Prøv avisen

Fødselsdag i dag

Ambassadør Kirsten Malling Biering, Wien, Østrig, 50 år. Kirsten Biering blev cand.mag. i russisk og kunsthistorie fra Københavns Universitet i 1980, men valgte en karriere i Udenrigsministeriet, som siden førte ind i diplomatiet. Efter en tid som sekretær i Udenrigsministeriet blev hun i 1985 1. ambassadesekretær ved NATO-repræsentationen i Bruxelles. I 1988-91 var hun sekretær i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn og medlem af det såkaldte Nathan-udvalg for dansk udenrigspolitisk forskning. Hun var Danmarks første ambassadør i Letland i perioden 1991-95 og derefter kontorchef i Udenrigsministeriet 1995-2001, inden hun i år blev udnævnt til ambassadør ved OSCE-delegationen i Wien. Her er hun formand for den arbejdsgruppe, som skal vurdere, hvorledes organisationen bedst kan bidrage til den nye internationale koalition mod terrorisme.

Fødselsdag i morgen

Diakon Verena Madsen, Høng, 60 år. Verena Madsen blev i år diakon fra Kolonien Filadelfias Diakonskole.

Folkekirken

Kirkeministeriet har efter ansøgning meddelt sognepræst i Jersie-Kirke Skensved Pastorat i Roskilde Stift Bente Holm Viuf afsked fra udgangen af februar 2002.

Kirkeministeriet har ansat Niels Brostrøm Overgaard som kirkebogsførende sognepræst i Marslev-Birkende Pastorat i Fyens Stift fra den 15. december. Niels Brostrøm Overgaard blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet den 23. maj i år.

Ny bestyrelse i museumsforening

Dansk Julturhistorisk Museumsforening (DKM), som er de kulturhistoriske museers interesseorganisation, har valgt ny bestyrelse. DKM spænder fra Nationalmuseet over specialmuseer og bymuseer til mindre lokalmuseer. Foreningen tæller 270 medlemmer, der tilsammen havde godt seks millioner besøgende i 2000. Den nye bestyrelse har konstitueret sig med museumschef Lars Buus, Sydsjællands Museum, Vordingborg, som formand. Ny næstformand er museumschef Jørgen Selmer, Københavns Bymuseum. Museumschef Brita Mosdal, Djurslands Museum/Dansk Fiskerimuseum i Grenaa, er kasserer. Den nye sekretær er museumsinspektør Bodil Olesen, Kvindemuseet i Danmark, Århus. De øvrige nye bestyrelsesmedlemmer er museumsinspektør Torben Egebjerg Hansen, Skjern-Egvad Museum, museumsinspektør Orla Madsen, Haderslev Museum, museumschef Peter Pentz, Nationalmuseets Udenlandske Afdeling, og museumsdirektør Lisbet Torp, Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling, København.

Dansk professor modtager olympisk hæderspris

Professor og leder af Center for Muskelforskning ved Rigshospitalet, Bengt Saltin er udnævnt til at modtage »IOC Olympic Prize on Sport Sciences« for 2002. Med hædersprisen, der anses for at være den mest ærefulde inden for forskning i motion, sundhed og sygdomsforebyggelse, følger 500.000 dollar - godt fire millioner kroner. Prisen vil blive overrakt ved de olympiske vinterlege i Salt Lake City i februar 2002. Prisen tildeles professor Bengt Saltin for hans internationalt højt ansete videnskabelige forskning. Professoren har sat fokus på motionens afgørende og selvstændige betydning for sundheden. Bengt Saltin og hans forskerteam har således dokumenteret, at inaktivitet er årsagen til udvikling af hjerte-kar-sygdomme, aldersdiabetes, visse kræftformer og for tidlig død.

Nye professorer på RUC

I morgen klokken 13 afholder Henrik Secher Marcussen og Laurids S. Lauridsen tiltrædelsesforelæsninger på Roskilde Universitetscenter, RUC. Forelæsningerne har som fælles titel »Udviklingspolitik, bistand og udviklingsstudier. Myter og udfordringer I + II«. Henrik Secher Marcussen er pr. 1. oktober 2001 blevet ansat som professor inden for forskningsområdet »Natural resource management - political processes and institutional dynamics«. Han er magister i sociologi fra Københavns Universitet og har en licen- tiatgrad i international økonomi fra Handelshøjskolen i København. Han har været ansat på RUC siden 1973 og har desuden været ansat som seniorforsker ved Center for Udviklingsforskning (1979-83), som chefrådgiver for FN's udviklingsprogram og dets UNSO-kontor, New York (1988-91), og siden 1998 har han været professor i samfundsgeografi ved Geografisk Institut, Universitetet i Bergen. Laurids S. Lauridsen er pr. 15. oktober 2001 blevet ansat som professor med særlige opgaver i forbindelse med at styrke forsknings- og uddannelsessamarbejdet mellem Internationale Udviklingsstudiers særligt prioriterede forskningsområder. Laurids S. Lauridsen har en kandidatgrad i statskundskab fra Aarhus Universitet og en licentiatgrad i geografi fra RUC. Han har været ansat på RUC siden 1980. Hans forskningsområde er globalisering og industriudvikling i Den tredje Verden med særlig vægt på Fjernøsten.

navnekristeligt-dagblad.dk