Prøv avisen

Arkitekt og professor Mogens Breyen, København, er død, 70 år. Mogens Breyen afsluttede sin uddannelse på Kunstakademiets Arkitektskole i 1959, og han gjorde en stor indsats inden for undervisning på samme skole, ligesom han også underviste i udlandet. Mogens Breyen var ansat hos flere arkitekter, fik fra 1964 egen tegnestue og drev samtidig landskabsarkitektvirksomhed sammen med Sven Hansen. I 1976 blev Mogens Breyen professor i arkitektur med bygningskunst som særligt fagområde. Han sad i flere udvalg under Kulturministeriet, og han var i 1980'erne medlem af bestyrelsen for Det Danske Institut i Rom og formand for Charlottenborg. Blandt hans arbejder er Scalabygningen i København, som han i slutningen af 1980'erne renoverede og omformede til indkøbs- og forlystelsescenter, der ligesom meget andet af hans arbejde er blevet præmieret. Mogens Breyen fik i 1999 Eckersberg-Medaillen for sin mangeårige indsats i dansk arkitektur.

Pastor emeritus Mogens Rosenkilde, Vejen, er død, 67 år. Mogens Rosenkilde var læreruddannet fra 1960 og virkede som lærer i 14 år, inden han tog den teologiske særuddannelse og i 1974 blev ordineret i Ribe Domkirke for at tiltræde et embede som kirkebogsførende sognepræst i Nysogn-Gammelsogn, Holmsland. Her virkede Mogens Rosenkilde i 22 år frem til afskeden i 1996. I 1980'erne arbejde Mogens Rosenkilde med emnet nyreligiøsitet, bl.a. på Præstehøjskolen i Løgumkloster, og han skrev flere artikler om emnet i Dansk Kirketidende, Fyns Stiftsbog samt i dagblade.

Kaptajn Bjarke Ulrich Funck Nielsen, Odense, er død, 61 år. Bjarke Ulrich Funck Nielsen stak allerede som 16-årig til søs og fik hyre som kammerdreng på Østasiatisk Kompagnis »Mongolia« med kurs mod Indien. Siden sejlede han som matros, tog styrmandseksamen i Marstal og skibsførereksamen på navigationsskolen i Svendborg. I 1969 blev han ansat i rederiet Lauritzen Kosan, og her sejlede han i mere end 20 år på især Latinamerika, Afrika og Europa. Eventyreren Ulrich dyrkede naturens udfordringer i sin fritid, hvor det blev til rejser på mange befordringsmidler; på cykel fra Portugal til de franske pyrenæer, til hest på den argentinske pampas, og surfing og harpunfiskeri i Caribien samt faldskærmsudspring blev det også til. I en moden alder tog han svæve-flyvecertifikat og motorcykelkørekort, og senest var Bjarke Ulrich Funck Nielsen i fjor på en fire måneders motorcykeltur i Australien.