Prøv avisen

Fødselsdage i dag

Forhenværende gårdejer Poul Stub, Vålse på Nordfalster, 80 år. Poul Stub er født og opvokset på slægtsgården, Brøndstedgård, i Vålse, og i 1951 overtog han gården som femte generation. Han har bl.a. været medlem af menighedsråd og provstiudvalg.

Generalløjtnant Ove Høegh-Guldberg Hoff, Gentofte, 60 år. Ove Høegh-Guldberg Hoff har de seneste to år haft kommandoen over NATO-hovedkvarteret i Danmark, den såkaldte Joint Command Northeast, med ansvar for samarbejdet med partnerlandene omkring Østersøen og for samarbejdet med danske, tyske og polske styrker. Samtidig varetager han hvervet som chef for Forsvarets Operative Styrker. Men med 60-års-fødselsdagen må han tage afsked med forsvaret, som han har tjent, siden han var 20 år. Han begyndte som værnepligtig i Livgarden i 1962. Derfra gik turen via sergent- og reserveofficersuddannelsen til uddannelse som A-officer ved Hærens Officersskole. Derefter blev han gardehusar og efter Taktisk Kursus ved Forsvarsakademiet fortsatte han ved Gardehusarregimentet som operationsofficer ved 1. Panserbataljon. I 1974 blev han adjudant for chefen for Østre Landsdelskommando, og i 1976 blev han optaget på generalstabskursus på Forsvarsakademiet. Frem til 1982 gjorde han tjeneste i Forsvarsstabens planlægningsstab, hvorefter han gjorde tjeneste i Forsvarsministeriet. 1985-1988 var han tilbage ved Gardehu-sarregimentet, hvorefter han var lærer på Forsvarsakademiet og faggruppeleder for Operationer og Logistik. I 1990 blev han stabschef i Vestre Landsdelskommando. Der var han blandt andet ansvarlig for udviklingen af Hærens Operative Kommando, som i dag har hjemme på Flyvestation Karup. I 1992 blev han chef for Planlægningsafdelingen i Forsvarsstaben og året efter chef for Planlægningsstaben. I 1996 overtog han stillingen som chef for Jydske Division, men kort tid efter blev han udnævnt til generalløjtnant og indsat i stillingen som chef for Forsvarsstaben i forbindelsen med admiral Gardes død ved en flyveulykke på Færøerne. For to år siden overtog han kommandoen i NATO-hovedkvarteret i Danmark, som han blandt andet har stillet til rådighed som hovedkvarter for NATO's styrker i Kosovo. Fremtiden for Ove Høegh-Guldberg Hoff bliver i det civile liv. Han er blandt andet indtrådt i Dansk Røde Kors' folkeretsudvalg, og så er han blandt initiativtagerne til Asnet Aps, der formidler kompetente bestyrelseskandidater til mindre og mellemstore virksomheder.

Kunstmaler og illustrator Annette de Jonquieres, Charlottenlund, 60 år. Annette de Jonquieres er oprindelig uddannet reklametegner, men i Brasilien, Filippinerne og i Thailand, hvortil hun var rejst med sin daværende mand, som var udstationeret ØK-medarbejder, udviklede hun sit talent for at male planter og blomster. Hun har udstillet flere gange i Bangkok og løst flere bestillingsopgaver, blandt andet for Orient-Ekspressens magasin. I 1992 vendte hun hjem til Danmark og har siden haft en række udstillinger og et samarbejde med Botanisk Have. Hun har blandt andet også lavet blomsterakvarellerne til Gyldendals lille Encyklopædi. Den 18. september åbner en udstilling i Helligåndshuset i København, hvor hun udstiller sammen med fire andre kunstnere.

Lektor, fil.dr. Jens Nyborg, Viby J., 60 år. Jens Nyborg stammer fra Fyn, men blev student fra Viborg Katedralskole. Derefter studerede han ved Kemisk Institut ved Aarhus Universitet og erhvervede siden ph.d.-graden ved Kemisk Institut ved Göteborgs Universitet. Efter et par år ved Medical Research Councils Laboratorium for Molekylær Biologi kom han midt i 1970'erne tilbage til Aarhus Universitet, hvor han blev ansat ved Kemisk Institut. I midten af 1980'erne var han med til at etablere den nye uddannelse i kemi-bioteknologi, og siden 1989 har han været leder af Laboratoriet for Makromolekylekrystallografi, først ved Kemisk Institut og fra 1996 ved Institut for Molekylær og Strukturel Biologi. Laboratoriet er internationalt anerkendt som et meget frugtbart forskningsmiljø.

Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Hadsten, 50 år. Carl Åge Pedersen er chefkonsulent i Landbrugskontoret for Planteavl i Landbrugets Rådgivningscenter. Den stilling har han haft i efterhånden 10 år, og lige så længe har han svaret beredvilligt på spørgsmålet, om det bliver en god eller en dårlig høst. Han blev cand.agro. fra Landbohøjskolen i 1977, og efter et år som planteavlsassistent i Djurslands Samvirkende Landboforeninger og tre år i Salling Landboforening var han planteavlkonsulent i Aalborg Amts Landboforening i fire år, inden han i 1986 kom til Landskontoret for Planteavl. Der var han landskonsulent, indtil han i 1992 blev chefkonsulent. Carl Åge Pedersen blev i 1991 tildelt Vand- og Miljøprisen.

Ny redaktør i Scleroseforeningen

Kim Engelbrechtsen er tiltrådt som redaktør af »Sclerosen«, der er Scleroseforeningens blad for dens 40.000 medlemmer. Kim Engelbrechtsen er 45 år og har siden 1986 arbejdet med informationsjourna- listik og bladproduktion hos blandt andre Kræftens Bekæmpelse, Bonniers Specialmagasiner, Danmarks Turistråd og Sundhed.dk.

navne@kristeligt-dagblad.dk