Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Universitetslektor, dr.theol. Hans Christian Wind, Beder syd for Århus, 70 år. H.C. Wind er født i Tønder, hvor han også blev student i 1951. Han studerede teologi ved Aarhus Universitet, hvor han vandt en guldmedalje i 1957, og året efter blev han cand.theol. Efter fem år som adjunkt ved Skive Seminarium vendte han i 1965 tilbage til Aarhus Universitet, hvor han blev amanuensis, lektor i 1974 og docent fra 1989. I 1974 erhvervede han doktorgraden på en afhandling om erkendelse og eksistens hos Heidegger. H.C. Wind har gennem alle årene været populær blandt de teologistuderende. Han er en fremragende pædagog, der med sin anskueliggørende undervisning formår at gøre filosofiernes abstrakter til interessant og relevant stof. Som forsker bemærkes han først og fremmest for sit engagement og sin åbenhed over for områder uden for teologien. Foruden disputatsen har han skrevet »Filosofisk hermeneutik«, været medudgiver af »Filosofien efter Hegel« og redigeret og udgivet »Religionen i Krise« og »Historie og forståelse. Filosofisk hermeneutik« foruden meget andet.

Tidligere arbejdsminister, MF, gruppeformand Knud Erik Kirkegaard, Aulum, 60 år. Knud Erik Kirkegaard har siddet i Folketinget valgt for de konservative siden 1984 bortset fra perioden 1994-97. I de sidste fire år af Poul Schlüters regeringstid, 1989-93, var Knud Erik Kirkegaard arbejdsminister. Han blev uddannet folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1965, men arbejdede inden da ved landbruget. I årene 1972-84 var han skolekonsulent for uddannelses- og erhvervsorientering ved Aulum-Haderup kommunale Skolevæsen. Da han kom i Folketinget var han først uddannelsesordfører, og i 1987 skrev han bogen »På vej mod 90'ernes folkeskole«. Siden har han beskæftiget sig med flere forskellige politik-områder, og i dag er han kirke- og kommunalordfører. Sideløbende med folketingsarbejdet har han blandt andet også været medlem af kommunalbestyrelsen i Aulum-Haderup Kommune 1978-2002.

Fødselsdag i morgen

Tidligere afdelingsleder Poul Sørensen, Odense, 75 år. Poul Sørensen var i mange år ansat på Amtsstuen i Odense. Senere blev han afdelingsleder ved Told & Skat i Odense. I sin fritid har Poul Sørensen altid været KFUM-spejder. I en del år var han gruppeleder for Odense 6. på Skibhusvej, siden blev han også divisionschef. I de senere år har han taget sig af spejderbutikken. Derudover har han også haft et stort engagement i Ydre Mission, i Sudanmissionens arbejde og Lægmandsbevægelsen for Ydre Mission, hvor han en overgang var landskasserer. I de senere år har han også været engageret i Dansk Kirke i Udlandet.

navne@kristeligt-dagblad.dk