Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Forhenværende direktør, amtsråds- og folketingsmedlem Henning Andersen, Marstal, 70 år. Henning Andersen stammer fra Skagen, men tog handelseksamen i Esbjerg og blev i 1954 bogholder og senere prokurist ved Esbjerg Skibsværft. I 1957 flyttede han til Ærø, hvor han blev direktør i og medindehaver af Marstal Træskibsværft. Den stilling varetog han frem til 1978. Henning Andersen har siden 1965 været medlem af repræsentantskabet for Det Konservative Folkeparti. Han var medlem af Fyns Amtsråd 1970-97, i en del af årene som viceamtsborgmester. Henning Andersen var medlem af Folketinget 1970-73 og igen 1979-94. Der sad han i Finansudvalget 1981-94, og 1987-92 var han de konservatives finanspolitiske ordfører.

Sognepræst Erik Steen Nielsen, Vejle, 40 år. Erik Steen Nielsen blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1991 og samme år ansat som sognepræst ved Zions Kirke i Esbjerg. Siden 1996 har han været sognepræst i Mølholm Sogn i Vejle.

Fødselsdage i morgen

Landsretssagfører Anders Næsby, Aalborg, 75 år. Anders Næsby tog embedseksamen ved Københavns Universitet og arbejdede efterfølgende i Esbjerg og Varde, inden han i 1963 vendte hjem til fødebyen Aalborg. Her drev han først advokatforretning sammen med Georg Rendbeck og A. C. Lauritzen og derefter i årene 1985-92 alene, siden i anpartsselskab på Boulevarden i Aalborg.

Forhenværende lektor, cand.mag. Aage Dannemand Jensen, Kongens Lyngby, 75 år. Aage Dannemand Jensen blev cand.mag. i 1935 med tysk som hovedfag og fransk som bifag.Tysk lærte han ikke mindst ved et studieophold i Tyskland, og efter Anden Verdenskrig fik han hold på det franske ved et studieophold i Grenoble. Han arbejdede på en række københavnske skoler og Københavns Kommunale Fortsættelseskursus, indtil han kom til Lyngby Statsskole i 1939. Her blev han indtil pensioneringen for godt 20 år siden.

Sognepræst, cand.mag. Grete Gellert, Førslev ved Haslev, 60 år. Grete Gellert er cand.mag. fra Aarhus Universitet 1969 og var adjunkt ved Høng Studenter- og HF-kursus. I 1980 blev hun særuddannet præst, og året efter fik hun embedet som sognepræst i Øde Førslev-Sneslev Pastorat ved Haslev på Sjælland.

Pastor Steen Lerfeldt, Necochea, Argentina, 60 år. Steen Lerfeldt blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1971 og har siden været præst for den dansk-argentinske menighed i Necochea i Argentina. Siden 1981 har han tillige været social-attaché ved den danske ambassade i Buenos Aires. Han er desuden sekretær i Landsudvalget for Danske foredragsholdere i Argentina og var 1979-81 danske kulturlærer ved Alta Mita skole.

Folkekirken

Kirkeministeriet har ansat pastor Jens Elkjær Petersen som sognepræst i Tønder Pastorat i Ribe Stift fra den 1. december. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Kirkeministeriet har ansat sognepræst i Islev Pastorat i Helsingør Stift Anne Fuglsang-Damgaard som kirkebogs-førende sognepræst i samme pastorat fra den 1. marts 2002.

Børnebogspris for troværdige historier

Danmarks Skolebibliotekarforenings Børnebogspris 2001 bliver i aften overrakt forfatteren Martin Petersen for hans to seneste ungdomsromaner - »Med ilden i ryggen« og »Adams fest« - hvor han i begge romaner tager fat på det tilsyneladende evigt aktuelle: flygtningeproblematikken. I motiveringen hedder det blandt andet, at Martin Petersens romaner går ind under huden, og gennem skildringerne af personernes tanker og følelser bliver hans historier troværdige, og ordvalget og billedskabende fortællinger gør personernes historier levende og ægte. Martin Petersen er uddannet lærer fra Marselisborg Seminarium i 1976. Stort set siden da har han arbejdet som lærer i Århus, men fra 1998 har han udelukkende koncentreret sig om at skrive. Han debuterede i 1987 med digtsamlingen »Gennemblæst«, og romandebuten fandt sted to år senere med læselet-bog for større børn, »Colabrus og vingesus«, og siden er kommet endnu 10 romaner.

Prinsesse protektor for aktive kvinder

Aktive Kvinder i Danmark har fået tilsagn fra prinsesse Benedikte, om at hun hun vil efterfølge sin moder, dronning Ingrid, som protektor for foreningen. Det fortæller Grethe Viborg. Hun er landsformand for foreningen, der på nyligt afholdte landsmøde skiftede navn fra DDH Forening af Aktive Kvinder til Aktive Kvinder i Danmark.

navnekristeligt-dagblad.dk