Prøv avisen

MINDEORD: Ved sognepræst Hans Albin Kallenbachs død, 65 år, Vojens, skriver Ulla Toft, Maugstrup Menighedsråd, følgende mindeord:

Det var med stor sorg, Maugstrup Menighedsråd lørdag aften fik meddelelse om sognepræst Albin Kallenbachs pludselige død. Albin Kallenbach har været sognepræst i Maugstrup i 25 år. Han udførte arbejdet med stor flid, dygtighed og glæde. Altid var han nærværende og aktivt deltagende i såvel sognets glæder som sorger. I forkyndelsen af evangeliet havde han evnen til at formidle budskabet klart og forståeligt. Hans store almene viden sammenholdt med hans utrolige fortælleevner har henrykket såvel konfirmander som aftenhøjskoledeltagere. Albin Kallenbach udviste store samarbejdsevner i kirken og menighedsrådet, altid var han parat til at tage sin del af ansvaret. Albin Kallenbach var endvidere primus motor i oprettelsen af tre-sogns-pastoratet, hvilket gav ham store arbejdsopgaver, men også megen glæde. Albin Kallenbach var en stor personlighed. Vi vil savne ham i Maugstrup Sogn og fremover mindes ham med stor respekt, taknemmelighed og glæde. Vore tanker går til Ida Kallenbach og sønnerne Thomas og Peter i denne svære tid. Alle har vi mistet, men I, som var hans ét og alt, har mistet mest. Æret være Albin Kallenbachs minde.