Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Pensioneret overlærer Ernst Vollertsen, Vejle, 70 år. Ernst Vollertsen er født i Slesvig, og hans skolegang i Tyskland i 1938-46 var præget af krigen og det nazistiske diktatur. Hans dansksindede familie flyttede efter krigen nordpå, og Ernst Vollertsen gennemførte resten af sin skolegang i Ribe. Herefter kom han på Rødding Højskole 1949-50 og Jaruplund Højskole ved Flensborg 1950-51. Han tog lærereksamen fra Ribe Seminarium i 1955 og indledte derpå en 37 år lang periode som lærer i Sydslevig; først i Husum 1955-60, siden som skoleleder i Sønder Brarup 1961-70, og endelig var Vollertsen lærer ved Hiort Lorenzen-skolen i Slesvig 1970-92. Ernst Vollertsen har haft en lang række tillidshverv i forbindelse med sit engagement i danske mindretalsspørgsmål. Han var i 1972-77 næstformand i Sydslesvigsk Forening og formand 1977-87; kommunalrådsmedlem i Lyrskov 1974-97 og 1. viceborgmester 1986-97 samme sted; radiorådsmedlem i den nordtyske radio, NDR, 1981-86; medlem af den tyske regerings kontaktudvalg for det danske mindretal 1981-87 og endelig amtsprogramrådsmedlem for Sønderjyllands Amt 1974-97. Siden sin pensionering har Ernst Vollertsen atter bosat sig i Danmark, og han er netop blevet dansk statsborger. Dette har placeret ham på den liste over nye danskere, som Dansk Folkeparti for nylig offentliggjorde i en annonce, og Ernst Vollertsen, som hele sit voksne liv har kæmpet for danskheden, har ikke det fjerneste imod at optræde på den omdiskuterede liste.

Sognepræst Birthe Hoffmann-Pedersen, Sakskøbing, 60 år. Efter en periode som kontorassistent tog Birthe Hoffmann-Pedersen fat på det teologiske studium ved Københavns Universitet, hvorfra hun blev kandidat i 1995. Hun blev i 1997 ordineret i Maribo Domkirke og har siden været sognepræst i Våbensted-Engestofte og Sakskøbing Sogne.

Folkekirken

Sognepræst Hans Olav Okkel, Sønder Hygum-Fole Pastorat, Ribe Stift, har begæret sin afsked med pension fra udgangen af maj 2002.

Højlund får højskolepris

Den kendte højskolemand, cand.mag. Niels Højlund har modtaget prisen »Den gyldne Grundtvig«, som hvert år uddeles af Odder Højskoles Elevforening. Prisen, som er på 10.000 kroner, tildeles personer, organisationer og foreninger, der har ydet en indsats for højskoletanken og højskolebevægelsens fortsatte eksistens i det danske samfund. Niels Højlund får prisen for sit mangeårige engagement i den danske højskolebevægelse. Han har blandt andet været forstander for Ry Højskole 1976-88, redaktør af »Højskolebladet« fra 1999, en flittig foredragsholder og vært i forsamlingshuse - også det nok så bekendte »Højlunds Forsamlingshus« på TV 2. Sidste år gik »Den gyldne Grundtvig« til digteren Benny Andersen.

Ny direktør hos Arnold Busck

Efter 33 år hos Arnold Busck International Boghandel A/S har direktør Allan Dittler, 62 år, besluttet sig for at gå på pension ved årsskiftet. Den 1. januar 2002 tiltræder Asger Flygare Bech-Thomsen som ny direktør. Med Allan Dittler ved roret har Arnold Busck Boghandel gennemgået en rivende udvikling. Fra midten af 1980'erne til i dag har boghandlerkæden ekspanderet fra nogle få butikker i hovedstadsområdet til i dag 21 forretninger fordelt over hele landet. Boghandlerkædens samlede omsætning er på mere end 260 mill. kroner. Asger Flygare Bech-Thomsen er 37 år og kommer fra en stilling som direktør i Valtech A/S i Danmark og Sverige.

Ny professor på Landbohøjskolen

Den 62-årige lektor og dyrlæge Lis Eriksen er udnævnt til professor i intern medicin hos store husdyr ved Klinisk Institut på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Med udnævnelsen får hun afgørende indflydelse på den fremtidige forskning og undervisning inden for medicinske sygdomme hos heste, drøvtyggere og svin. Lis Eriksen har udført en omfattende forsknings- og undervisningsindsats inden for området medicinske sygdomme hos store husdyr og har desuden deltaget aktivt i de

administrative opgaver, der er knyttet til driften af det store institut og tilhørende Hospital for Store Husdyr. Lis Eriksen blev dyrlæge i 1964 og i 1981 tildelt den veterinærmedicinske doktorgrad. Siden 1967 har hun været lektor på den afdeling, hvor hun nu er udnævnt til professor.

Ny sekretariatschef hos tv-direktør

Den 54-årige cand.jur. Oluf Ravn er tiltrådt stillingen som sekretariatschef hos Danmarks Radios tv-direktør. Oluf Ravn er nordjyde og uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1975. Han har blandt andet været ansat i Århus Amt og Nordjyllands Amt, og som kommunaldirektør i Midtdjurs Kommune. Derudover har han været salgsdirektør hos TeleDanmark, direktør for Pindstrup Centret og 1993-98 var han salgschef hos TV 2. Senest har han været product manager hos Nordic Satellite AB. Oluf Ravn afløser Torben Eriksen, som bliver chef for DR Interaktiv.

navnekristeligt-dagblad.dk