Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Fotograf Viggo Rivad, København, 80 år. Viggo Rivad er vokset op under fattige kår på Nørrebro i København. Han havde haft forskelligt arbejde og havde forsøgt sig både som cykelrytter, men også som maler og tegner, da han i 1940'erne begyndte at fotografere kaffebarerne og nattelivet i København. I 1946 fik han sin første præmie - for et billede af et kærestepar under gadelygten - og de næste mange år fulgte mange præmier. En række af Viggo Rivads lavmælte billedserier er igangsat af social indignation og viser både indfølingsevne og solidaritet. Han har gennem alle årene værnet om sin uafhængighed, og med fast arbejde som taxichauffør har han haft frihed til at sige nej tak til bestillingsopgaver, samtidig med at han har bevæget sig rundt i de miljøer, han ønsker at beskrive. I 1974 fik han som den første fotograf Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og dermed arbejdsro til at virkeliggøre et længe planlagt projekt: Han flyttede for en tid ind på Kofoeds Skole og skildrede alkohol-ofrene i en rystende fotografisk reportage. Viggo Rivad har også dokumenteret uddøende håndværk som cigarmageren, barberen og den før-teknokratiske bonde, men han har også taget billeder - særligt serien »Fra Venezia« - hvor mennesker er sat i baggrunden, og i 1992 lavede han en billedserie fra Auschwitz i stramt dokumentarisk formsprog. Viggo Rivad er blevet hædret med blandt andet LO's Kulturpris, Thorvald Bindsbøll Medaljen og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse. I fjor udkom Lars Schwanders portrætbog »Viggo Rivad mellem lys og skygge«.

Chefjordemoder Elisabeth Feder, København, 60 år. Elisabeth Feder blev færdiguddannet jordemoder i 1965 og straks ansat på Rigshospitalet. I 1967 blev hun instruktionsjordemoder ved Danmarks Jordemoderskole i København og senere samme år tog hun til Israel for i halvandet år at arbejde som jordemoder i Tel Aviv, Eilat og Haifa. Tilbage i Danmark blev hun jordemoder på Amtssygehuset i Gentofte, og i 1973 flyttede hun med sin mand, Leon Feder til Aalborg, da han blev chef for Aalborg Teater. Ind imellem to af hendes egne fødsler var hun jordemoder ved Aalborg Jordemodercenter og desuden med i planlægning og opførelsen af den første jordemoderskole uden for København, som åbnede i Aalborg i 1979 med Elisabeth Feder som forstander. To år efter flyttede familien tilbage til København, og Elisabeth Feder blev overjordemoder på Amtssygehuset i Gentofte. Der var hun primus motor i arbejdet med at indføre vandfødsler i Danmark, og i 1984 blev den første vandfødsel gennemført på et dansk sygehus. Siden har hun blandt andet været med til at etablere fødeklinikken på Amtssygehuset i Gentofte i 1996, og siden 1998 har hun været sygehusets chefjordemoder. Elisabeth Feder har desuden været engageret i en række aktiviteter i den jødiske menighed i København. I slutningen af 1980'erne var hun initiativtager til og arrangør af fire store Anne Frank-udstillinger i henholdsvis København, Odense, Århus og Aalborg. Elisabeth Feder er desuden formand for bestyrelsen for de to jødiske plejehjem i København.

Fødselsdage i morgen

Provst Hans Peter Winthereik, Jørsby på Mors, 85 år. Hans Peter Winthereik blev født på Færøerne, hvor hans far var fisker. I 1940 blev han student fra Århus Katedralskole og seks år efter cand.theol. fra Aarhus Universitet. I 1947 fik han embede som sognepræst i Solbjerg og Sundby sogne på Mors. Der virkede han i 40 år, indtil han gik på pension i 1987. Fra 1962 var han tillige provst i Morsø søndre og nordre Herred - det der i dag hedder Morsø Provsti. I flere omgange indtil 1962 var Hans Peter Winthereik formand for Morsø Ungdomsforening. Han har desuden skrevet artikler om Færøerne i to årgange af Vartog-Bogen.

Sognepræst Hans Erik Friis, Billund, 60 år. Hans Erik Friis blev blikkenslagersvend i 1963, student fem år efter og i 1978 cand.theol. fra Aarhus Universitet. Samme år fik han embede som sognepræst i sognene Harring og Stagstrup i Thisted Provsti. Seks år efter kom han til Grene Sogn ved Billund, hvorfra han nu går på pension med udgangen af måneden.

Folkemusikpris til Dissing

Musikeren Povl Dissing modtog i søndags Årets Folkemusikpris ved Skagen Festivalens finalekoncert. Prisen på 5000 kroner og et litografi af maleren Poul Winther er indstiftet af Skagen Festivalen og DR Nordjylland.

navne@kristeligt-dagblad.dk