Prøv avisen

Koncertpianistinde Elvi Henriksen, Frederiksberg, er død, 86 år. Elvi Henriksen er uddannet hos organist Fr. Klæbel, klaverpædagogen Alexander Stoffregen og komponisten Svend Erik Tarp og har desuden studeret i udlandet. Hun debuterede som pianist i Tivolis Koncertsal i 1929 og erobrede med stor succes koncerttribunen rundt om i Europa med familiens musik-artist-ensemble. Hun fik succes med bl.a. uropførelser af værker af Svend S. Schultz. I 1943 blev hun akkompagnatør for balletparret Margot og Harald Lander, og fra 1950 var hun ballettens klaversolist på Det Kongelige Teater. Her havde hun mødt sin mand, solodanser og balletmester Niels Bjørn Larsen, og de fik datteren Dinna Bjørn, som i dag er balletmester i Helsinki. Fra omkring 1950 blev livet med balletten det bærende for Elvi Henriksen som rytmiklærer på Det Kongelige Teaters Balletskole, akkompagnatør ved en lang række arrangementer og som solopianist ved Det Kongelige Kapel. Siden samarbejdede hun bl.a. med Hans Brenaa og Allan Fridericia omkring Bournonvilleskolerne i tv, og hun var hovedkraft i produktionen af filmen om primaballerinaen Margot Lander. Elvi Henriksen fik Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums rejselegat i 1947 og Den Kulturelle Fonds Hæderspris i 1972.

Tidligere landbrugs- og fiskeriminister Christian Thomsen, Viborg, er død, 94 år. Det er mange år siden, Christian Thomsen forlod aktiv politik, men de ældre i gårde på Christiansborg husker ham stadig som den folkets mand, han var. Han var gårdejersøn, men socialdemokrat ind til marven, og med folkeskolen og en gartneruddannelse som baggrund gjorde han politisk karriere. Sindigt bakkende på sin uundværlige pibe gjorde han sine iagttagelser og drog sine konklusioner. Men han var ingen hjemmefødning. En væsentlig del af gartneruddannelsen havde han fået i Tyskland, Belgien og Frankrig, og det prægede hans erfaringsgrundlag - hvad han i øvrigt drog nytte af, da han 1962-1964 var medlem af den danske delegation ved Europarådet i Strasbourg. Men han knyttede sit liv til Viborg. Her blev han kommunegartner i 1938, her var han 1931-1935 formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og han indtog i årenes løb en lang række poster inden for det lokale socialdemokratiske organisationsliv. 1940-1950 sad han i Viborg Byråd. Og da han rykkede ind i Folketinget i 1953, var det som kandidat for Viborgkredsen. Da Jens Otto Krag i 1964 dannede sin tredje regering, efter at de radikale var trådt ud, gjorde han Christian Thomsen til landbrugsminister efter den radikale Karl Skytte. Thomsen administrerede sit ministerium med smidighed og fik trods de partipolitiske modsætninger et godt forhold til landbrugets organisationer. I 1968 afløstes Krags regering af Hilmar Baunsgaards VKR-regering, men da Krag i 1971 genindtog statsministerposten, tog han Christian Thomsen med sig, nu som fiskeriminister, en post som Thomsen indtil efteråret 1973. Det såkaldte jordskredsvalg i december dette år kostede ikke blot den socialdemokratiske regering livet, men blev også enden på Christian Thomsens parlamentariske karriere. Han trak sig tilbage til privatlivet, men bevarede sin politiske interesse og kommenterede ofte udviklingen.