Prøv avisen

Aktuelle navne

Aktuelle navne

To teologiske æresdoktorer udnævnes

Ved Københavns Universitets årsfest i dag bliver pastor emer. Jens Lyster, senest sognepræst i Notmark på Als, udnævnt til æresdoktor i teologi. Jens Lyster har siden sin studietid på Københavns Universitet beskæftiget sig intensivt med salmeforskning. Således var han med til at grundlægge tidsskriftet Hymnologiske Meddelelser i 1971 og var de første mange år dets ansvarshavende redaktør, samtidig med at han også har været en flittig bidragyder.

Jens Lysters største videnskabelige bedrift er dog en udgivelse for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af reformationsårhundredets største danske salmedigter, Hans Christensen Sthens værker. Ved samme lejlighed tildeles professor Mohamed Salih den teologiske æresdoktorgrad. Mohamed Salih er professor i udviklingsstudier og politisk videnskab ved Institute of Social Studies i Haag og ved universitetet i Leiden. Hans forskningsfelt er afrikansk politik og udviklingsproblemer.

Ny museumsinspektør på ARoS

ARoS Aarhus Kunstmuseum har ansat mag. art. i kunsthistorie Lise Mortensen som ny museumsinspektør. Med ansættelsen vender den 37-årige Lise Mortensen hjem til Aarhus Kunstmuseum, hvor hun i sin tid som kunsthistoriestuderende var ansat som omviser og udstillingsassistent.

Lise Mortensen er uddannet fra Aarhus Universitet og har boet i Berlin, hvor hun studerede kunstvidenskab ved Technische Universität. På ARoS skal Lise Mortensen stå bag en række af museets særudstillinger. Derudover får hun ansvaret for ARoS Moderne Galleri. Lise Mortensen har de seneste fire år været museumsinspektør på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring.