Prøv avisen

Aktuelle navne

Foto: Iris

Afskedsgudstjeneste i Rømø Kirke

Søndag den 21. juni holder sognepræst Claus Helsbøl afskedsgudstjeneste i Rømø Kirke. Han stopper i sit embede med udgangen af september.

Claus Helsbøl blev i 1976 uddannet lærer fra Tønder Statsseminarium, hvorefter han arbejdede som lærer i en årrække, inden han i 1985 blev skoleinspektør på Fole Skole. I en årrække lavede han radio- og tv-programmer til DR, og han har også været med til at starte Løgumkloster Friskole.

Siden påbegyndte han cand.pæd.-studiet i kristendom og religion på Danmarks Pædagogiske Universitet og ville oprindelig tage den teologiske særuddannelse, men i 1990 blev han valgmenighedspræst i Aulum-Vinding-Vind. 10 år senere fik han embedet som sognepræst på Rømø, som han nu forlader.

Efter gudstjenesten, der begynder klokken 15, er der reception i præstegården, hvor menighedsrådet er vært ved et let traktement.

Forkæmper for gigt-ramte børn får pris

Gigtforeningen uddeler hvert år Mobileprisen. Den gives til en eller flere personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for at forbedre forholdene for mennesker med gigt. Årets modtager er frivillig i Gigtramte Børns Forældreforening (GBF), Helle Lund Rasmussen fra Storvorde. Prisen blev overrakt ved Gigtforeningens repræsentantskabsmøde.

Helle Lund Rasmussen var medlem af foreningen GBF's bestyrelse i perioden 2000-2013. Den fortjeneste, der berettiger hende til særlig anerkendelse, er varetagelsen af GBF's sekretariatsfunktion gennem 14 år. Hun er uddannet sygeplejerske. Med den baggrund har hun kunnet bidrage med en god faglig indsigt i de medicinske forhold og problemstillinger omkring børnegigt, og hun har været et naturligt bindeled mellem GBF og de hospitalsafdelinger, som behandler børnene.

Mobileprisen består af en mobile, designet af Flensted Mobiler, som skal ses som symbol på den bevægelsesfrihed, Gigtforeningen ønsker for alle. Med æren følger 15.000 kroner.

Ph.d.-studerende får bevilling

Gitte Brinch Andersen, ph.d.-studerende på Institut for biomedicin på Aarhus Universitet, har netop modtaget en bevilling til sit ph.d.-projekt.

Hun forsker i knoglekræft, en kræftform, der oftest rammer børn. Diagnosen bliver tit stillet meget sent, da symptomerne ofte bliver forvekslet med vokseværk. For hvert fjerde barn har kræften spredt sig til andre organer ved diagnosen, hvilket resulterer i, at kun 15-20 procent af børnene er i live efter fem år.

Gitte Brinch Andersen har fået 479.511 kroner fra Arvid Nilssons Fond til sit ph.d.-projekt om knoglekræft.

Studenterforskere ud-nævner æresmedlem

Lektor Bo Løfgren, læge og ph.d., der forsker i hjertestopbehandling, er blevet tildelt æresmedlemskab af Selskab for Medicinsk Studenterforskning efter en lang og enestående indsats for studenterforskning.

Bo Løfgren var stiftende formand for selskabet, og fortsatte som næstformand i 2005-2008. Han har gennem årene ydet en betydelig indsats for at forbedre vilkårene for studenterforskere og støtter stadig foreningen aktivt.