Prøv avisen

Fødselsdag i dag

Sognepræst Jens Højgård Kristensen, Hårlev syd for Køge, 60 år. Jens Højgård Kristensen blev student i Roskilde i 1961 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1971. Samme år blev han residerende kapellan ved Sions Kirke i København, hvor han var i tre år, indtil han juli 1974 blev sognepræst i Enderslev-Vråby-Himlingøje. Der har han været siden og er kendt som en sober og solid prædikant og et omvandrende leksikon med hensyn til litteratur og teologi. Han har siddet i redaktionen af salmetidsskriftet »Hymnologiske Meddelelser« og har siden 1990 været medudgiver af Hans Christensen Sthens skrifter, der udgives af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Fødselsdage i morgen

Globetrotter og forfatter Jørgen Bitsch, Helgenæs, 80 år. Jørgen Bitsch blev uddannet lærer i 1944 og arbejdede som sådan i to år, men har ellers ernæret sig som forfatter af skole-, børne- og rejsebøger og som rejsearrangør. Han har foretaget gentagne ekspeditionsrejser til Afrika, Sydamerika, Arabien, Borneo, det fjerne Østen, Kina, Mongoliet og Sibirien. Mange steder har han mødt folk, der aldrig tidligere havde set en europæer, og når han var i Danmark har han dikteret bøger og hastet rundt på hjemlandets vejnet til fem-seks foredrag om dagen, da han var allermest i vælten. 1963-65 var han formand for The Adventurers Club of Denmark, men meldte sig siden ud, da han mente, der var gået inflation i eventyrbegrebet.

Filmproducent Jørgen Bagger, København, 80 år. Jørgen Bagger er fortsat aktiv i film-branchen, hvor han sammen med firmaet Storyville Visuam Communication er dansk repræsentant for den internationale producentkæde IQ. Han begyndte på Nordisk Film, og efter studier i England og USA blev han chef for Forsvarets Filmtjeneste. Senere blev han direktør for Nordisk Tegnefilm og så chef for Gutenberghus Reklame Film. Derefter blev han selvstændig filmproducent. I tidens løb har han haft ansvar for 802 film-, video- og AV-produktioner, hvoraf flere har hentet internationale præmier hjem. Jørgen Bagger har siddet i bestyrelsen for det danske chapter af IAA (International Advertising Association) i 20 år, heraf 11 år som præsident og han er udnævnt til internationalt æresmedlem. Også på et noget mere lokalt plan, nemlig i Frederiksberg Sogns Ungdomsklub, er han udnævnt til æresmedlem. Endelig er Jørgen Bagger engageret i Lions Club, hvor han har været præsident for landets største og ældste klub, Lions Club København, de sidste tre år og i øvrigt også tidligere har haft to perioder som præsident. Men netop i forbindelse med fødselsdagen har han besluttet at stoppe som præsident. Til gengæld fortsætter han som formand for klubbens ejendomsudvalg.

Sognepræst Jens Birch Lyster, Notmark på Als, 60 år. Jens Birch Lyster voksede op på Bornholm, blev student fra Falkonergårdens Gymnasium og cand.theol. fra Københavns Universitet i 1971. Derefter var han i tre år stipendiat ved Institut for Kirkehistorie, Københavns Universitet, og tog her initiativ til salmetidsskriftet »Hymnologiske Meddelelser«, hvis redaktør han var i sytten år. I en årrække var han tillige formand for Salmehistorisk Selskab og fast medarbejder ved »Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie« og lærer i hymnologi ved Pastoralseminariet i Århus. I 1971 blev han ulønnet hjælpepræst ved Skt. Jakobs Kirke i Ballerup og tre år efter sognepræst i sognene Sønder Dalby-Tureby-Ulse og Øster Egede. I 1977 blev han sognepræst i Odden Sogn på Sjællands Odde, og siden 1988 har han været sognepræst i Notmark på Als. Jens Birch Lyster var i 1978 med til at udgive »78-tillægget til Den Danske Salmebog«. Samme år blev han indvalgt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og udgav her i 1982 sammen med professor Karl Martin Nielsen kommentarbindet til fire-bindsværket »Middelalderens Danske Bønnebøger«. I 1994 udgav han på salmedigteren og helsingørpræsten Hans Christensen Sthens 450-års-fødselsdag det første bind af dennes samlede skrifter. Det andet bind, med prosabønner og ti af Sthens salmer, forventes udgivet i år i samarbejde med sognepræst Jens Højgård. I marts i år har Göteborgs Stiftshistoriska Sällskap, med efterskrift af Jens Lyster, udgivet en faksimile af den første bog, der blev trykt i Göteborg, en salmebog fra 1650, som Jens Lyster har fundet på Bodleian Library i Oxford. Jens Lyster har blandt andet modtaget Lis Jacobsens Litteraturpris og G.E.C. Gads Fonds Litteraturpris. I debatten om salmebogen har Jens Lyster markeret sig som klar modstander af den nye salmebog, som han mener vil lukke af for yderligere fornyelse.

Sognepræst Steen Uhre Knudsen, Randers, 50 år. Steen Uhre Knudsen er oprindelig cand.mag. og har også taget pædagogikum, inden han i 1984 tog tillægsuddannelsen og blev sognepræst i Skt. Andreas og Lem Sogne i Randers, hvor han stadig virker. Siden 1989 har han været formand for Korshærsrådet i Randers.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt fængselspræst ved Københavns Fængsler Elmo Johannes Grube Due afsked efter ansøgning fra udgangen af juli.

Kirkeministeriet har ansat den 31-årige Tage Kristian Kristensen som sognepræst i Varde Pastorat i Ribe Stift fra den 1. august. Han blev cand.theol. fra Københavns Universitet i fjor.

Kirkeministeriet har ansat den 28-årige Vibeke Fosgerau von Oldenburg som kirkebogsførende sognepræst i Sønder Hygum-Fole Pastorat i Ribe Stift fra den 1. august. Hun blev cand.theol. fra Aarhus Universitet sidste år.

Dronningens Ur uddelt

Garder V. Rækby fra Lemvig fik i går overrakt Dronningens Ur ved en parade på Livgardens Kaserne på Rosenborg Eksercerplads i København. Det var Dronningen selv, der overrakte hædersbevisningen til garder Rækby, der blandt sine kolleger og foresatte er kendt som en fremragende soldat og en vellidt kammerat. Garder Rækby har, inden han meldte sig frivilligt til værnepligt i Livgarden, afsluttet en HF-eksamen kombineret med en landbrugsuddannelse. Rækby blev indkaldt til livgarden i august 2001. Han har gjort tjeneste i stabskompagniet i 2. Livgardebataljon, hvor han har været næstkommanderende i en spejdergruppe. Han bliver hjemsendt i slutningen af juli efter endt værnepligt.

Ny formand for Danmarks Forskningsråd

Professor Katherine Richardson, ph.d. og prorektor ved Aarhus Universitet, er af videnskabsministeren udpeget til ny formand for Danmarks Forskningsråd efter koncerndirektør Søren Isaksen, NKT. Han fratræder efter eget ønske. Den amerikansk-fødte Richardson er biolog, har tidligere været afdelingsleder ved Danmarks Fiskeriundersøgelser og har fra 1998 været professor ved Aarhus Universitet. Hun har blandt andet tidligere været formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

navne@kristeligt-dagblad.dk