Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Forfatter Esther Gress, Humlebæk, 80 år. Esther Gress debuterede som digter i Berlingske Tidende i 1966 og har siden udsendt en lang række digtsamlinger. Hun skriver korte komprimerede digte om livet og dets vilkår og om overlevelse. Digtene har ofte været trykt i aviser og udenlandske digtsamlinger. Flere af digtene er sat i musik, og de er oversat til mange sprog. Esther Gress blev således optaget i Guinness Rekordbog 1999 som mest oversatte danske digter. Æresbevisninger har hun også fået fra en lang række lande. Esther Gress er uddannet som tysk og engelsk korrespondent. Hun var i en årrække ansat ved københavnske bogforlag og senere ved aviser, deraf mange år ved Berlingske Tidende.

Arkitekt MAA Inger Exner, Århus, 75 år. Inger Exner er en af pionererne i moderne dansk arkitektur. Igennem næsten 50 år har hun drevet tegnestue med sin mand Johannes Exner. I tæt samarbejde har de skabt en lang række bygningsværker af høj arkitektonisk kvalitet, præget af en visionær tankegang og en solid funktionalitet. Inger Exner er opvokset i Randers, hvor hun blev student i 1945. Som en af de ganske få kvinder, der var blevet uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i efterkrigsårene, begyndte Inger Exner sin karriere hos arkitekten Sigvard Bernadotte. Hendes særlige talent for at tegne var drivkraften i det, der skulle blive et bemærkelsesværdigt oprør mod den ofte middel-mådige holdningsløse arkitektur, som prægede 1960'erne. Gennembruddet kom med førsteprisen for et forslag til en ny kirke, Sct. Clemens i Randers. Dette bygningsværk blev opført helt i tegl og lagde grunden til en særlig omhu omkring lyset, materialerne, håndværket og kunsten. I alt 13 kirker er det blevet til igennem årene. Derudover har Inger og Johannes Exner fået opført et stort antal sognegårde og andre nybygninger. Et af hovedværkerne er restaureringen af Koldinghus. Dette er et resultat af 20 års arbejde med et stykke kulturhistorie, som nu optræder i en ny og dybt original form. Et referenceværk i nyere europæisk arkitektur, som bl.a. er blevet tildelt Europa Nostra Prisen. En af mange hædersbevisninger, Inger Exner har modtaget gennem årene. Inger Exner har beskæftiget sig med alle facetter af sit fag. Med sin fordomsfrie og jordnære ind-gangsvinkel til den enkelte opgave, har hun bidraget til at fastholde den arkitektoniske ide og ambition. Samtidig er det en særlig opmærksomhed omkring menneskets velbefindende, som præger de mange bygningers funktionelle indretning. I øvrigt har talentet for at tegne i alle årene udmøntet sig i skitser af medmenneskers sære fremtoninger i let karikerede skitser og portrætter. Naturoplevelser, herunder jagt, er en anden yndet beskæftigelse. Ligesom klaveret ofte er blevet frekventeret siden barndommen. Allerbedst trives hun i fristedet Vangså ved Vestkysten i samvær med børn og børnebørn i alle aldre.

