Prøv avisen

Ved Arnold Kæselers død skriver forhenværende sognepræst Erik Hesselager, Nykøbing Mors, følgende mindeord:

Arnold Kæseler, Langkærvej 1, Bjergby, er død 77 år gammel. Arnold Kæseler, der stammede fra Nr. Omme, blev først uddannet som maler, men gik så i gang med studierne. Han blev teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1959, tiltrådte i 1960 embedet som sognepræst for Flade og Bjergby sogne på Mors og var fra 1. januar 1988 tillige sognepræst for Sundby Sogn. Han varetog sit embede, indtil han gik på pension i efteråret 1995. I alle sine 35 år som sognepræst var han en højt værdsat præst og en kyndig teolog, og man kunne hos ham høre en markant prædiken, blottet for sentimentalitet. Arnold Kæseler var en venlig og munter mand med mange interesser, evner og fagområder. Igennem 12 år var han tilknyttet Danmarks Lærerhøjskoles årskurser i Skive og Thisted, hvor han gav lærere videreuddannelse i kristendomskundskab, og han vejledte enkelte til den teologiske særuddannelse. Han sad i en lang årrække i bestyrelsen for Folkeuniversitetet på Mors og i bestyrelsen for Historisk Samfund og var med i arbejdet med at registrere altersølvet på Mors og udarbejdelsen af bogen Morsø Altersølv i 1978. Han var i 1988 medforfatter til bogen Kirker på Mors og skrev senere selv bogen Hekse-Tro og Hekse på Mors, illustreret med hans egne mesterlige fotografier og vignetter. Endelig udgav han i 2003 bogen Dueholm Diplomatarium. I alt, hvad han gav sig af med, var han en garant for det kyndige, grundige og troværdige arbejde. Arnold Kæseler efterlader sig sin hustru, tre børn og to børnebørn. Datteren og den ene søn bor i København, den anden søn i Odder.