Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Overarkivar og menighedsrådsformand Sigurd Rambusch, Rødovre, 70 år. Sigurd Rambusch blev student i Esbjerg i 1950 og tog så på Askov Højskole.Senere indledte han et studium i amerikansk historie på et Fulbright-Legat ved universitetet i Kansas, USA. Her erhvervede han graden Master of Arts i 1957 og blev i 1962 cand.mag. Året efter blev Sigurd Rambusch ansat ved Rigsarkivet, hvor han udfyldte flere indflydelsesrige poster frem til sidste sommer. 38 års tjeneste blev det til. Sigurd Rambusch havde flere studieopgaver ved arkiver rundt om i Europa. I 1960'erne var det opgaver i Sovjetunionen og Polen, og senere op igennem 1970'erne i Vesttyskland og England. Sigurd Rambusch har ved siden af opgaverne ved Rigsarkivet engageret sig i en række faglige foreninger, blandt andet har han siden 1986 været medlem af bestyrelsen for Selskabet for Historie, Litteratur og Kunst, og han var i en lang periode medlem af Udgiverselskabet for Danmarks Nyeste Histo-rie. Sigurd Rambusch har ligeledes en stor interesse for lokalhistorie og kirkeanliggender, og har i den sammenhæng siden 1977 været medlem af Rødovre Sogns Menighedsråd og siden 1992 formand samme sted. Han har ligeledes skrevet en række bøger særligt om historiske og lokalhistoriske emner, og fra 1993 har han været tilknyttet arbejdet på Den Store Danske Encyklopædi. Fødselsdagen markeres med en reception på dagen kl. 13-16 i Sognehuset, Kirkesvinget 3, Rødovre.

Praktiserende læge Flemming Ahlstrøm, København, 60 år. Flemming Ahlstrøm er født og opvokset i Helsingør, og tog sin lægeuddannelse ved Københavns Universitet. Som nyuddannet arbejdede Flemming Ahlstrøm først i Sverige og siden i Nykøbing Mors, inden han slog sig ned som praktiserende læge i Hadsund. Flemming Ahlstrøm drev her i 15 år en lægepraksis sammen med en kollega. I 1990 vendte han dog tilbage til Sjælland og oprettede en ny praksis i Glostrup. Flemming Ahlstrøm har igennem hele sin karriere deltaget i omfattende efteruddannelse både i Danmark og i udlandet.

Forfatter Simon Grotrian, Lemming, 40 år. Simon Grotrian gik efter studentereksamen fra Silkeborg Gymnasium i 1980 i gang med et par års danskstudier ved Aarhus Universitet. Efter sin litterære debut i 1984 i tidskriftet »Hvedekorn« studerede han ligeledes litteraturvidenskab ved Københavns Universitet. Hans moderne lyrik er kendt for at skabe problemer blandt kritikerne, som har svært ved at samle hans mange lyriske udspil under en fast overskrift. Et af flere karakteristiske træk ved hans digte er dog, at kristendommen spiller en rolle. Simon Grotrian har indtil i dag udgivet 14 digtsamlinger, og han har modtaget flere priser, blandt andet Per Aage Brandt Prisen og Emil Aarestrup-Medaljen.

Guldbryllup

Pensioneret frikirkepræst Leif Mortensen og hustru Else Mortensen, Esbjerg, kan lørdag 29. december fejre deres guldbryllup. Leif Mortensen blev uddannet frikirkepræst på Apostolsk Kirke seminar og bibelskole i Kolding og supplerede uddannelsen med en to-årig praktikanttjeneste i Apostolsk Kirkes menigheder i Tyskland. De følgende 32 år var han præst i Apo-stolsk Kirkes menigheder i forskellige danske byer. I en årrække var Leif Mortensen blandt andet redaktør af »Evangeliebladet« og repræsentant i Økumenisk Fællesråd og Evangelisk Alliance i Danmark. Siden 1992 har han været regnskabsfører i Dansk Hjælp Til Øst og næstformand i Dansk Hjælp til Israel.

Hæderspriser til to instruktører

Instruktørerne Alexa Ther og Ole Christian Madsen er hver blevet præmi-eret med 50.000 kr. af Statens Kunstfonds film- og teaterudvalg. Udvalget har med præmieringerne villet fremhæve værker og forestillinger, som på hver deres måde gør en forskel. Sceneinstruktør Alexa Ther præmieres for forestillingen »Fruentimmerskolen« opført på Det Kgl. Teater. »En suveræn og ganske moderne forestilling, holdt i en streng stil, med et for publikum stort og sensibelt genkendelsesspejl. Den klassiske tekst forvandlede og opløftede, og sammensætningen Jørgen Reenberg og Sidse Babett Knudsen var simpelthen guddommelig«, hedder det i motiveringen. Filminstruktør Ole Christian Madsen får prisen for filmen »En Kærlighedshistorie«, og udvalget motiverer valget således: »En Kærlighedshistorie« er en voldsom og smuk historie om to menneskers kamp mod mørket, og her er ingen happy end. Alligevel formår Ole Christian Madsen med sin menneskeindsigt og sin poesi at give sin fortælling og os, der betragter, håb, og det er stor kunst«. Film- og teaterudvalget består i perioden 1999-2001 af Kaspar Rostrup, Madeleine Røn Juul og Søren Kragh-Jacobsen.

Musiklegat til ung dirigent

Dirigent Morten Ryelund Sørensen modtager fredag 28. december Den Gule Enkes Musiklegat 2001. 31-årige Morten Ryelund Sørensen er uddannet violinist. Han tog sin diplomeksamen fra Det kongelige Danske Musikkonservatorium i 1995, men det er for sit arbejde som dirigent, at han hædres med Veuve Clicquot's Musiklegat 2001. Legatet er på 25.000 kr.

Ny direktør for DSB S-tog

Kommunaldirektør Benny Würtz, Birkerød Kommune, er af bestyrelsen for DSB S-tog A/S udpeget til administrerende direktør for jernbaneselskabet. DSB S-tog har været uden egen chef, siden Lars Pallesen blev udpeget til rektor for DTU den 1. november. Benny Würtz er 45 år og har i fem et halvt år været chef for Birkerød Kommunes 2000 ansatte. Han er uddannet officer, har gennemført stabskursus på Forsvarsakademiet og har i fire år været lærer i management og forvaltning samme sted. Den ny administrerende direktør tiltræder den 1. marts.

Ny kontorchef i Nationalbanken

Nationalbankens bestyrelse har udnævnt prokurist Christian Ølgaard til kontorchef. Christian Ølgaard har hidtil ledet Økonomisk Afdelings sektion for international økomomi, og han vil fremover være souschef i Økonomisk Afdeling. Christian Ølgaard, der er 37 år, er cand.polit. og har været i Nationalbanken siden 1990, bortset fra en periode på fire år, hvor han arbejdede i Statsministeriet.

navnekristeligt-dagblad