Prøv avisen

Fødselsdag i dag

85 Forhenværende folketingsmedlem Karen Thurøe Hansen, Horsens, startede sin politiske karriere i Horsens Byråd, hvor hun sad for Det Konservative Folkeparti i perioden 1962-1974. Hun sad også i en række lokale råd og bestyrelser, da hun i 1970 blev valgt til Folketinget. Herefter koncentrerede Karen Thurøe Hansen sin politiske indsats om det landspolitiske, og i løbet af sine 17 år som folketingsmedlem var hun medlem af partiets hovedbestyrelse i 12 år, næstformand i folketingsgruppen i fem år, medlem af Nordisk Råd ligeledes fem år, formand for tilsynsrådet for Det Kgl. Teater 1984-1987 og medlem af Radiorådet 1986-1987. Desuden har Karen Thurøe Hansen været medlem af hovedbestyrelsen for Landsfore-ningen til Bekæmpelse af Øjensygdomme og Blindhed og en årrække engageret i Grænseforeningen.

Fødselsdag i morgen

75 Overlæge Herman Rendtorff, Klampenborg, tog medicinsk eksamen fra Københavns Universitet i 1954 og fik efter lægeuddannelse i bl.a. almen og retlig psykiatri i 1969 specialistanerkendelse i psykiatri. I 1974 blev Herman Rendtorff administrerende overlæge ved Dianalund Nervesanatorium, og fra 1981 var han i 15 år overlæge på Kolonien Filadelfias Psykiatrihospital. Herman Rendtorff har bl.a. været bestyrelsesformand for Kristelig Lægeforening 1982-1987, bestyrelsesmedlem for Landsforeningen Sindslidendes Vel 1979-1989 og for Det Danske Missions Selskab 1982-1991. Han er tillige medstifter af de pastoral-psykologiske seminarer i Dianalund fra 1978 og af Vestsjællands Flygtningeprojekt 1986-1990. Efter sin pensionering i 1996 har Herman Rendtorff fortsat påtaget sig faglige opgaver, særlig af retspsykiatrisk art, ligesom han stadig er aktiv i lægeligt og kirkeligt fore-ningsarbejde, bl.a. i Danmission. Herman Rendtorff er hjemme på fødselsdagen.

Byrådsmedlem til Zambia

Cand.ling.merc. Jette Møller, byrådsmedlem for SF i Randers, bliver den 17. januar udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke til Zambia, hvor hun skal rådgive Petauke District Council (lokalstyre, red.) om bl.a. decentralisering og opbygning af nærdemokrati. Jette Møller har orlov fra Handelsgymnasiet Mariager Fjord i Hobro, hvor hun har undervist i engelsk og tysk siden 1996. Jette Møller er 49 år og har engelsk som hovedsprog suppleret med et mo-dul i International Udvikling fra Aalborg Universitet.

Stor pris til professor i økologi

Forskningsprofessor i økologisk jordbrug, dr.agro. Erik Steen Jensen fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole bliver i år den første danske forsker, der modtager den internationalt anerkendte Bertebos Pris. Erik Steen Jensen får prisen på 250.000 svenske kroner for sin forskningsindsats vedrørende jordbrugets planteproduktion, jordbundsbiologi og miljøproblemer. Bertebos Pris, som er oprettet af Brita og Olof Stenström i Halland i Sverige, gives for banebrydende forskning inden for levnedsmidler, jordbrug, dyrevelfærd og økologisk jordbrug. Erik Steen Jensen deler prisen med kollegaen John Porter fra Landbohøjskolen, og den overrækkes af et medlem af den svenske kongefamilie på Stockholms Rådhus sidst i januar. Erik Steen Jensen fik sin doktorgrad i 1997 og har publiceret flere end 150 videnskabelige afhandlinger i internationale tidsskrifter og bøger.

Talentpriser til unge forskere

For første gang uddeler Lundbeckfonden talentpriser til tre forskere under 30 år, som har præsteret særligt lovende forskning inden for sundheds- og naturvidenskaberne. Talentpriserne er på 50.000 kr. til hver. Lundbeckfondens Talentpris 2002 går til Milena Penkowa, ph.d. og lektor ved Medicinsk Anatomisk Institut på Københavns Universitet, Jakob Falck Hansen, ph.d.-studerende ved Institut for Biologisk Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse, og Alexei Komolov, ph.d. og forskningsadjunkt på Kemisk Institut, Københavns Universitet. Årets tre prismodtagere er udvalgt blandt yngre forskere, foreslået af ledende videnskabsfolk ved danske universiteter og andre højere læreanstalter.

Ny topchef i Tryg

Administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg, cand.jur. Stine Bosse, bliver ny koncernchef i koncernen Tryg Vesta Gruppen. Hun afløser cand.polit. Hugo Andersen, der efter 25 år i ledende stillinger i finansverdenen fremover vil nøjes med bestyrelsesarbejde. 42-årige Stine Bosse har været ansat i Tryg siden 1987, hvor hun fra 1988 har haft en række ledende poster og i 1995 blev personaledirektør. Hun fik i 1999 titel af direktør med tilføjelsen administrerende i 2002. Tryg Vesta Gruppens koncerndirektion består fremover desuden af Erik Gjellestad, som er administrerende direktør i gruppens norske selskab, Vesta. Senere skal direktionen udvides med en koncernøkonomidirektør. Stine Bosse vil foruden koncernchef fortsat være administrerende direktør i Tryg.

Tidligere chefredaktør i DR-bestyrelse

Venstres folketingsgruppe udpegede på et møde i tirsdags Berlingske Tidendes tidligere chefredaktør Karsten Madsen som partiets nye medlem af Danmarks Radios (DR) bestyrelse. Karsten Madsen afløser Hans Morten Rubin, der døde for nylig. Karsten Madsen fratrådte i december stillingen som chefredaktør på Berlingske Tidende. Ved samme lejlighed oplyste han, at han har planer om at stille op for Venstre ved det kommende valg til Europa-Parlamentet. Karsten Madsen har været medlem af Venstre siden 1995.

Dansk leder af EU's socialfond

Direktøren for EU-Kommissionens repræsentation i Danmark, Peter Stub Jørgensen, vil i løbet af foråret overtage stillingen som direktør for EU's socialfond. Han får hermed ansvar for beskæftigelsesstrategier i medlemslandene, kampen mod social udstødelse og socialfondens støtte til en række medlemslande. Peter Stub Jørgensen er 50 år og cand.polit. fra Københavns Universitet. Efter en periode i Industrirådet kom Peter Stub Jørgensen i 1984 til EU-Kommissionen, hvor han et par år senere blev rådgiver i strukturspørgsmål for EU-kommissær Henning Christophersen. Han var i to år kontorchef i EU's samhørighedsfond, inden han i 1997 blev chef for kommissionens repræsentation i Danmark.

Ny chef i Hjemmeværnet

Den 1. januar tiltrådte Gunver Brigitte Carstensen stillingen som ny informationschef i Hjemmeværnet, Lokalforsvarsregion København. Gunver Brigitte Carstensen er uddannet i retorik ved Københavns Universitet og har de seneste 15 år arbejdet med kommunikation og information og tillige udført opgaver for enheder i Forsvaret. Lokalforsvarsregion København dækker området fra Helsingør og Hundested i nord over Roskilde til Køge i syd.

navne@kristeligt-dagblad.dk