Prøv avisen

Fødselsdage i morgen

90 Pastor emeritus Carl Didier Gautier, Frederiksberg, der blev uddannet cand.theol. i 1938, fungerede i en årrække som undervisningsassistent, før han i 1947 blev ordineret som præst og fik embede som hjælpe-præst i Skt. Matthæus Kirke i København. Siden kom han til Bethlehemskirken, hvor han var kaldskapellan og residerende kapellan, indtil han i 1971 blev sognepræst samme sted. Han tog sin afsked fra Bethlehemskirken i 1974. Carl Didier Gautier har skrevet om den anglikanske teolog Richard Hookers forhold til antikken, skolastikken, reformationen og renæssancen i »Fra Heavytree til the Temple. Hooker-Studier«.

80 Provst emeritus Christian Karstoft, Kruså, blev efter sin uddannelse til cand.theol. fra Københavns Universitet i 1950 ansat som præst i Tarp i Sydslesvig. Herefter blev han i 1979 førstepræst og provst ved Dansk Kirke i Sydslesvig samt præst for Helligåndskirkens danske menighed. Han bestred disse hverv indtil 1993. I sin studietid var Christian Karstoft en overgang formand for Studenterkredsen, og han har siden 1981 været medlem af Kirkeligt Samfunds styrelse. Desuden har han været formand for Foreningen Nordens Sydslesvigafdeling fra midten af 1964 til1988. Christian Karstoft blev i 1979 udnævnt til Ridder af Dannebrog, og i 1993 udnævntes han til Ridder af 1. grad af Dannebrog.

70 Maler og grafiker Leif Lage, København K, der er uddannet på Kunstakademiets malerskole, har helt fra sin studietid koncentreret sig om det menneskelige ansigt og menneskeskikkelsen i en overvejende lys, men meget facetteret palet. Hans malerier er ikke portrætlige, men anelsesfulde indkredsninger af det menneskelige, og hans grafiske arbejder er karakteristiske ved en levende, skitserende stil. Inden for de senere år er religiøse motiver, bl.a. den korsfæstede Kristus afbildet som barneskikkelse, blevet en del af Leif Lages motivkreds. Leif Lage, der har en lang række udstillinger bag sig og mange værker i danske museers eje, har udgivet flere bøger med tegninger og illustreret bøger af bl.a. Samuel Beckett, Dan Turll og Henry Miller. Han har modtaget adskillige priser, bl.a. Eckersberg-Medaillen i 1988.

60 Sognepræst Heike Friis, København SV, blev teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1968 med en guldmedaljebelønnet afhandling om præmisserne for forsknin-gen i Israels historie. I løbet af 1970'erne var hun ansat som henholdsvis kandidatstipendiat og seniorstipendiat og som koordinator ved Det Danske Bibelselskabs oversættelsesprojekt 1975-1976. Heike Friis arbejdede i første halvdel af 1980'erne som adjunkt ved Hasle Seminarium, hvorefter hun trådte ind i sit nuærende embede som sognepræst ved Sjælør Kirke. Ved siden af sit arbejde som præst har hun været med til at oprette Folkekirkens Skoletjeneste. Desuden har hun været bestyrelsesmedlem for »Kollegiet« på Gl. Køgevej, der drives af Missionen blandt Hjemløse, og hun har i en årrække været beskikket censor ved de teologiske fakulteter i København og Århus.

50 Domprovst Steffen Ravn Jørgensen, Helsingør, der blev cand.theol. i 1982, flyttede efter fire år som sognepræst i Ordrup til Paris, hvor han var præst ved Frederikskirken og socialattaché ved Den Kgl. Danske Ambassade fra 1987 til 1994. Han vendte tilbage til Danmark i 1994 og fungerede som sognepræst ved Sorø Klosterkirke frem til 2002, hvor han blev udnævnt til domprovst ved Helsingør Stift. Steffen Ravn Jørgensen tog i 1996 ud fra Grundtvigs tanker om »Skolen i Soer« initiativ til oprettelsen af Sommerhøjskolen i Sorø, hvor aktuelle emner for kirke, skole og samfund drøftes i dialog med en bred vifte af foredragsholdere. Han er engageret i økumenisk arbejde og var fra 1996 til 2002 medlem af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg i Roskilde Stift og Det Mellemkirkelige Råd. Steffen Ravn Jørgensen er medlem af en arbejdsgruppe vedrørende kirkernes rolle i EU nedsat af Kirkernes Europæiske Konference.

Hæderspris til kræftforsker

Ledende overlæge, dr. med. Ole Steen Nielsen, Onkologisk afdeling D, Århus Universitetshospital, modtog i går Dansk Selskab for Onkologis hæderspris, »Onkologiprisen 2003«. Prisen uddeles til en person, der har ydet en særlig indsats inden for klinisk kræftforskning. Ole Steen Nielsens forskning inden for varmebehandling og strålebehandling af kræftceller samt behandling af patienter med kræft i bindevæv, muskelvæv og knoglevæv har muliggjort en mere effektivt og skånsom behandling af patienter, der lider af disse kræfttyper. Onkologiprisen er på 20.000 kr.

Kunstnerpris til pianist

Frederiksborg Kulturcenter har udpeget pianisten Marie Rørbech som modtager af centrets kunstnerpris, der overrækkes den 6. september. Marie Rørbech, der er født i 1973, tog i 1997 diplomeksamen fra både Det Kgl. Danske Konservatorium i København og fra Hochshule der Künste i Berlin. I 2000 debuterede hun fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Marie Rørbech er aktuelt også hædret med udnævnelsen til Danmarks Radios årskunstner 2002-2003.

Ny chef i Røde Kors

Dansk Røde Kors har ansat Jørgen Højbjerg som ny chef for kommunikationsafdelingen. Han kommer fra en stilling som salgs- og markedschef i Nokia Venture Organisation i Finland. Jørgen Højbjerg er uddannet journalist og har blandt andet været ansat på Danmarks Radio, Aalborg Stiftstidende og Børsens Nyhedsmagasin. I Dansk Røde Kors kommer Jørgen Højbjerg til at stå i spidsen for en afdeling med 20 medarbejdere, der beskæftiger sig med information, pressekontakt, indsamling og fundraising.

Ordener

Hoffet meddeler, at overlæge, dr.med. Ebbe Stender Hansen, Århus C, fra den 11. april er benådet med ridderkorset af Dannebrogordenen.

navne@kristeligt-dagblad.dk