Prøv avisen

Inuit-eksperten Ingmar Egede, Nuuk, er død, 72 år. Ingmar Egede var født i Grønland og tog lærereksamen i Silkeborg. Han vendte tilbage til Grønland for at virke som skoleleder i Qaanaaq, og senere blev han bl.a. seminarierektor ved Grønlands Seminarium i Nuuk. Ingmar Egede var i begyndelsen af 1970'erne stærkt involveret i Hjemmestyrebevægelsen og partiet Siumut, men ellers lagde han især sit samfundsmæssige engagement i kampen for inuitternes rettigheder. Det skete bl.a. i organisationen Inuit Circumpolar Conference, ICC, hvor Egede sad seks år i hovedbestyrelsen, heraf de tre som vicepræsident. I 1997 grundlagde Ingmar Egede Det Internationale Træningscenter for oprindelige Folk i Nuuk, og han var også centrets første formand.

Forhenværende lærer Elisabeth Mortensen, Randers Kloster, er død, 97 år. Elisabeth Mortensen var født i København, men flyttede som barn med sine forældre til Frederiksberg, hvor hun voksede op. Efter at have bestået studentereksamen blev hun immatrikuleret ved Købnhavns Universitet med henblik på at studere sprog. På grund af sin fars tidlige død måtte hun afbryde studierne og blev ansat på Patentkontoret i København. I 1935 blev hun gift med cand.theol. Hans Mortensen, og i nogle få år boede de i Holte. I 1939 blev Hans Mortensen udnævnt til sognepræst i Udbyneder og Kastbjerg Sogne, hvor præsteparret helt frem til 1976 havde deres virke. I 1964 udnævntes Hans Mortensen til provst. Elisabeth Mortensen var sin mand en betydelig støtte i hans arbejde i sognene, og hendes gæstfrihed var stor. Elisabeth Mortensen underviste desuden i engelsk i Udbyneder Skole indtil 1962, da der blev oprettet centralskole i Havndal. Hun fortsatte derefter med at undervise i Centralskolen i fransk og latin indtil 1968 og førte elever op til realeksamen. Efter provst Mortensens afsked i 1976 bosatte parret sig på Hadsundvej i Randers, hvor de var meget trofaste mod deres sognekirke, Skt. Andreas Kirke. I 1992 mistede Elisabeth Mortensen sin mand, og i 1999 fik hun ophold på Randers Kloster. Elisabeth Mortensen var en flittig kursist på aftenskolerne i Randers, hvor hun videreuddannede sig i italiensk og fransk. Elisabeth Mortensen efterlader en datter, tre sønner samt børnebørn og oldebørn.