Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Pastor emeritus Motzfeldt Hammeken, Nuuk, 80 år. Motzfeldt Hammeken blev seminarieuddannet 1940-42 og derefter ansat som lærer og kateket i Nuuk. Sideløbende var han biblioteksleder. I 1953 blev han udnævnt til provstimedhjælper, og i 1960 blev han ordineret og fik embede som præst i Qeqertarsuatsiaat (Fiskenæsset). Fra 1962 var han præst i Paamiut (Frederikshåb), og 1976-84 var han præst for grønlændere i Danmark, hvorefter han vendte tilbage til Grønland og blev præst i Nuuk. Han gik på pension i 1987, men var konstitueret som præst i Nuuk 1987-89 og 1990-91. Motzfeldt Hammeken har blandt andet været medarbejder ved oversættelsen af Det Gamle Testamente til grønlandsk, repræsentant for Det Danske Bibelselskab i Grønland og medlem af udvalget for Den grønlandske Kirkesag i Danmark.

Generalmajor Harald Boysen, Gentofte, 80 år. Harald Boysen blev student fra Tønder Gymnasium i 1940 og kom i 1942 på Hærens Officersskole. Han fik uddannelsen afbrudt, da den tyske besættelsesmagt i august 1942 opløste det danske forsvar, og i den følgende tid deltog han aktivt i modstandsbevægelsen, blandt andet som kurér for den hemmelige militære efterretningstjeneste. I 1945 blev Harald Boysen premierløjtnant. I 1964 blev han sendt til Cypern som kontingentchef i FN's fredsbevarende styrke, hvor han høstede megen international anerkendelse. I 1975 blev Harald Boysen generalmajor og chef for hæren, og fra 1982 til afskeden i 1987 var han inspektør for hæren. Harald Boysen har blandt andet været medlem af overtilsynet ved Garnisionskirken og Kastelskirken og medlem af Udvalget for det grundtvigske soldaterarbejde.

Sognepræst Torben Nielsen, Frederiksberg, 70 år. Torben Nielsen holdt søndag sin sidste gudstjeneste som sognepræst og går på pension med månedens udgang efter 13 år ved i Godthaabskirken på Frederiksberg. Før den tid var han halvandet år hjælpepræst i Dragør og sygehuspræst på St. Elisabeth Hospital på Amager. Torben Nielsen har lige fra barnsben haft en drøm om at blive præst, men den blev altså først realiseret i 1977, da han blev tilmeldt det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Inden da havde han på basis af en cand.merc.-uddannelse fra Handelshøjskolen i København haft 25 år i erhvervslivet, blandt andet som direktionsekretær på Carlsberg, organisationschef i Handelsbanken, administrerende direktør i Wagon-Lits i Skandinavien, som udover rejsebureau og sovevognsdrift også havde managementkontrakt med de seks Hvide Hus Hoteller. Sideløbende med erhvervskarrieren steg han i graderne som reserveofficer inden for Den kongelige Livgarde, hvor han afsluttede som major, og da han blev præst, blev han feltpræst ved den bataljon, hvor han havde været kompagnichef. I dag er han medlem af bestyrelsen i Livgardens Musikkorps Koncertfond. I det hele taget har musikken spillet en fremtrædende rolle i Torben Nielsens liv. Han er søn af Trompetpolkaens fader, Hans Peter Nielsen, han har sunget i Radiodrengekoret og som voksen blandt andet i Søborg Motetkor, og han har medvirket ved etableringen af Godthaabskoret og Godthaabskirkens Pigekor. Når han går på pension med udgangen af maj, indleder han en uddannelse til musikdirigent, og til 1. juli får han endnu mere at lave, da han bliver præsident for Vesterbro Rotary Klub.

Fødselsdag i morgen

Diakon Nis Lauritzen, Videbæk, 60 år. Nis Lauritzen blev uddannet diakon i 1991. Han er værkstedsleder på trivselsværkstedet i Blå Kors' sociale døgntjeneste i Herning.

Krondiamantbryllup

I morgen kan Magna og Carl Mose, Nørlem ved Lemvig, fejre deres 65-års bryllupsdag.

Ny formand for Dansk Ethioper Mission

Dansk Ethioper Missions (DEM) bestyrelse har valgt sognepræst Hans Peter Nohns, København, som ny formand. Den 54-årige Hans Peter Nohns er sognepræst ved Kingos Kirke i København. Han har været medlem af repræsentantskabet i DEM fra 1989 til 1994, hvor han blev medlem af bestyrelsen. Hans Peter Nohns overtaget formandsposten efter domprovst Knud Tage Andersen fra Risskov, som har valgt at træde ud af bestyrelsen efter 28 års medlemskab og 24 år som formand. Der er mulighed for at møde den afgående og den nye formand ved en afskedsreception for Knud Tage Andersen fredag 31. maj klokken 15-17 i Menighedshuset, Haderslevvej 25, Christiansfeld.

navne@kristeligt-dagblad.dk