Prøv avisen

Aktuelle navne

Bryllup

Lørdag den 8. december vies i Århus Valgmeninghed: Pædagog Helle Overgaard Pedersen, datter af Gunhild og Peder Overgaard Pedersen, Skjern og stud.theol Christian Wegeberg Christensen, søn af Kirsten og Anders Christensen, Holstebro.

Bryllupsfond giver gaver

Prinsesse Margrethes og Prins Henriks Bryllupsfond har uddelt i alt 1.273.000 kroner, og oberst Lasse Harkjær har fået 100.000 kroner til et værk om Livgarden i anledning af 350-års-jubilæet.

Millioner til hvepsevaccine

Forskningsrådet for Teknologi og Produktion har bevilget 2,3 millioner kroner til ph.d. Irina Borodina fra DTU til udviklingen af en ny mere effektiv og billig hvepsevaccine. Forskningsprojektet vil på længere sigt kunne danne grundlag for at udvikle billige og effektive vacciner mod allergi over for mange andre stoffer.

Præster ansættes

Kirkeministeriet har ansat sognepræst Nina Raunkjær som sognepræst i Hørsholm Pastorat i Helsingør Stift fra den 15. december 2007, og pr. 1. januar 2008 er Vibeke Fosgerau von Oldenburg ansat som kirkebogsførende sognepræst i Sottrup Pastorat i Haderslev Stift.

Forskningspriser uddelt

Dansk Magisterforening uddelte tirsdag to forskningspriser til henholdsvis biokemiker Jesper Wengel (billedet) og sociolog Dominique Bouchet, begge professorer fra Syddansk Universitet. Jesper Wengel får prisen for sin naturvidenskabelige forskning, mens Bouchet får prisen for sin grænseoverskridende forskning. Magisterforeningens pris, der giver hver modtager 50.000 kroner, blev indstiftet i 2006 for at skabe opmærksomhed om den forskning, som ikke umiddelbart har et synligt mål eller giver et økonomisk afkast.

Hæder til Berlingske-journalist

Journalist Elisabeth Lumby fra Berlingske Tidende har som den første modtaget Karen Voigts Mindelegat på 30.000 kroner. Legatet, som ikke kan søges, tildeles en ældre journalist, der er eller har været tilknyttet avisen og som trofast har gjort dagens gerning.

Fondsmidler til ortopædforskning

Professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard har modtaget 300.000 kroner fra Fabrikant Mads Clausens Fond til lægevidenskabelig forskning på Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium. Forskningen koncentrerer sig især omkring, hvordan kunstmaterialer kan indopereres og fungere sammen med bevægeapparatet. Desuden afdækkes det, hvordan kunstmaterialer kan vokse sammen med omkringliggende væv og skabe nyt væv.

Nyvalgte i Tandlæge-foreningen

På Tandlægeforeningens netop overståede hovedgeneralforsamling blev der valgt tre nye ansigter til hovedbestyrelsen: Inge Marie Behrendtz fra Odense, Henning Nyholm Jensen fra Rødekærsbro og Jan A. Frederiksen fra Hørve. Alle har tidligere bestredet udvalgsposter i Tandlægeforeningens regi.

Forskning i fjendebilleder

Som et led i en satsning på øget støtte til humanvidenskabelig forskning har VELUX FONDEN bevilget penge til et treårigt postdoc-projekt om Kulturmøder og religiøse fjendebilleder. Bevillingen er givet til lektor, dr.phil. Susanne William Rasmussen på Syddansk Universitets Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Forskningsprojektet vil analysere religiøse fjendebilleder på europæisk grund i antikkens møde mellem romersk religion og kristendom.

Stor miljøpris til forskningschef

Forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser, Bo Riemann, har fået Aase og Ejnar Danielsens Fonds miljøpris for 2007 på 250.000 kr. I sin forskning har Bo Riemann fokuseret på de mindste organismer og særligt bakteriernes rolle i havet. Han modtager prisen for sin omfattende forskningsindsats og for at have etableret et nyt internationalt institut, Baltic Nest Institute, der skal udvikle og anvende økologiske og økonomiske modeller for Østersøregionen. Dr.scient. Bo Riemann er forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og adjungeret professor ved Roskilde Universitetscenter.