Prøv avisen

Audiens

Der var audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot i mandags.

Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: overlærer på Tingløkkeskolen Anette Strøm Thysen, Odense, byggesagsbehandler i Kolding Jørgen Vesterdahl, Kolding, overkonstabel af 1. grad Bent Emil Andersen, Gistrup, overlærer på Egholmskolen Jette Lundhøy Hansen, Taastrup, værkstedsmedarbejder på Grønnemoseværkstederne Preben Knudsen, Svendborg, bruger ved beskyttet værksted Flemming Simon Uldall Christensen, Sønderborg, fuldmægtig i Skanderborg Kommune Søren Damsgaard Hansen, Skanderborg, borgerservicekonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune Karen Margrethe Spaabæk, Holstebro, overassistent ved Skattecenter Odense Laila Christensen, Odense, overlærer på Egebjergskolen Kristian Egebjerg Pedersen, Horsens, overassistent ved Skattecenter Skive Bodil Andrea Ørum, Skive, organist ved Grene og Billund Kirker Morten Egon Mortensen, Billund, overassistent i Danmarks Statistik Lene Margrethe Kirketerp, Hellerup, social- og sundhedsassistent ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus Alfred Peder Møller, Brønderslev, sygehjælper ved Herning Kommune Johanne Ditlevsen, Herning, tandklinikassistent ved Vejle Kommunale Tandpleje Britta Hovgaard Møller, Vejle, overassistent i Herning Kommune Inger Dahl Madsen, Herning, sygehjælper på Haraldsborg Bocenter Sirpa Anneli Janicki, Roskilde, social- og sundhedsassistent ved Nyborg Kommune Inger Marie Smidt, Nyborg, ingeniørassistent ved Danmarks Tekniske Universitet Hans Jørn Lund Poulsen, Måløv, pædagogmedhjælper ved Børnehuset Villavej Benta Skals Thomsen, Ejstrupholm, rengøringsassistent ved Regionspsykiatrien Viborg Inge-Marie Enøe, Viborg, telefonist ved Regionshospitalet Randers Inge Dalsgaard Jakobsen, Randers, sygehjælper på Sygehus Syd Jonna Jørgensen, Horslunde, sygehjælper på Haraldsborg Bocenter Tove Birgit Gottlieb Saaby, Hvalsø, overassistent i Gladsaxe Kommune Annette Melholt Nielsen, Birkerød, assistent på Handelsfagskolen Lone Kastrup Olsen, Odder, sygehjælper på Herning Jordemodercenter Annalise Nielsen, Herning, social- og sundhedshjælper i Ringsted Kommune Lizzi Johanne Jensen, Ringsted, overlærer på Hørsholm Skole Inge Løth Rasmussen, Allerød, overlærer på Sct. Nicolai Skole Mona Elvira Andersen, St. Heddinge, pædagogisk assistent på Sølund Anne Marie Callesen Rohrberg, Skanderborg, hjemmehjælper i Bandholm Svanehøjcentret Anna Marie Jensen, Nørreballe, PR-medarbejder ved Hjørring Kommune Joan Wigh, Horne, operationssygeplejerske ved Hospitalsenheden Vest Lis Borg Pagh, Herning, administrerende uddannelsesleder ved Region Midtjylland Lisbeth Lerberg, Beder.

De resterende navne på den store audiens følger i morgen.