Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Redaktør, antikvar Harald Andersen, Højbjerg, 85 år. Harald Andersen blev student i 1937 og fire år efter ansat ved Nationalmuseet. 1950-66 var han inspektør ved Forhistorisk Museum i Århus, hvorefter han frem til pensioneringen i 1996 var antikvar ved og leder af institutionen Wormianum i Århus, som blandt andet omfatter forlagsvirksomhed, modelværksted og dendrokronologisk laboratorium (arkæologisk tidsbestemmelse på grundlag af årringe i træer). I 1957 stiftede Harald Andersen det populære kulturhistoriske tidsskrift »Skalk«, som han også var redaktør af til 1996. Tidsskriftet »Skalk« fortæller »Nyt om gammelt«, dvs. arkæologiske nyheder fra perioden fra istiden til op omkring 1900. På et tidspunkt i 1960'erne havde »Skalk« 50.000 abonnenter. I dag er abonnement-skaren på cirka 31.000. Harald Andersen har som arkæolog forestået flere større udgravningsarbejder, blandt andet gravpladsen ved Gammel Lejre og fundet af de første spor af våbenofringer i Illerup Ådal ved Skanderborg og højene i Slots Bjergby. Desuden har han i to perioder i 1950'erne deltaget i arkæologiske ekspeditioner til Bahrain sammen med afdøde rigsantikvar, professor P.V. Glob. Harald Andersen blev i 1976 tildelt Worsaae-Medaljen, i 1982 Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelses Medalje, i 1988 Kulturministeriets Populærvidenskabelige Pris, og i 1997 Hædersmedalje af Dronning Margrethe II's Arkæologiske Fond.

Læge Carsten Gulstad, Ebeltoft, 85 år. Carsten Gulstad blev læge i 1947 og virkede som alment praktiserende læge i Langå fra 1950 i 34 år, til han gik på pension for 18 år siden. Carsten Gulstad har blandt andet været formand for sundhedskommissionen, og han har gjort et stort arbejde for Dansk Røde Kors, der i 1985 tildelte ham organisationens fortjensttegn. Også politisk har Carsten Gulstad gjort sig gældende, først som konservativ sognerådsformand, senere som medlem af Langå Byråd, hvor han en overgang var viceborgmester.

Grethe Andersen, Skårup på Fyn, 75 år. Grethe Andersen er læreruddannet og blev, efter nogle år som hjemmegående, lærerinde og siden også husgerningslærer ved Stigs Bjergby Skole, hvor hendes mand, Sigurd, blev førstelærer. I 1964 flyttede familien til Skårup, hvor Grethe Andersen med base i Skårup Øvelsesskole var med i en levende pædagogisk udvikling og ligesom i Stigs Bjergby var med til at planlægge og indvie en ny skole. I 1989 blev hun enke, men siden da har hun været med i forskelligt frivilligt arbejde såsom Kirkens Korshærs sommerlejre på Sydsjælland og Blomstercafeen i Svendborg. Hun har desuden været formand for Damgårdsklubben i Skårup. Grethe Andersen er en aktiv pensionist, der blandt andet deltager i pensionist-ølejre, går til ældreidræt, tager pc-kørekort, tager på højskole og somme tider er kok, når Skårups borgere en gang om måneden mødes til fællesspisning.

Forstander Ole Brunsbjerg, Hadsten, 60 år. Ole Brunsbjerg kom til Hadsten Højskole som lærer i 1970 og har siden 1986 været højskolens forstander. Gennem alle årene har han forstået at markere Hadsten Højskole som en meget velfungerende højskole, og trods de vigende elevtal på landsplan oplever højskolen fortsat er stor søgning, både hvad angår de lange kurser og de korte vinter- og sommerkurser. I en årrække i 1990'erne var Ole Brunsbjerg medlem af bestyrelsen for Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, FFD. Ole Brunsbjerg har et klart defineret syn på, hvad der for ham er den ægte højskole, hvilket blandt andet kom til udtryk i Højskolemanifestet 2000, som han var en af hovedkræfterne bag. Ole Brunsbjerg er også politisk engageret og tilhører den del af partiet Venstre, der også kaldes Højskole-Venstre. Der er reception på Hadsten Højskole fredag 8. marts kl. 14-16.30.

Diakon Inge Margit Andersen, Dianalund, 50 år. Inge Andersen blev diakon fra Kolonien Filadelfias Diakonskole i 1976.

Fødselsdage i morgen

Organist Kaj Oluf Jensen, Silkeborg, 70 år. Kaj Oluf Jensen er født i Sønderborg og oprindelig handelsuddannet, men hans store interesse for musik bevirkede, at han skiftede bøgerne ud med noder. I 1961 tog han organisteksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium med Georg Fjelrad som hovedfagslærer, og studierne fortsatte hos professor Grethe Krogh og Niels Aage Bundgaard. Kaj Oluf Jensen beklædte sit første organistembede i Brøndbyøster Kirke 1961-66 og virkede derefter i fire år i Grindsted Kirke. Fra 1970 til afskeden i 1997 var han organist ved Mariehøj Kirke i Silkeborg. Han har desuden virket som repetitør og cembalist i Silkeborg Motetkor 1971-74. Han har endvidere været medlem af Århus Amtsmusikudvalg 1977-82.

Komponist, musiker og kapelmester Bodil Heister, København, 50 år. Bodil Heisters karriere begyndte for 25 år siden, da hun blev pianist i cabareten »Dannekvinder« på Cafe Teatret. Derefter var hun på en lang turne med Erik Paaske, hvor hun komponerede musik til Sigfred Pedersens digte og akkompagnerede på harmonika og klaver. Siden er det gået slag i slag. Hun har været på alle landets teatre som komponist, pianist og kapelmester. Som musiker har hun blandt andet medvirket som soloharmonikaspiller på Det Kgl. Teater, og som komponist har hun - udover til en mængde teaterforestillinger - komponeret musik til den populære julekalender »Jul På Slottet«, samt den meget anmelderroste børneopera »Det Forjættede Land«, som Den Jyske Opera har turneret landet rundt med i 2000-2001. Derudover har hun nu i syv år haft fast duo med sangeren Ulrik Cold.

navnekristeligt-dagblad.dk