Prøv avisen

Aktuelle navne

Folkekirken

Pr. 1. maj er Bente Holm Viuf fastansat som sognepræst ved Antvorskov Kirke. Hun har i den stilling vikarieret i det seneste års tid. Hun indsættes ved en højtidelighed i forbindelse med højmessen anden pinsedag den 16. maj kl. 10.

Ny professor

Vibeke Hetmar er 1. maj tiltrådt som professor i udvikling af kommunikative kompetencer ved Danmarks Pædagogiske Universitet.Professoratet omfatter læse, skrive og litteraturpædagogik samt kommunikation og kommunikationsformer i uddannelsesinstitutioner. Professoratet er knyttet til forskningsenheden Tekstpædagogik, sprog og kommunikation

foto

Repræsentanter til Nationalbanken

Folketinget har valgt folketingsmedlemmerne Helle Thorning-Schmidt (S) og Henrik Sass Larsen (S) til at indtræde i Nationalbankens repræsentantskab frem til 31. marts 2006.

Professor til Florida

Torsdag den 5. maj flyver professor, dr.med. og overlæge Finn Gottrup fra Danmark til Florida, hvor han som den første skandinav er blevet bedt om at holde den prestigefyldte Semmelweiss-lecture for kolleger fra begge sider af Atlanten.

Ny chef for SOK

Den 1. august udnævnes kommandør Nils Christian Wang til kontreadmiral og bliver samtidig ny chef for Søværnets Operative Kommando. Han afløser kontreadmiral Kurt Birger Jensen, der tiltræder en post som repræsentant for SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) i NATO. Nils Christian Wang har været ansat i forsvaret i 28 år, senest som chef for Forsvarskommandoens ledelsessekretariat. Med sine kun 47 år bliver Wang en af de yngste admiraler i søværnet i nyere tid.

navne@kristeligt-dagblad.dk