Prøv avisen
Portræt

Overarkivar brændte for militærhistorie

Tidligere overarkivar Hans Christian Bjerg, der i de seneste 10 år har været orlogshistoriker under Søværnets Operative Kommando. Privatfoto.

Næsten alle, der er blevet søofficerer i de seneste 39 år, har han undervist. I dag fylder tidligere overarkivar Hans Christian Bjerg 70 år

Overarkiver, redaktør, underviser, orlogshistoriker og forfatter. Det er ikke så lidt, Hans Christian Bjerg har med i bagagen, når han i dag har 70-årsfødselsdag.

Hans Christian Bjerg blev født i 1944 i København. Knap 20 år senere fik københavnerdrengen studenterhuen på, og i 1971 kunne han skrive kandidat i historie og indianske sprog og kulturer på sit cv. Han blev den første dansker, der tog en eksamen i indianske sprog.

Rigsarkivet ansatte ham samme år som arkivar, og her slog Hans Christian Bjerg sine folder helt indtil 2002.

I 1981 blev han forfremmet til overarkivar og blev leder af Forsvarets Arkiver. Forsvaret var ikke et ukendt område for Hans Christian Bjerg, som allerede tilbage i 1974 blev historisk konsulent for søværnet.

Siden 1975 har han undervist i søkrigshistorie på Søværnets Officersskole. Næsten alle, der er blevet uddannet som søofficerer i de seneste 39 år, har haft Hans Christian Bjerg som underviser.

Ved siden af sit arbejde har Hans Christian Bjerg fundet tid til at bevare sin interesse for indianske kulturer og sprog. Siden midten af 1970'erne har han været medlem af Dansk-Mexicansk Selskabs bestyrelse, og i 1994 blev han formand, en post han besad, indtil han trådte ud af foreningen i 2008. Han har siden 2004 afviklet forskellige andre engagementer: i 2005 afgik han som medlem af eksekutivkomitéen for Union Européenne de Gymnastique, i 2006 gik han af som landsformand for Danmarks Gymnastik Forbund og sidste år ophørte kontroludvalget for Politiets og Forsvarets efterretningstjenester, det såkaldte Wamberg-udvalg, som han havde siddet i siden 1987.

Den tidligere overarkivar har været redaktør af Tidsskrift for Søvæsen siden 2003 og udgivet flere bøger blandt andet bogen ”Dannebrog Historien om et kristent og nationalt symbol” fra 2006, der fortæller om det danske flags historie fra kong Valdemar Sejr til vore dages roligans og flagafbrændinger. Han var desuden en af initiativtagerne til afholdelse af Søværnets 500-årsjubilæum i 2010 og udgav i den anledning bogen Dansk Orlogshistorie ”1510-2010”. Gennem flere år har han som hovedredaktør arbejdet med en dansk-norsk udgivelse af en dagbog ført af den norske matros Trosner i årene 1710-1714 om bord på den dansk-norske fællesflåde.

Hans Christian Bjerg er gift med Liselotte Bjerg og har to voksne børn.

/ritzau/