Prøv avisen
Portræt

Historikeren, som jagter danske SS-bødler

SS-folk ved Nuremberg Rally i 1937 i Tyskland. Foto: Berliner Verlag

Therkel Stræde er aktuel med ny bog om danskere, der deltog i folkemordet på jøder. Han ser det som en forpligtelse at skrive om og nuancere alle tiders største forbrydelse

I mange år efter Anden Verdenskrig var folkemord og udryddelseslejre noget, der foregik langt fra danske grænser og uden direkte forbindelse til Danmark. Men danskere havde også blod på hænderne, og i videre udstrækning end hidtil antaget. Det er blevet beskrevet i en ny bog af Dennis Larsen og Therkel Stræde, ”En skole i vold” (Gyldendal), der af anmeldere er beskrevet som en af de seneste årtiers vigtigste bøger om Danmark og Anden Verdenskrig, der bringer navngivne danske SS-folk i direkte berøring med folkemordet.

Lektor Therkel Stræde er en af landets førende holocaustforskere og har som historiker ved Syddansk Universitet i over 25 år forsket i og skrevet om krigen og holocaust. Hans indgående interesse for holocauststudier har i mange år været fokuseret på, hvad der skete ude i markerne. Folkedrabsforskningen har længe været præget af en forestilling om en slags bureaukratisk nazistisk beslutning og mordfabrikker i udryddelseslejre med lang afstand mellem bøddel og offer. Det er kun halvdelen af sandheden, idet op mod tre millioner mennesker så deres banemand i øjnene, noterer Therkel Stræde, der i disse dage befinder sig i Gdansk i Polen på studietur med det syddanske Netværk for Nazisme- og Holocauststudier, som han var med til at stifte i 2008.

Therkel Stræde blev født i 1953 i kølvandet på krigens afslutning, som stadig prægede samtiden og historieskrivningen. I retsopgøret dengang var man ikke interesseret i, hvad der skete med andre end danskere, og slet ikke hvad der skete med andre langt fra de danske grænser.

Han voksede op i Slagelse i et hjem præget af interesse for historie, natur, kunst og Grundtvig. Faren var højskoleforstander og forvaltningschef for skole, kultur og fritid, og moren højskolelærer. Og det var måske ikke tilfældigt, at de fire Stræde-søskende blev henholdsvis billedhugger, direktør for Zoo i København, jurist og historiker.

Sidstnævnte, Therkel Stræde, kom ind på historiestudierne præget af kold krig og ideologiske magtkampe. I begyndelsen arbejdede han som mange andre kolleger med arbejderhistorie og var på jagt efter de store helte, der forandrede historien. Han kom til de såkaldte tysklandsarbejdere, der mindre heroisk drog ned syd for grænsen for at gøre en indsats for fjenden. Det førte til, at han blev ansat af et tysk forskerhold, der studerede slave- og tvangsarbejdere i Volkswagens fabrikker. Projektet varede fra 1988 til 1993 i Tyskland, men den unge historiker rejste verden rundt for at finde og interviewe overlevende.

Det blev til en række meget personlige møder med overlevere, som kom til at betyde meget for hans tilgang og ønske om at uddanne nye unge historikere i denne del af historien. For ”det her skal man vide noget om”, siger Stræde, der kalder holocaust for et usammenligneligt historisk kompleks, som man har en forpligtelse på at forholde sig til som menneske opvokset i den vestlige civilisation og kultur, der skabte forbrydelserne. ”Vi må forstå det dybeste fald i den kulturarv, som også skabte Goethe, Mozart og internettet.”

Therkel Stræde er koordinator for Auschwitz-dag Syd i forbindelse med den årlige mindedag i januar, hvor han er med til at sende unge historiestuderende ud til folkeskoler i regionen for at fortælle om holocaust for 500-700 danske børn.

Han har udgivet en lang række bøger om holocaust og antisemitisme blandt andet i Danmark, og hans seneste bog skal ses i lyset af den tilgang til historien, som ifølge Stræde hjælper til at udvide og nuancere vores syn på den mere sterile historieskrivning, der handler om fabriksmordet på jøderne. Han mener, at Danmark har et uafsluttet kapitel om de danske SS-folk og deres medvirken i holocaust.

Therkel Stræde er en af landets førende holocaustforskere og aktuel med ny opsigtsvækkende bog om danske SS-soldater. - Foto: Lasse Mortensen