Prøv avisen
Portræt

En formidabel formidler af bibelske tekster

Tine Lindhardt blev uddannet teolog i 1984, og hendes kirke- og kristenliv blev fra barnsben af præget af FDF. Foto: Johnny Wichmann / billedbyroet

Tine Lindhardt prædiker for Folketinget i dag. Kirkeminister Marianne Jelved har peget på en prædikant, der beskrives som en formidabel formidler

Det anses som ærefuldt at blive valgt som prædikant ved Folketingets åbningsgudstjeneste. Og i år har kirkeminister Marianne Jelved (R) valgt en biskop, som for tiden får både tidehvervske og missionske teologer op af stolen. Nemlig biskop over Fyens Stift Tine Lindhardt.

Og når det måske vil provokere ovennævnte kirkelige retninger, så handler det om en længere strid i Fyens Stift om indvandrerpræsten Massoud Fouroozandeh.

Massoud Fouroozandeh har døbt omkring 160 mennesker til kristendommen, men ikke til folkekirken. Og Tine Lindhardt mener, at når man er præst i folkekirken, så kan man ikke døbe til andet end folkekirken. Det er blot en af uenighederne. Tine Lindhardt har opbakning fra samtlige biskopper om holdningen til sagen.

Tine Lindhardt blev biskop over Fyens Stift i 2012. Hun stillede også op som kandidat til bispevalget i København i 2009.

Og da husbonden også har titel af biskop, var der vittige hoveder, der diverterede med en del Clinton-vitser i den anledning. Glemt havde de dog, at Clinton-vitser altid ender med, at Hillary er den klogeste.

Tine Lindhardt blev uddannet teolog i 1984, og hendes kirke- og kristenliv blev fra barnsben af præget af FDF. Som præst bestred hun en række mindre sogne i en årrække, indtil hun i 1998 blev programmedarbejder på DR. I 2003 blev hun hentet ind som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, og det var herfra, hun som eneste kvinde i 2009 stillede op som bis-pekandidat i København.

Efter bispevalget i 2009 flyttede hun med husbonden, biskop emeritus Jan Lindhardt, til Fyn og et præsteembede i Odense. Og så vandt hun Fyn i 2012. Blandt andet fordi den såkaldte Provstebetænkning spillede en stor rolle i valgkampen, mente eksperter. Hendes modkandidat forsvarede den, og Tine Lindhardt frygtede den, ikke mindst på vegne af menigheds-rådene, som havde mange af stemmerne i bispevalget.

Men i begge valgkampe har hun været kategoriseret som den kandidat, der ikke kritiserede modkandidaterne, men holdt sig til eget valgprogram.

Hvis man skal placere Tine Lindhardt teologisk, så er hun nærmest statskirkelig. Som han tidligere har sagt: Hvis kirken ikke er gift med staten, så ved man ikke hvem, den allierer sig med. Hun har været imod en kirkestyrelsesordning, sekunderet af formand for stiftsrådet og tidligere sundhedsminister Ester Larsen (V).

Tine Lindhardt er en formidabel formidler af bibelske tekster. Og i morgen vil hun på prædikestolen blandt andet genfortælle historien om Kain og Abel. Som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab har hun blandt andet været drivkraften bag en af Bibelselskabets største succeser, ”Den nye aftale”, som er Det Nye Testamente på nudansk, og hun har også skrevet flere bøger om Bibelen og kirkelige ritualer.

Hun var indtil bispevalget i 2012 medlem af Kristeligt Dagblads repræsentantskab.

Tine Lindhardt er født i Nordjylland som datter af en oberst, og hun har også været feltpræst i 20 år indtil 2007. Derudover har hun haft fem forskellige, forholdsvis korte embedsperioder som sognepræst, inden hun kom til Danmarks Radio i 1998. Tine Lindhardt har to børn med ægtefællen, og en række bonus-børnebørn, idet Jan Lindhardt har fire voksne børn fra et tidligere ægteskab.

Tine Lindhardt på prædikestolen under dagens åbningsgudstjeneste. Foto: Leif Tuxen