Talsmand for de små børns sag

Forstander på Bagsværd Observationshjem, Otto Bernt Juhl, har i årtier arbejdet for at hjælpe udsatte småbørn. På onsdag fylder han 60 år

Bagsværd Observationshjem, hvor Otto B. Juhl er forstander, er en del af Barnets Hus, der siden 1920 har talt de udsatte børns sag.
Bagsværd Observationshjem, hvor Otto B. Juhl er forstander, er en del af Barnets Hus, der siden 1920 har talt de udsatte børns sag. . Foto: Claus Bjørn.

Otto Bernt Juhl har brugt næsten halvdelen af sit liv på at arbejde med og kæmpe for de allermest skrøbelige og udsatte små børn i Danmark.

På Bagsværd Observationshjem udreder og behandler specialuddannede fagfolk de små børn på op til otte år, der kæmper med mange udfordringer. Det være sig omsorgssvigt, alvorlige fysiske og psykiske skader eller pludseligt opståede sociale katastrofer. Det går størstedelen af Otto Bernt Juhls tid med.

Men som det socialt engagerede, og ind imellem socialt indignerede, menneske han er, har han også i alle årene følt sig forpligtet til at råbe op, når han har følt, at småbørn med behov for højt specialiseret udredning og behandling blev klemt.

Det fik ham til i Kristeligt Dagblad i en kronik i september sidste år at pege på, at et stort besparelsespres og en djøf'isering af de kommunale sagsgange samt en tro på, at institutionsanbringelser altid er af det onde, fører til, at nogle børn lider afsavn enten hjemme hos forældrene eller i de plejefamilier, de anbringes i. De, der kender Otto Bernt Juhl, hører ham også ofte udtale, at han til stadighed overraskes over, hvor lidt den børnefaglige ekspertise og beskyttelsen af børnene fylder i forhold til management-tankegangen både blandt politikere og myndigheder.

Otto Bernt Juhl er uddannet socialpædagog fra det daværende Esbjergs Socialpædagogiske Seminarium. Han kom til Bagsværd Observationshjem i 1987 som stedfortræder og satte sig i forstanderstolen i 1992.

Otto Bernt Juhl repræsenterer Barnets Hus i Børnesagens Fællesråd, og han er også næstformand i DASPCAN (Dansk Selskab til forebyggelse af børnemishandling og omsorgssvigt), og han fungerer som børnesagkyndig dommer ved byretterne under Østre landsret.

Otto Bernt Juhl bor i København og er gift med biblioteksleder i Hørsholm Marianne Wulff. De har to voksne børn på 31 og 26 år. Han sætter meget stor pris på naturen, herunder ved familiesommerhuset i Asserbo og på rejser, og er et stort familiemenneske. Desuden er han en stor nyder af sang og musik og holder af kunst og kultur, eksempelvis i form af besøg på Louisiana adskillige gange om året.