præstebakken 16, Vildbjerg, fejre sølvbryllup.

Guldbryllup

I morgen kan Inger og Ove Homburg, Sadolinsgade 82, Odense, fejre guldbryllup.

navnekristeligt-dagblad.dk