Prøv avisen

Forhenværende skoleinspektør Fritjof Læssøe Eiler, Sjørup, er død, 80 år. Fritjof Læssøe Eiler var skoleinspektør på Vridsted Skole i Fjends Kommune i 31 år, fra 1958 til 1989. Han var født i Holsted, men havde sin skolegang i Hygum og Vejle, inden han begyndte på Jelling Seminarium. Efter sin læreruddannelse flyttede Fritjof Læssøe Eiler med sin familie til Randers, hvor han virkede som lærer. Efter en tid i Fakse på Sydsjælland flyttede familien tilbage til Jylland, nærmere bestemt Vindum ved Bjerringbro, hvor Fritjof Læssøe Eiler var lærer, indtil skolen blev lukket. Herefter kom han til Vridsted som førstelærer (inspektør), og her var han ansat, til han gik af som 66-årig i 1989, kun afbrudt af to års orlov fra 1967 til 1969, hvor han var udsendt af Danida til Tanzania. Fritjof Læssøe Eiler, som var meget musikinteresseret og bl.a. spillede klarinet, var tillige kirkesanger i Vridsted indtil 2001.

Pensionist, forhenværende spejderfører Annette Bisschop Mogensen, Gudbjerg, er død, 81 år. Annette Bisschop Mogensen var født og opvokset i Holland, hvor hendes forældre drev et handelshus. Under Anden Verdenskrig var Annette Bisschop Mogensen aktiv i den hollandske modstandsbevægelse og måtte gå under jorden. I den forbindelse kom hun til Danmark, til Den Internationale Højskole i Helsingør, hvor hun traf sin mand, Peter Mogensen. De blev gift lige efter krigen og boede indtil 1953 i Sortebro. Herefter flyttede de til Gudbjerg på Østfyn, hvor deres fire børn er vokset op. Annette Bisschop Mogensen har også været spejderfører, og hun var med i Kvindernes Fredsliga. Hun har tillige siddet i Skolekommissionen og været æresmedlem i Gudbjerg Husmandsforening. Annette Bisschop Mogensen, som havde et meget socialt sind og i en periode var formand for Parkinson-foreningen, blev enke i 1990.

Forhenværende direktør Frits Pedersen, Virum, er død, 84 år. Frits Pedersen blev cand.jur. i 1943 og samme år ansat i Kjøbenhavns Brandforsikring. Her avancerede han i 1963 til underdirektør, siden til vicedirektør og i 1968 administrerende direktør for det, der i 1976 blev til Tryg Forsikring, hvor han til 1981 var medlem af det fusionerede selskabs fællesdirektion. Frits Pedersen havde des-uden en række tillidshverv, bl.a. som formand for Bygningsbrandforsikringsnævnets forretningsudvalg og for Assurandør-Societetets komité.