Prøv avisen

Fødselsdage i dag

60 Sognepræst Ebbe Paludan, Varde, blev i 1970 teologisk kandidat fra Aarhus Universitet. Året efter blev han sognepræst i Gamtofte og residenskapellan i Assens Sogn. I 1977 flyttede Ebbe Paludan til Sydvestjylland for at tiltræde som sognepræst i Farup Sogn og kapellan i Skt. Catharinæ Sogn i Ribe. Efter 10 år i Ribe kom han i 1987 til sit nuværende embede som kirkebogsførende sognepræst ved Varde Kirke. Ebbe Paludan er formand for Kirkeligt Samfund i Varde, medstifter af Varde Kunstforening og formand for Vestjysk Skolemøde.

60 Forhenværende folketingsmedlem Viggo Fischer, (K), Hvidovre, blev landskendt for sin beskedne erindring, da han som politisk ordfører for de konservative i 1991 blev afhørt i Tamilsagen, der endte med VK-regeringens afgang. Ved det følgende valg i 1994 gik partiet som bekendt stærkt tilbage, og Viggo Fischer var blandt dem, der mistede sit mandat. Der er imidlertid også andet at fortælle om fiskersønnen fra Karrebæksminde, som i 1975 blev cand.phil. i samfundsfag fra Københavns Universitet. Han havde fra 1961 som kun 18-årig sit eget handelsfirma, der leverer udstyr til erhvervsfiskeri, og i sine studieår var han formand for Konservative Studenter og medlem af Konsistoriums forretningsudvalg ved universitetet. Efter sin uddannelse underviste han nogle år i international og dansk politik, indtil han i 1984 blev valgt ind i Folketinget. Her var han 1987-1990 formand for Udenrigsudvalget, for det sikkerhedspolitiske udvalg 1993-1994 og altså politisk ordfører for den konservative folketingsgruppe i 1990-1991. Fra 1987 har Viggo Fischer været en engageret formand for Den Danske Afghanistan-komité, hvor han leder udbygningen af et Danida-støttet sundhedsprojekt i Afghanistan. Afghanistan-komitéen, som har specialiseret sig i lægelig bistand, driver et sygehus og seks klinikker med et patientgrundlag på knap en million mennesker. Viggo Fischer blev i fjor af udenrigsministeren udpeget som personligt medlem af Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde.

Fødselsdag i morgen

70 Organist Leif Bjørn Bloch, Odense, tog i 1955 organisteksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med H. Godske-Nielsen og Poul Hamburger som hovedfagslærere. Denne eksamen blev suppleret med kantoreksamen samme sted i 1957, og i 1958 afsluttede Leif Bjørn Bloch endvidere med musikpædagogisk eksamen i klaver, hvor hovedfagslærerne var Egil Harder og Inge Rützau. Leif Bjørn Bloch var først ansat som organist ved Østerlars og Gudhjem Kirker på Bornholm fra 1958, hvorefter han i 1962 indledte sit hovedvirke ved Fredens Kirke i Odense. Han lod sig pensionere i 1999 og modtog i den forbindelse Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.

Legater til skuespillere

Skuespillerne Anne-Vibeke Mogensen og Søren Sætter-Lassen modtog i tirsdags Lauritzen-prisen, som er på 100.000 kroner til hver. Prisen uddeles hvert år til en mandlig og en kvindelig skuespiller for fremragende præstationer på dansk scene, tv-teater eller film. Prisen blev overrakt i festsalen på Nationalmuseet. Der blev desuden uddelt legater på 10.000 kroner til de tre skuespillerelever Anders B. Christensen, Statens Teaterskole, Ernesto Piga Carbone, Skuespillerskolen ved Odense Teater, og Troels Thorsen fra Skue-spillerskolen ved Århus Teater.

Doktor i skattesnyd

Rockwool-Fonden får ny forskningsleder den 1. september. Den nuværende Gunnar Viby Mogensen forlader efter eget ønske fonden efter mange års ansættelse. Han afløses af den 43-årige økonom og forskningsprofessor Torben Tranæs, der kommer fra Socialforskningsinstituttet. Torben Tranæs har stor erfaring både med national og international forskning og er i øjeblikket ved sammen med udenlandske forskere at færdiggøre undersøgelser om kriminelles adgang til arbejdsmarkedet, om fordelingspolitik og arbejdsløshedsforsikring. Gunnar Viby Mogensen, der fylder 70 år til næste år, har i stedet fået en seniorforskerstilling under Integrationsministeriet, hvor han med udgangspunkt på Økonomisk Institut ved Københavns Universitet skal forske i integration og invandring. Gunnar Viby Mogensen har været den drivende kraft i Rockwool-Fonden, og mange års studier af danskernes måneskinsarbejde gjorde ham for nylig til landets første doktor i skattesnyd efter at have forsvaret afhandlingen »Skattesnyderiets Historie«.

Legat til museumsinspektør

Museumsinspektør ved Roskilde Museum, Tom Christensen har fra Erik Westerby-Fondet modtaget et forskningslegat på 30.000 kroner. Legatet blev overrakt ved Fondets årlige prisuddeling på Nationalmuseet i går. Tom Christensen er mag.art. i forhistorisk arkæologi og har publiceret sine undersøgelser både i bog- og artikelform. Gennem sit mangeårige virke ved Roskilde Museum har han ledet en række arkæologiske undersøgelser, hvor ikke mindst undersøgelserne i Gl. Lejre har haft indflydelse på udformningen af Danmarkshistorien. De har givet historisk grund for den nationale sagnkreds omkring Lejre og samtidig medvirket til forståelsen af magt- og socialstrukturer i jernalder og vikingetid. Senest har Tom Christensen med undersøgelser i en tidlig kristen kirkegård leveret bidrag til diskussionen om kristendommens indførelse i Danmark.

Folkekirken

Kirkeministeriet har meddelt sognepræst Dagny Marie Mikkelsen, Budolfi Sogn, Aalborg Stift, afsked med pension fra udgangen af januar 2004.

Teologisk doktorforsvar

I morgen fredag forsvarer lektor, lic.theol. Per Ingesman sin doktorafhandling ved Aarhus Universitet. Afhandlingens titel er »Provisioner og processer. Den romerske Rota og dens behandling af danske sager i middelalderen«. De officielle opponenter er professor, dr.theol. Troels Dahlerup og professor, dr.phil. Henning Lehmann fra hhv. Det Humanistiske og Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Per Ingesman, der er 49 år og cand.mag. i historie og kristendomskundskab, forsker i middelalderens og reformationstidens kirkehistorie, især pavedømmet og dets forhold til Danmark. Hans doktorafhandling, som bygger på hidtil ukendt kildemateriale fra Vatikanarkivet i Rom, giver den første behandling på dansk af den pavelige højesteret, den såkaldte Rota. Fra sommeren 2000 har Per Ingesman desuden fungeret som institutleder. Forsvaret er offentligt og finder sted fredag 23. maj kl. 13 i Auditorium 1, bygning 441, Tåsingegade 3, Aarhus Universitet.

navne@kristeligt-dagblad.dk