Seminarielektor, dr.theol. Niels Jørgen Willert, Rørvig, 50 år. Niels Jørgen Willert blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1978 og samme år cand.phil. i kristendomskundskab med bifags- og hovedfags-eksamen i religionshistorie fra samme universitet. Året efter fik han universitetets guldmedalje for en afhandling om opfattelsen af Pilatus i jødedom og kristendom. Fem år efter blev han lic.theol., og i 1997 blev han dr.theol. på afhandlingen »Den korsfæstede konge. Kristologi og discipelbillede i Markusevangeliets passionsfortælling«. Niels Jørgen Willert begyndte at undervise i 1979 og var først ved Holbæk Seminarium og derefter ved Statsseminariet på Emdrupborg, sideløbende med at han var undervisningsassistent i Ny Testamente ved Teologisk Fakultet i København 1979-85 og ekstern lektor i Ny Testamente ved Institut for Kristendomskundskab på Humanistisk Fakultet i København 1984-85. 1983-85 var han desuden ekstern lektor i oldkirkehistorie og patristik ved Aarhus Universitet. I 1985 blev han adjunkt på Danmarks Lærerhøjskole ved Institut for kristendom og religion, og 1986-89 var han tillige ekstern lektor i Ny Testamente ved Aarhus Universitet. Efter et par år som lektorvikar i Århus blev han i 1991 ansat som ekstern lektor i Ny Testamente ved Teologi på Københavns Universitet, men har nu siden 1997, hvor han erhvervede den teologiske doktorgrad, været seminarie-lektor på Blaagaards Statsseminarium. I foråret var han dog i Grønland, hvor han var gæstelærer i kirkehistorie ved Institut for teologi på universitetet i Nuuk. Sideløbende med denne undervisningskarriere har Niels Jørgen Willert ikke alene erhvervet teologiske forskningsgrader, men også fungeret som præst. Han blev ordineret i 1990, var et år ulønnet hjælpepræst i Mørkhøj Sogn i Gladsaxe og derefter sognepræst i Nykøbing Sjælland og Rørvig - fra 1996 til afskeden i 1999 alene sognepræst i Rørvig. Hans efterfølger i embedet blev hustruen, Ida Willert, og ikke overraskende tager Niels Jørgen Willert fortsat del i sognearbejdet, ligesom det også sker, at han vikarierer i provstiets kirker. Niels Jørgen Willert har været censor ved seminariernes lærereksamen siden 1981 og censor ved de teologiske fakulteter i København og Århus siden 1994, foruden at han har haft diverse undervisningsopgaver på Folkeuniversitetet i København. Hans forskning har resulteret i flere bøger og artikler.

Sognepræst Leif Hankelbjerg Mortensen, Avlum, 50 år. Leif Hankelbjerg Mortensen blev færdig som kandidat fra Aarhus Universitet i 1980. Samme år fik han arbejde som hjælpepræst ved Avlum og Hodsager Kirker, og fra 1981 har han udfyldt stillingen som sognepræst sammesteds.

Fødselsdage i morgen

Civilingeniør Erik Somer, Bagsværd, 75 år. Erik Somer blev cand.polyt. af kemi-ingeniørlinjen i 1950, og efter et år i firmaet Chr. Fahrner og fem år i kemisk afdeling på Teknologisk Institut blev han i 1956 direktør for Isotopcentralen inden for Akademiet for de tekniske Videnskaber. I 1974 blev han overingeniør og chef for vandkvalitetskontoret i Miljøstyrelsen, som chef for vandkvalitetskontoret. Her stoppede han i 1992, og siden har han arbejdet som selvstændig konsulent i miljøspørgsmål. Erik Somer har blandt andet været medforfatter til Den Store Danske Encyklopædi. Han er medlem af Akademiet for de tekniske Videnskaber.

Sognepræst Niels-Peter Lund Jacobsen, Rødding, 40 år. Niels-Peter Lund Jacobsen blev i 1992 færdig som kandidat fra Aarhus Universitet, og blev samme år ansat som sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup sogne, hvor han er ansat i dag.

Dansk chef for styrke i Georgien

Den danske brigadegeneral Jørn Hee er udnævnt til chef for OSCE's Grænseovervågningsmission i Georgien. Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) besluttede sidste år at oprette Grænseovervågningsmissionen, der overvåger den georgiske side af grænsen til den russiske republik Tjetjenien. Missionen, der består af godt 40 ubevæbnede internationale observatører, har til opgave at hindre Tjetjenien-konflikten i at brede sig til nabolandet Georgien og andre dele af regionen. Jørn Hee har siden 1999 været næstkommanderende ved FN's observatørmission UNTSO, der med base i Jerusalem assisterer FN's fredsbevarende styrker i Mellemøsten. Han ventes at tiltræde chefposten i Georgien den 5. september.

navnekristeligt-dagblad.dk