Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Forhenværende statsbiolog, dr.phil. Ole Bagge, Humlebæk, 75 år. Ole Bagge kom kort efter studentereksamen til det, der i dag hedder Danmarks Fiskeriundersøgelser, hvor han efter tre år blev ansat som videnskabelig assistent, i 1961 leder af afdelingen for Indre Farvande, og i 1968 blev han udnævnt til statsbiolog. I 1970 blev Ole Bagge dr.phil. på baggrund af et meget stort arbejde vedrørende effekten af og økonomien i omplantning af små rødspætter fra Limfjorden til Bælthavet. Han var blandt andet med til at planlægge og oprette en fiskerikommission for Østersøen.

Afdelingschef John Aagaard, København, 60 år. John Aagaard har været ansat i Håndværksrådet siden 1970, og siden 1971 har han været chef for Håndværksrådets internationale afdeling. Oprindelig er han uddannet i søforsikring, og for at lære et skib at kende indefra sejlede han et år med ØK i Fjernøsten. Han var derefter på studieophold i England og USA, og i 1970 blev han HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København. Fem år efter blev han bachelor i forretningsførelse og økonomi fra Tuft University i Boston, USA. John Aagaard beklæder en række tillidsposter for Håndværksrådet og er derudover bestyrelsesmedlem i mange virksomheder. I en årrække har han undervist i økonomi og international handel og marketing på Handelshøjskolen og Niels Brocks Handelsskole i København, og for et par år siden udgav han sammen med to kolleger en bog på godt 700 sider om international handel og markedsføring.

Fødselsdage i morgen

Forhenværende landsdommer Henning Krog, Gentofte, 85 år. Henning Krog blev cand.jur. i 1941 og var ansat et år i Indenrigsministeriet, inden han kom til Justitsministeriet. Han blev desuden landsretssagfører og var blandt andet også lektor i retsvidenskab ved Københavns Universitet. I 1955 blev han dommer i Københavns Byret, og fra 1964 til pensioneringen i 1987 var han dommer i Østre Landsret.

Diakon Henry Christensen, Nibe, 75 år. Henry Christensen blev uddannet diakon i 1952 og var derpå i tre år leder af sømandshjemmet i Grimsby i England. I årene 1955-71 var han leder af Kerteminde Sygehjem, hvorefter han frem til pensioneringen i 1989 ledede Nibe Plejehjem.

Erik Mumm, Ravnsbjerg Toft 7, Gjellerup ved Herning, 60 år.

Sognepræst Kirsten Darø Jensen, Allerød, 50 år. Kirsten Darø Jensen blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1986 og fik året efter embede som sognepræst i Lynge-Uggeløse i Nordsjælland. Siden 1995 har hun været sognepræst i Engholm Sogn i Allerød. 1992-98 var hun desuden feltpræst.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Hirtshals Pastorat i Aalborg Stift Arne Kronborg afsked med pension efter ansøgning fra udgangen af april.

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Resen-Humlum Pastorat i Viborg Stift Gunnar Andreassen afsked med pension efter ansøgning fra udgangen af juli.

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Olsker Pastorat i Københavns Stift Peter Aage Bak afsked med pension efter ansøgning fra udgangen af august.

Hæder for Farum-artikler

De to journalister Morten Pihl og Jakob Priess-Sørensen, dagbladet B.T., er blevet udpeget til at modtage årets »Kristian Dahls Mindelegat« på grund af deres artikler om forholdene i Farum Kommune, oplyser Kreds 1 i Dansk Journalistforbund, der står for uddeling af prisen. - Det er lykkedes de to ved ihærdigt arbejde at få hul på en sag, som utallige nyhedsredaktioner forgæves har arbejdet på i årevis. De har med den nødvendige kombination af stædighed og dygtighed startet Farum-sagen og fremskaffet så megen dokumentation omkring en lang række uregelmæssigheder, at det er blevet dagsordenen for hele medieverdenen og har fået direkte politiske konsekvenser, lyder det blandt andet i begrundelsen. Kristian Dahl var mangeårig formand for Københavns Journalistforbund, og mindelegatet uddeles til »en yngre journalist, der ved lødigt arbejde har skabt øget opmærksomhed omkring sit stofområde«. Prisen, der er på 10.000 kroner, overrækkes den 29. marts. Jakob Priess-Sørensen er 29 år og uddannet fra Journalisthøjskolen i 2001, mens den 41-årige Morten Pihl er uddannet fra Journalisthøjskolen i 1986.

Ny formand for forhenværende MF'ere

Der fandt i torsdags en mindre revolution sted i Forhenværende Folketingsmedlemmers Forening. Den skiftede formand for første gang i sin levetid. Forhenværende Folketingsmedlemmers Forening blev stiftet i 1986 af den nu 103-årige redaktør Erik Finnemann Bruun, der siden har været dens formand. Men i det seneste halve år er han blevet noget bevægelseshæmmet, og på foreningens generalforsamling på Christiansborg veg han sit sæde. Foreningens nye formand blev den hidtidige næstformand, tidligere minister Tove Lindbo Larsen (S). Generalforsamlingens cirka 60 deltagere vedtog enstemmigt at udnævne Finnemann Bruun til æresmedlem, og umiddelbart efter generalforsamlingen fik han på sin bopæl overrakt udnævnelsen i form af et diplom. Erik Finnemann Bruun var konservativt medlem af Folketinget i de bevægede år 1943-45.

navnekristeligt-dagblad.dk