Prøv avisen

Forhenværende lægesekretær Karen Dahl, Ribe, er død. Hun blev 98 år. Karen Dahl stammede fra Frederikshavn. Der tog hun realeksamen, hvorefter hun rejste fire år til USA. Tilbage i Danmark blev hun gift, og parret bosatte sig i København. Under Anden Verdenskrig var Karen Dahl med i modstandsgruppen Holger Danske og medvirkede blandt andet ved transporterne af danske jøder til Sverige. Hun blev taget til fange af den tyske besættelsesmagt og havnede i koncentrationslejren Ravensbrück. Derfra kom hun med en af de første af Folke Bernadottes hvide busser til Sverige. Efter krigens afslutning blev Karen Dahl skilt. Hun arbejdede i Københavns Kommune frem til 1968, hvor hun flyttede til Ribe og var lægesekretær for sin svigersøn, nu afdøde læge Peter Agerbæk.

Læge Holger Axelsen, Skanderborg, er død. Han blev 92 år. Holger Axelsen stammede fra Læsø. Han tog lægeeksamen i 1937, og allerede tre år efter nedsatte han sig som praktiserende læge i Skanderborg. Han virkede frem til 1978, hvor han overlod sin praksis til to andre læger. I en periode var han også skolelæge.

Landmand Rasmus Jensen, Norup syd for Hadsund, er død. Han blev 86 år. Rasmus Jensen var gift med Edith Jensen, og de drev først et mindre landbrug ved Hald, dernæst et andet landbrug i Fløjstrup, inden de i 1946 kom til Norup, hvor de siden drev en landbrugsejendom. Rasmus Jensen havde blandt andet været formand for Norup Andelsmejeri og Norup Brugsforening, og han var medstifter af Vindblæs Friskole.

Skibsbygningsingeniør Gert Garbov, Odense, er død. Han blev 65 år. Gert Garbov indledte sin karriere som skibsbygger og senere ingeniør hos Burmeister & Wain i København. I 1961 blev han rådgivende skibsingeniør i firmaet K.E. Hansen, og fra 1973 arbejdede han som freelance. Han var beskæftiget ved både danske og udenlandske værfter, men fra 1996 arbejdede han udelukkende for A.P. Møller Gruppen.

Kunstmaler, grafiker Ole Østrup, Brabrand, er død. Han blev 61 år. Ole Østrup blev som ung udlært maler i sin fars malerfirma, men forlod malerbranchen efter nogle år for at komme i marinen. Siden blev han uddannet ved Kunstakademiet i Århus. Ole Østrup dyrkede desuden bueskydning og var en tid på det danske landshold og blev også dansk mester.

Musikskoleleder Gunnar Madsen, Holstebro, er død. Han blev 47 år. Gunnar Madsen havde studeret musikvidenskab ved Københavns Universitet. Siden 1996 havde han været leder af Holstebro Musikskole, og inden da var han leder af af Køge Musikskole. I Holstebro blev han hurtigt engageret på mange områder i byens musik- og kulturliv. Han var blandt andet formand for Amtsmusikudvalget i Ringkjøbing Amt og desuden medlem af et panel sammensat af Kulturministeriet til at undersøge, hvorfor færre børn og unge spiller klassisk.