Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Godsejer Johan Koed-Jørgensen, Østbirk ved Horsens, 60 år. Han fik sin realeksamen som 15-årig og blev derefter landvæsenselev, kom i Livgarden og rejste til USA, inden han købte gården Ny Hammelmose. Siden har han købt og solgt en række godser og bygget Danmarks nyeste herregårdsanlæg, Øland-Attrup ved Brovst. Nu ejer Johan Koed-Jørgensen barndomshjemmet Julianelyst, som han købte af sin mor i 1976, og Aakær ved Horsens, som han købte i 1993. I 1991 tog han initiativ til at etablere Skørping Privathospital A/S, og fra 1996-2002 har han været med i bestyrelsen for Gisselfeldt Kloster ved Haslev, efter at klosterets arveligt indsatte overdirektør, greve Erik Danneskjold-Samsøe, tilkaldte ham. Fra 1998 var han formand for bestyrelsen og var blandt andet med til at afsætte greven under stor mediedækning.

Sognepræst Uffe Lundin, Albertslund, 50 år. Han blev student fra Aarhus Statsgymnasium i 1971og kandidat fra Aarhus Universitet i 1988. Den 1. november 1991 blev han hjælpepræst ved Helligåndskirken i Århus, og fra den 1. januar 1993 har han været sognepræst i Opstandelseskirkens Sogn i Albertslund.

Sognepræst Karen Elise Schildt Nabe- Nielsen, Gadstrup, 50 år. Hun blev student i 1972 fra Store Mulernes Legatskole i Odense og kandidat fra Københavns Universitet i 1980. Den 23. februar 1982 blev Karen Elise Schildt Nabe-Nielsen ordineret i Roskilde Domkirke, og siden den 1. marts samme år har hun været kirkebogsførende sognepræst i Snoldelev og Tune Sogne ved Roskilde.

Forhenværende civildommer Ingeborg Heide-Jørgensen, Gentofte, 80 år. Hun blev student i 1941 og cand.jur. i 1947. Samme år blev hun dommerfuldmægtig ved Nørhald og Rougsø ved Randers, og i 1955 blev hun dommerfuldmægtig ved Københavns Amts Nordre Birks civildommer-embede. I 1965 blev Ingeborg Heide-Jørgensen retsassessor ved Gentofte civildommerembede, i 1972 blev hun dommer i Brøndbyerne, og i 1979 blev hun konstitueret dommer i Østre Landsret. Fra 1982-1992 var hun civildommer i Gentofte. Derudover har Ingeborg Heide-Jørgensen været formand for Fredningsnævnet i Københavns Amt 1982-1993 og censor ved det retsvidenskabelige studium 1976-1982.

Administrerende direktør Ulla Hovgaard Ramlau, København, 40 år. Hun blev student fra Niels Stensens Gymnasium i 1981 og cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter i 1991. 1988-1989 var hun sekretariatsleder for Plums Økologifond og fra 1991-1995 var hun virksomhedsrådgiver hos Advice Ledelses- og Kommunkationsrådgivning. I 1995 blev hun direktør samme sted, og fra 1997-2000 var hun administrerende direktør. Siden 2001 har hun været administrerende direktør for Dansk Design Center. Desuden har hun siden 1997 været med i bestyrelsen for Advice Network og for Kunstnersammenslutningen Art of Heart siden 1999.

Politimester, cand.jur. Niels Pallesen, Frederiksberg, 50 år. I 1977 blev han cand.jur., derefter var han tre år hos advokaterne Kromann, Nørgaard og Riis, og i perioder var han henholdsvis anklager ved Københavns Byret, dommer i Tårnby og medhjælper for Statsadvokaten, inden han blev ansat i Justitsministeriet i 1980. I 1988 blev Niels Pallesen budgetchef i ministeriet og i 1991 kontorchef i domstolekontoret, inden han i 1993 blev udnævnt til politimester i Rigspolitiet.

Fødselsdage i morgen

Direktør, cand.polit. Hans Cordes, Vallauris, Frankrig, 75 år. Han blev student i 1950 og cand.polit i 1957. Fra 1957-1962 var han sekretær i Finansministeriet, og derefter blev han chef for finansafdelingen i Rederiet A P Møller frem til 1967. Fra 1967-1971 var Hans Cordes underdirektør i Christiani & Nielsen A/S, og i 1971 blev han direktør for Louis Poulsen & Co A/S. Fra 1976-1996 var han administrerende direktør samme sted.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst i Borup Pastorat i Roskilde Stift Bente Chemnitz afsked efter ansøgning ved udgangen af august. Ministeriet har samtidig med virkning fra den 1. september ansat Bente Chemnitz som sygehuspræst ved Roskilde Amts Sygehus i Køge.

Ved kgl. resolution af 29. juli 2002 er sognepræst ved Store Magleby kirke i Københavns Stift Erling Vilhelm Bardram Agnild efter ansøgning afskediget med pension fra udgangen af september 2002.

Fredag 13. august agter biskop Søren Lodberg Hvas at foretage præstevielse i Hasseris Kirke af cand.theol. Kristine Jersin, som forventes ansat som kirke-bogsførende sognepræst i Øster Hornum Pastorat, Støvring Provsti og cand. theol Ole Rolighed Pihl, som forventes ansat som kirkebogsførende sognepræst i Vester Hassing Pastorat, Sæby Provsti.

Neergaard til Brasilien

Komponisten, basunisten og dirigenten Niels Neergaard rejser midt i august til Brasilien, hvor han den 25. august skal opføre sine egne kompositioner med Orquestra Jazz Sinfnica i Sala So Paulo, So Paulo. Det er Orquestra Jazz Sinfnica, der har inviteret Niels Neergaard til at opføre værker med orkestret, som har både symfonisk- og big band-besætning. Der skal uropføres to værker, som er komponeret til orkestret - »Mourning« og »Lif's Tiptoe«. Niels Neergaard har tidligere i 1997 spillet to koncerter i Brasilien. Dengang som nu er organisatoren den brasilianske trommeslager og producer Magno Bissoli Siqueira, som Niels Neergaard har samarbejdet med i 20 år.

navne@kristeligt-dagblad.dk