Prøv avisen

Fødselsdage i dag

75 Forhenværende seminarielektor Frejlif Mortensen, Lystrup ved Århus, blev student fra Vestjysk Gymnasium i Tarm i 1948 og tog to år efter lærereksamen fra Blågård Seminarium i København. Ved siden af ansættelsen ved skolevæsenet i København supplerede han derefter med uddannelser som faglærer i geografi, biologi og matematik. I 1962 blev han biologi- og geografilærer ved Marselisborg Gymnasium. Derfra kom han i midten af 1980'erne til Aarhus Dag- og Aftenseminarium, hvor han virkede frem til pensioneringen i 1991. Frem til 1999 var Frejlif Mortensen forretningsfører for Pensionskassen af 1925, og han er fortsat bestyrelsesmedlem i Dansk Magisterforening.

60 Overlæge, dr.med. Flemming Moesgaard, København, har været overlæge ved mave-tarmkirurgisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev siden 1997, og tidligere i år blev han administrerende overlæge. Han har blandt andet forsket i brug af antibiotika til at nedsætte hyppigheden af infektioner efter kirurgiske indgreb i mave-tarmkanalen, og han har med sine flere end 180 videnskabelige publikationer og doktordisputatsen fra 1990 bidraget betydeligt til udviklingen af den praksis, man har i dag ved brugen af antibiotika i tilknytning til mave-tarmkirurgiske indgreb. Flemming Moesgaard har været initiativtager til udarbejdelsen af fælles, kirurgiske lærebøger, som nu anvendes ved Dansk Kirurgisk Selskabs kurser, og han har påtaget sig talrige undervisningsopgaver samt holdt en række foredrag i danske og udenlandske videnskabelige selskaber. Siden 1996 har han været generalsekretær i Dansk Kirurgisk Selskab, og derudover er han medlem af flere internationale udvalg vedrørende kirurgi.

60 Advokat Peter Prochownik, Rungsted Kyst, blev cand.jur. i 1971. Tre år efter fik han beskikkelse som advokat, møderet for Landsretten i 1975 og i 1980 for Højesteret. Frem til 1986 arbejdede han på forskellige københavnske advokatkontorer, hvorefter han etablerede egen advokatvirksomhed i Hørsholm. Den har han i de seneste ti år drevet i samarbejde med advokat Bonnie Christgau. De har specialiseret sig i erhverslivets forhold, specielt byggebranchen.

50 Professor, lic. et dr.odont. Ann Wenzel, Risskov, tog som nyuddannet tandlæge med sin mand, professor, dr.med. Jakob Kragstrup, et år til Tanzania for Folkekirkens Nødhjælp. Tilbage i Danmark blev hun kandidatstipendiat ved Tandlægehøjskolen i Århus, hvor hun fortsatte som adjunkt og lektor og fra 1996 som professor. I øjeblikket er hun også viceinstitutleder på Odontologisk Institut. Hun har primært forsket i anvendelsen af digitale røntgenbilleder. I fritiden dyrker Ann Wenzel i vinterhalvåret boksning og i sommerhalvåret kajakroning. Dertil kommer korsang og kunsthistorie.

Fødselsdage i morgen

95 Pastor emeritus Christian Truelsen, Skanderborg, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1936. I 1939 blev han hjælpepræst i Gentofte, hvorefter han i 34 år, fra 1942 til pensioneringen i 1976, var residerende kapellan i Skanderborg, Skanderup og Stilling Sogne. Christian Truelsen har blandt andet oversat Edmund Burkes »Tanker om den franske revolution« og Jens Christensens »Konfrontation - Islam og Kristendom«, der begge er udgivet af Tidehverv.

75 Lektor, dr.theol. Søren Nordentoft, Tønder, blev klassisk-sproglig student fra Aarhus Katedralskole i 1946, hvorefter han studerede teologi ved Aarhus Universitet. Han blev cand.theol. i 1952 og studerede de følgende fire år filosofi og teologi ved universiteterne i Paris, Heidelberg, Freiburg im Breislau, Leiden, Oxford og London. De forskellige studieophold var en del af arbejdet med doktordisputatsen om Martin Heideggers filosofi. 1957-1961 var Søren Nordentoft ansat som undervisningsassistent ved Institut for Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han blev doktor på sin Heidegger-afhandling. Derpå søgte han præsteembede, og gennem 12 år var han sognepræst i Naur og Sir Sogne ved Holstebro. 1973-1995 fungerede han som lektor ved Præstehøjskolen i Løgumkloster. Gennem hele sin embedsperiode har Søren Nordentoft været en meget benyttet foredragsholder ved præstekonventer, ved Folkeuniversitetet, i højskolekredse og i andre kirkelige sammenhænge. Her har han udfoldet sin store viden om blandt andre Dostojevskij, Søren Kierkegaard, H.C. Andersen, Martin A. Hansen og Karen Blixen. Desuden har Søren Nordentoft været censor ved Idéhistorisk Institut ved Aarhus Universitet og i ti år eksaminator i systematisk teologi. Som ung gymnasieelev var Søren Nordentoft, sammen med sin bror, aktiv i modstandsbevægelsen i Aarhus.

