Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Pastor Niels Bøg Mortensen, Fyn, 60 år. Niels Bøg Mortensen var en tur forbi lærerhøjskolen, underviste på friskoler og var skoleleder, studerede litteraturvidenskab, filosofi og kristendomskundskab, inden han blev særuddannet præst. Fra 1978 var han præst i Verninge på Fyn, indtil han i 1988 sagde op. Han var træt af folkekirken og lægger i øvrigt heller ikke skjul på, at ikke alle sognebørnene brød sig om, at han gerne sluttede arbejdsdagen af med en øl eller to. I 1992 stiftede han sammen med en række andre Glamsbjerg Vestfyns Frikirke. Den fik til huse i et gammelt savværk på genbrugspladsen i byen og blev derfor kendt som Savværkskirken i Glamsbjerg. Frikirken var et opgør med folkekirkens formalistiske tendenser og ment som et supplement til folkekirken, men i 1999, efter syv år med stort fremmøde, måtte kirken lukke på grund af dårlig økonomi.

Stadsdirektør Poul-Erik Jensen, Århus, 60 år. Poul-Erik Jensen er født og opvokset på Fyn, men siden han begyndte at studere nationaløkonomi, har han boet i Århus. Han blev cand.oecon. i 1970 og samme år ansat som fuldmægtig i Århus Kommunes Statistiske Kontor. Sideløbende var han timelærer på Den Sociale Højskole og ekstern lektor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. 1973-1979 var han kontorchef ved Århus Kommunale Skolevæsen, hvorefter han i tre år var sekretariatschef i Den Kulturelle Forvaltning og i fire år kommunens økonomichef, indtil han i 1986 blev stadsdirektør.

Sognepræst Kirsten Fogsgaard, Frederiksberg, 50 år. Kirsten Fogsgaard blev student fra Sorø Akademi i 1971 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1981. Siden 1982 har hun været sognepræst i Flintholm Sogn på Frederiksberg.

Fødselsdag i morgen

Diakon Else Søe, Lem, 50 år. Else Søe blev diakon fra Kolonien Filadelfias Diakonskole i 1975.

Bryllupper

På lørdag vies i Tiphede Kirke Lene Toftdahl, datter af Ellen og Per Toftdahl, Timring, og Poul Berg Pedersen, søn af Vita og Svend Erik Berg Pedersen, Kjellerup.

På lørdag klokken 13.30 vies i Haslev Kirke Charlotte Hansen, Haslev, datter af Inger Lise Hansen, Haslev, og Søren Dalsgaard, Lyngby, søn af Dorthe og Kurt Dalsgaard, Lyngby.

I Zions Kirke i Esbjerg vies på lørdag Mette Christensen, datter af Sigrid og Poul Christensen, Støvring, og Thomas Alex Jensen, søn af Ellen og Henri Alex Jensen, Esbjerg.

Fransk pris til dansk forsker

Det franske kræftforskningsinstitut, Institut Curie, overrakte i går Jeanne Louba-resse-prisen 2001 til professor, dr.scient. Peter E. Nielsen ved en højtidelighed på instituttet i Paris. Det er første gang, at prisen, der gives for at forbedre forebyggelse, diagnostik og behandling af kræft, går til en forsker, der ikke er franskmand. Prisen er på 60.000 euro, knap 450.000 kroner, og halvdelen af beløbet er bundet til videre forskning. Peter E. Nielsen får prisen for sit bidrag til opdagelsen og videreudviklingen af pna, et syntetisk dna-lignende molekyle, som i 1997 også indbragte ham to af de store forskningspriser i Danmark: Novo Nordisk Prisen på 750.000 kroner og Lundbeckfondens forskningspris på 300.000 kroner. Peter E. Nielsen er professor på Panum Instituttet ved Københavns Universitet, hvor han leder en større forskningsgruppe inden for biomedicin, og han er tillige vicedirektør i Pantheco A/S, der forsker i at udvikle lægemidler baseret på pna.

Ny formand for center for kultursamarbejde

Tidligere kulturminister mag.art. Grethe F. Rostbøll er af udenrigsminister Per Stig Møller (K) udpeget til ny formand for Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) frem til den 31. december 2003. Hun afløser journalist Kirsten Jensen, der har trukket sig tilbage for at blive formand for Forbrugerrådet. CKU arrangerer kulturfestivaller såsom de store »Images of Africa« og »Images of the World« og støtter forskelligt kunst- og kultursamvirke mellem danske enkeltpersoner, foreninger og institutioner på den ene side og kulturformidlere fra udviklingslandene på den anden. Centret har et årsbudget på cirka 14 millioner kroner, som løber til 2003. Formændene sidder almindeligvis tre år ad gangen. Grethe Rostbøll var kulturminister i ministeriet Schlüter fra 1990-1993 og medlem af Folketinget for Det Konservative Folkeparti 1996-1998. Siden 1993 har hun været medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

Ny formand for Teknologirådet

Videnskabsminister Helge Sander (V) har udpeget direktør Torben Klein, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, til ny formand for Teknologirådets bestyrelse for de næste tre år. Han afløser rektor på Roskilde Universitetscenter, Henrik Toft Jensen, der ikke kunne genudpeges efter at være beskikket i de maksimale to perioder. Ministeren har ydermere udpeget tre medlemmer til bestyrelsen, nemlig tidligere folketingsmedlem Peter Duetoft, direktør Mads Tofte, IT-højskolen, samt lektor Ulla Diderichsen, Herning. Efter indstilling fra en række myndigheder og organisationer har ministeren udpeget en række andre medlemmer til Teknologirådets bestyrelse. Det gælder forskningschef Lene Lange, Novozymes, chefkonsulent Helene Sneftrup Jensen, Kommunernes Landsforening, afdelingschef Søren Duus Østergaard, IBM, forbundssekretær Lisa Dahl Christensen, FOA, faglig sekretær Ole Stilund Jeppesen, FTF, og generalsekretær Kim Hjerrild, Folkehøjskolernes Forening.

navne@kristeligt-dagblad.dk