Prøv avisen

Fødselsdag i morgen

Sognepræst Rikke Mai, 37.

Lektor, cand.theol. Anne Sofie Schøtt, 45. - Sognepræst Tine Junker Dalgaard, 48. - Designer, kreativ direktør Karen Simonsen, 48. - Adm. direktør Jens Klavsen, 49.

Læge, dr.med., videnskabsformidler Peter Lund Madsen, 54. - Sognepræst Helle Brink, 55. - Oversygplejerske, MPK Mette Aronsson Thornbjerg, 55. - Sognepræst, lektor Mikkel Wold, 56. - Direktør Michael Svane, 57. - Ambassadør Freddy Svane, 57. - Afdelingslæge Peter Bo Hansen, 59. - Lærer, fhv. borgmester og MF Per Deichmann Bisgaard, 59.

Oberst Finn Hvid Bertelsen, 60. - Fhv. borgmester og MF Troels Christensen, 60. - Overlæge, klinikchef, dr.med. Bjarne Finn Alsbjørn, 61. - Professor, dr.theol. Lauge Olaf Nielsen, 63. - Kunstmaler Eyun av Reyni, 63. - Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, 65. - Adm. direktør Søren Høgenhaven, 65. - Pastor emer. Peder Sidelmann Kristensen, 67. - Professor, dr.phil. Lene Koch, 67. - Pastor emer. Asger Bent Bjerre, 68. - Kommunaldirektør, cand.jur. Peter Rygaard Andersen, 68. - Forfatter, journalist Karen Thisted, 68. - Overlæge, dr.med. Niels Grunnet, 69. - Konsulent, fhv. adm. direktør Søren Eusebius Jakobsen, 69. - Tv-programmedarbejder, journalist Søren Ryge Petersen, 69. - Fhv. landsholdsspiller Finn Laudrup, 69.

Fhv. rektor Jørgen Østergaard, 70. - Forfatter, fhv. universitetslektor, cand.theol. Jørgen I. Jensen, 70. - Fhv. turistchef Birgitte Allentoft Bisp, 71. - Fhv. rektor Bente Scharff Smith, 71. - Formidlingschef Leon Østergaard, 71. - Sognepræst Bodil Vibeke Jølver, 74. - Professor emer., dr.scient. Erik Hviid Larsen, 74. - Direktør, civilingeniør, ph.d. Andreas Toft Fensvig, 75. - Ambassadør, cand.polit. Torben Mailand Christensen, 77. - Læge Poul Schiøler, 78.

Advokat Hans Henrik Gamborg, 80. - Fhv. klinikchef Lea Lund Marckmann, 89.