60 Diakon Lisbeth Madsen, Silkeborg. Hun blev diakon fra Kolonien Filadelfias diakonskole i 1969.

Bryllup

På lørdag vies i Bording Kirke pædagog Alis Iversen, datter af Gudrun og Peter Iversen, Bording, til Cai Larsen, F.C. Bjørnsvej 44, Hjørring. Bryllupsadresse: Pårup Kro.

Folkekirken

Kirkeministeriet har ansat sognepræst i Tårs-Bistrup Pastorat i Aalborg Stift, Lise Munk Petersen, som kirkebogsførende sognepræst i Tolne-Mosbjerg Pastorat i Aalborg Stift fra den 1. december.

Kirkeministeriet har ansat den 47-årige pastor Birgitte Lindegaard Sneum som sognepræst ved Simeons Kirke i København fra den 1. januar. Til stillingen er knyttet forpligtelse til at varetage diakonale kontaktopgave i lokalområdet.

Erik Fischer får Amalienborgprisen

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har tildelt lektor og tidligere overinspektør på Statens Museum for Kunst Erik Fischer Amalienborgprisen for 2002 som påskønnelse for en fremragende indsats for dansk kunst og kultur. I 1991 fik Erik Fischer tildelt den filosofiske æresdoktorgrad efter indstilling fra Det humanistiske Fakultet. Med prisen følger en check på 50.000 kroner, som den nu 82-årige prismodtager må bruge på studierejser i udlandet.

International pris til danskere

Trods nedtur for vedvarende energi vil Danmark i dag af Tysklands forbundspræsident Johannes Rau i Berlin få overrakt to priser for en enestående indsats på området, oplyser Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Den ene af de Europæiske Solpriser går til Samsø Energiselskab, og den anden til professor i fysik ved Roskilde Universitets Center, Bent Sørensen. Samsø Energiselskab modtager prisen for at gøre Kattegat-øen selvforsynende med energi fra solen, vinden og markerne. En stor del af opvarmningen sker med solvarme og biobrændsler, hvilket har skabt mange lokale arbejdspladser. Ti store vindmøller til havs på Paludans Flak sætter foreløbig kronen på værket. Den Europæiske Solpris er indstiftet af EUROSOLAR, Den Europæiske Forening for Vedvarende Energi. Den blev uddelt første gang i 1994 og er opdelt i otte kategorier. Otte europæiske lande konkurrerer om Solprisen. Derfor er det opsigtsvækkende, at Danmark får hele to priser i år. Den anden pris går til professor i fysik ved RUC, Bent Sørensen, hvis lærebøger i vedvarende energi anvendes over hele verden. Allerede i 1973 lavede Bent Sørensen en plan for udbygning med vindmøller i Danmark, som svarer ret nøje til, hvad der siden er sket. Vindenergi dækker nu cirka 20 procent af elforbruget, og der er opstået en storindustri med 20.000 arbejdspladser og en eksport på 20 milliarder kroner om året. Danmark har flere gange tidligere haft vindere, når Den Europæiske Solpris skulle uddeles. Senest var det i 2000, da prisen gik til Jytte Abildstrøm for at fremme vedvarende energi og økologi gennem sit virke som teatermenneske - og til civilingeniør Jens H. Larsen for hans koordinering af vindmølleprojektet på Middelgrunden ud for København.

Pris til korshærspræst

Korshærspræst i Aalborg Lena Bentsen fik forleden overrakt Serapionordenens Veritaspris. Formålet var at hædre en person, som lægger mange kræfter i filantropisk og humanitært arbejde. Ingen i logen var i tvivl om, hvem der skulle modtage prisen, da logemester Jens Christian Kristensen fortalte, hvordan man i Aalborgs gader kan se en dame på en rød Christiania-cykel påmalet ordene »Kirkens Korshær« og »Folkekirken på gaden«. Hun har kaffe, te, suppe, Det Nye Testamente og måske varme vanter til hjemløse, misbrugere og andre udstødte, hun møder på sin vej rundt i byen. Prisen består af en bronzestatuette, der forestiller en munk med åbne og fremstrakte hænder og med ansigtet gemt i sin hætte, et diplom samt 10.000 kroner. Som tak for prisen overrakte Lena Bentsen Logen Veritas et eksemplar af bogen »Store ord i nyt format«, som netop er udkommet på Unitas Forlag.

Udsendes til Israel

Bevægelsen Ordet og Israel har ansat den 23-årige social- og sundhedsassistent Judy S. Jochumsen som medarbejder i bevægelsens sociale og diakonale arbejde i Jerusalem. Hun udsendes fra Indre Missions samfund i Hedensted den 10. december og rejser til Israel den 2. januar. Endvidere har Ordet og Israel ansat to volontører som medarbejdere i Jerusalem. Det drejer sig om den 26-årige Anne Sode Grønbæk og den 22-årige Christine Rau Petersen. De har begge i efteråret været elever på Ordet og Israels discipelskole i Tiberias. Ansættelserne bringer Ordet og Israels samlede medarbejderflok i Israel op på otte.

navne@kristeligt-dagblad.dk