Prøv avisen

Fødselsdage i dag

100Forhenværende postmester Hans Schwennesen, Nyborg, er født i Tinglev i det dengang tyske Sønderjylland. Hjemmet var dansksindet, men han måtte gå i tysk skole, og under Første Verdenskrig var hans far indkaldt ved Vestfronten. Efter genforeningen i 1920 blev Hans Schwennesen ansat i postvæsenet, hvor han gjorde tjeneste i Løgumkloster, Roskilde, Skive, Skærbæk, Fredericia, Odense og Nykøbing Falster, inden han i 1960 blev udnævnt til postmester i Nyborg. Han gik på pension i 1972. Hans Schwennesen blev udnævnt til ridder af Dannebrog i 1966. Efter pensioneringen var han i 26 år medhjælp på kontoret i sin søns optikerforretning.

75Forhenværende overlærer Jørgen Jensen, København, er tidligere formand for Danmarks Lærerforening. Jørgen Jensen tog lærereksamen i 1949 og blev derefter ansat ved Dysse-gårdsskolen i Gentofte Kommune. I 1966 blev han hentet til forvaltningen som konstitueret viceskoleinspektør. Via posten som formand for Gentofte Kommunelærerforening fik han i 1964 plads i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, og i årene 1972-1983 var han formand. Det var vanskelige år med mange omvæltninger i lærernes arbejde, og i organisationen skete der i Jørgen Jensens formandsperiode en naturlig udvikling i retning af større åbenhed og decentralisering. Siden 1987 har han været æresmedlem af Danmarks Lærerforening. Som formand havde Jørgen Jensen en række tillidshverv på højt plan, men også efter sin formandstid har han haft mange poster. Han har blandt andet siddet i kommunalbestyrelsen i Søllerød, været formand for bestyrelsen for Københavns Dag- og Aften- seminarium og er næstformand i Lærerstandens Brandforsikring G/S.

Fødselsdag i morgen

80Maler og grafiker Bente Linnemann, Skagen, er uddannet ved Kunstindustriskolen for Kvinder 1939-1943 og var siden lærer på samme skole. Derudover har hun været ansat på Dansk Designskole, og 1967-1977 var hun chefdesigner for firmaet Form og farve i København. Hun debuterede som maleri 1977. Bente Linnemanns billedkunstneriske produktion spænder over flere teknikker. Der er malerier, akvareller, gouacher og grafik foruden blandingsteknik, og motiverne spænder fra landskaber til modeller og opstillinger.

Guldbryllup

Ellen og Erik Hviid, Gydkærvej 1, Gettrup i Thy,

kan i morgen fejre guldbryllup.

Sølvbryllup

På tirsdag kan Ruth og Kurt Jacobsen, Vinkelager 27 i Vanløse fejre sølvbryllup. Der er åbent hus klokken 7-11.

Folkekirken

Kirkeministeriet har ansat sognepræst i Torslev Pastorat i Aalborg Stift Steen Rughave som kirkebogs- førende sognepræst i Grove-Simmelkær-Ilskov Pastorat i Viborg Stift fra den 1. oktober.

Ny direktør i Greenpeace

Den svenske miljøpolitiker Lennart Daleus er blevet udnævnt til administrerende direktør for Greenpeace i Norden. Han afløser Per Stenbeck, der forlader Greenpeace til fordel for et job i Unicef i Geneve. Lennart Daleus har været medlem af den svenske Rigsdag siden 1991 for Centerpartiet, som han var formand for fra 1998 til 2001. Han forlader nu svensk politik for at tiltræde det nye job. - Jeg har gennem mange år været engageret i parti- og miljøpolitik. Sammen med Green-peace håber jeg at komme til at se mere handling for at løse de mest presserende miljøproblemer. Tiden er inde til handling, siger Lennart Daleus. Han har markeret sig stærkt på miljøområdet og i kampagnen mod atomkraft siden begyndelsen af 1970'erne, blandt andet som formand for den svenske afdeling af miljøorganisationen Friends of the Earth og for kampagnen op til folkeafstemningen om atomkraft i 1980. Greenpeace Norden har knap 100.000 medlemmer, heraf 18.000 i Danmark. Organisationen har 40 ansatte.

navne@kristeligt-dagblad.dk