Rundt i dag

Professor emeritus Sven-AageJørgensen, Helsinge, var professor i tysk filologi ved Københavns Universitet fra 1968 til 1999.

Speciallæge Helge Holst Kjærsgaard, Odder, er student fra Viborg Katedralskole.

Helge Holst Kjærsgaard tog sin medicinske embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1962. De første år som færdiguddannet arbejdede han som speciallæge i kirurgi, men i 1973 skiftede han til almen medicin og virkede i en årrække som praktiserende læge i Slagelse.

I en alder af 68 år gik Helge Holst Kjærsgaard på pension.

Journalist Karl Erik Jeppesen, København, er opvokset i Raadvad og blev oprindelig uddannet som værktøjsmager på Raadvad Knivfabrik.

Men efter nogle år med politisk ungdomsarbejde kom han via Aktuelt til Nykøbing Sjælland, hvor han i 1962 blev lokalredaktør på Sjællandsposten.

Derefter kom han til Roskilde Tidende, og i 1968 blev han en del af erhvervsredaktionen på Berlingske Aftenavis.

Karl Erik Jeppesen var med i opstarten af Weekendavisen som kronik- og kulturredaktør og blev senere redaktionschef og medredaktør.

I 1980 blev han informationschef i Kommunernes Landsforening og chefredaktør for bladene Danske kommuner og I gang, hvor han var i nogle år. Men allerede i 1983 blev Karl Erik Jeppesen ledende redaktionssekretær på Radioavisen. Et job, som han bestred indtil 2003, hvor han gik på pension.

Karl Erik Jeppesen er aktiv golfspiller og spiller for Københavns Golf Klubs veteranhold. Golfinteressen har desuden ført til, at han har været tilknyttet Dansk Golf Unions medlemsblad Golf og skrevet flere artikler om golf til danske dagblade og internationale golftidsskrifter.

Forhenværende borgmester i Trshavn på Færøerne Poul Michelsen var borgmester i Trshavn fra 1980 til 1992. I dag sidder han i det færøske lagting.

I mange år var Poul Michelsen lagtingsmedlem for Folkeflokken, men i 2010 stiftede han det liberale parti Framsokn, som han er formand for.

Sidste år indbragte Poul Michelsens kamp for homoseksuelles rettigheder LGBT's hæder som Årets heteroseksuelle borger. Blandt andre hædersbevisninger kan nævnes den islandske falkeorden og det danske ridderkors.

Ud over det politiske arbejde og en lang erhvervskarriere har Poul Michelsen desuden repræsenteret det færøske landshold i både badminton, bordtennis og fodbold.