Prøv avisen

Fødselsdage i dag

85Forhenværende ambassadør Erling V. Quaade, Ordrup, blev cand.jur. i 1952 og året efter ansat i udenrigstjenesten. I 1958 blev han udsendt til Japan som ambassadesekretær i fem år og kunne følge det japanske »wirtschaftswunder« med fremskridt måned for måned. I 1967 blev han ambassaderåd og senere stedfortrædende ambassadør i Danmarks NATO-repræsentation i Bruxelles, og derefter var han frem til 1984 chef for Udenrigsministeriets Sikkerhedskontor med en tilhørende placering som sekretær for regeringens sikkerhedsudvalg. I 1984 blev han Danmarks ambassadør ved Europarådet i Stras-bourg, men fra 1991 til pensioneringen i 1996 gjorde han tjeneste i Danmark. Som sikkerhedschef var Erling V. Quaade blandt andet med til at afsløre et stykke østtysk spionage, en Jörg Meyer, der lagde an på en ung kvinde i Udenrigsministeriet, som smuglede dokumenter ud gemt i sine støvler.

80Pastor emeritus Kaj Plum Lykkesfeldt, København, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1951 og året efter hjælpepræst i Vangede Sogn. Fem år efter blev han residerende kapellan i Brorsons Kirke på Nørrebro, og fra 1965 til pensioneringen i 1988 var han residerende kapellan ved Trinitatis Kirke - den med Rundetårn. Kaj Plum Lykkesfeldt sidder i bestyrelsen for Det Rolfske Legat, er medlem af Lazarus-ordenen af Jerusalem og confessor for de økumeniske Mindre-søstre af Frans af Assisi-ordenen.

60Pastor Liselotte Basbøll, Edmonton, Canada, passer embedet som præst for den danske menighed i Calgary i Canada sammen med sin mand, Lars Otto Basbøll, der også er præst. Liselotte Basbøll stammer fra Sydslesvig og blev student i Flensborg i 1962. I 1965 tog hun lærereksamen, men begyndte siden at studere teologi. Hun blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1974, samme år som hendes mand, og da han fik embede som sognepræst i Flensborg, blev hun ansat som lærer af Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Året efter blev hun hjælpepræst i Flensborg og Lyksborg. I 1980 blev Lars Otto Basbøll dansk præst i Calgary, og siden 1986 har Liselotte Basbøll også været ansat som dansk præst i Canada, bortset fra 1990-1991, hvor præsteparret var hjemme i Danmark. Da var Lars Otto Basbøll sognepræst i Børglum, og Liselotte Basbøll i Frederikshavn.

50Sognepræst Carsten Vigsø, Vedsted ved Vojens, studerede teologi ved Missionsskolen i Oslo og blev cand.theol. fra Oslo Universitet i 1987. Året efter fik han embede som sognepræst i Vodskov, men siden 1990 har han været sognepræst i Vedsted.

Fødselsdag i morgen

85Maler og grafiker Alfred I. Jensen, Næsby ved Glumsø, gik på Kunsthåndværkerskolen 1936-1939 sammen med blandt andre Helmer Senstius, Palle Nielsen og Preben Hornung. Det blev til livslange venskaber. I 1943 kom han ind på Kunstakademiet. Han begyndte hos Sigurd Wandel. Året efter skiftede han til Axel Jørgensen, og senere gik han flere år hos Elof Risebye. I alt studerede han på akademiet i mere end 10 år. Fem år senere startede han og hans malerkammerater Kunstnergruppen SE, der udstillede på Charlottenborg under hans formandskab hvert efterår indtil 1976. I 1952 blev Alfred I. Jensen gift med den islandske maler Maria H. Olafsdottir. Hun døde i 1979, og året efter flyttede han fra København til deres lille hus, Vindheimar, i Næsby ved Glumsø. Han kendte egnen, hvor han allerede som syvårig begyndte at komme som feriebarn. I et par år havde han forsøgt at drive efterårsudstilling her, men nu besluttede han at opgive udstillingstanken og koncentrere sig om sin kunst. I Danmarks Radio havde han i en årrække haft et forbilledligt samarbejde med Ole Michelsen, der blandt andet var producer på hans udsendelsesrække »Noget om den levende natur«. Han giftede sig igen, og med sin nye kone, Jytte Aa. Møller, der var jordemoder og senere blev cand.comm., fik han endnu en datter. Alfred I. Jensen er forfatter til nogle salmer, der er sat i musik af Annelise Nauta Sørensen og sunget i hendes kor i Skelby-Gunderslev, hvor han selv sang bas. Indtil 1997 lykkedes det ham at undgå at udstille. Men da han blev 80, arrangerede hans kone en lokal fødselsdagsfestival for ham med fire udstillinger uden salg og en kulturaften. Den lokale interesse var stor. Sammen med sin kone planlægger Alfred I. Jensen nu et lokalt billedkunstforskningscenter. Alfred I. Jensen har solgt til blandt andre Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet, Undervisningsministeriet, Folketinget, Berlingske Kunstforening, Arbejdernes Kunstforening, Meteorologisk Institut og Socialministeriets Kunstforening, og han er repræsenteret i blandt andet Den Kgl. Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, Islands Kunstmuseum og Færøernes Kunstsamling. Fødselsdagen bliver fejret privat.

Danske præster indsættes i udlandet

I søndags blev Karsten Erbs indsat som ny præst ved Margrethekirken i Fuengirola på den spanske solkyst. Karsten Erbs, der indtil den 1. september var præst i Skt. Mortens Sogn i Randers, blev indsat af Dansk Kirke i Udlandets generalsekretær, pastor Egon Christiansen. Søndag 6. oktober indsættes Eskild Silkjær Pedersen som præst for den danske kirke i Luxembourg. Eskild Pedersen kommer fra en stilling som sømandspræst i Singapore. Han indsættes af Dansk Kirke i Udlandets formand, domprovst Jens Arendt, Roskilde.

Dansker til Cambodja

Den danske sygeplejerske Susanne Skov er netop rejst til Cambodja, hvor hun de kommende seks måneder skal fungere som sundhedsrådgiver og koordinator for en række nye sundhedsprogrammer i landet. Susanne Skov skal sammen med Cambodjas Røde Kors planlægge og påbegynde projekter, der skal forbedre lokalbefolkningens sundhedstilstand blandt andet ved at uddanne lokale sundhedsarbejdere i tre af landets 24 provinser. Tidligere har den danske sygeplejerske været udsendt for Røde Kors til Bosnien, Myanmar (Burma) og Nepal. Når hun er i Danmark, har Susanne Skov adresse på Østerbro i København.

Rettelse

I lørdagens Kristeligt Dagblad stod, at pastor emeritus Poul Jensen fyldte 85 år. Poul Jensen døde imidlertid i maj sidste år. Kristeligt Dagblad beklager omtalen.

navne@kristeligt-dagblad.dk