Børnenes ubestridte frontkæmper

Han er kendt som børnenes beskytter. I årevis har Per Schultz Jørgensen kæmpet for børns rettigheder, hvilket han i tirsdags modtog endnu en pris for

Per Schultz Jørgensen.
Per Schultz Jørgensen. . Foto: Mogens Ladegaard.

Bekæmpelse af mobning, revselsesretten og pædofili. Det er bare nogle af de emner, der i årenes løb har stået højt på psykolog og professor Per Schultz Jørgensens dagsorden. I tirsdags modtog han Dansk Pædagogisk-Historisk Forenings årlige Erna-pris for sin mangeårige kamp for børns rettigheder, vilkår og stemme i samfundet.

Den 78-årige børneforkæmper blev som lærersøn oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Men efter et job på en skole for svagt begavede børn blev Per Schultz Jørgensens interesse for psykologien vakt, og han videreuddannede sig i 1968 til cand.psych. Senere blev han lektor ved Københavns Universitet og dernæst forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet. I 1991 blev han udnævnt til professor ved Danmarks Lærerhøjskole – i dag Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Men mest kendt er Per Schultz Jørgensen for sit engagement i Børnerådet 1994-2001 – fra 1998 som rådets formand.

LÆS OGSÅ: FN efterlyser dansk ombudsmand for børn

For som formand har Per Schultz Jørgensen været med til at ændre synet på børn til at være langt mere inkluderende og anerkendende, mener tidligere kolleger. En bedrift han i 2001 modtog Peter Sabroe Prisen og Heinild Prisen for.

Han beskrives som en mand, der samler stor opmærksomhed omkring sig, når han træder ind i et lokale. Ikke fordi han taler længe eller skingert. Men på grund af sin store viden på området. En videnskabelig indsigt, som han har formået at forene med påvirkningen af politikeres holdninger og handlinger. Selv fremhæver Per Schultz Jørgensen det væsentlige ved ikke at gøre sig til politiker, men fastholde den faglighed, han danner sine holdninger ud fra.

Hans vedholdenhed kan dog også gøre ham til en stædig herre, der nødigt går på kompromis, når han har sat en dagsorden, fortælles det. Hans drivkraft som formand for Børnerådet var så stor, at han ofte kom til at gøre sekretariatets arbejde fra bunden selv. Og det var snarere det videnskabelige arbejde og politiske spil, der optog ham, frem for den direkte kontakt med børn.

Det behov får Per Schultz Jørgensen dog også i vid udstrækning opfyldt på hjemmefronten. Han har tre voksne børn med sin hustru, socialrådgiver og medforfatter til flere af hans bøger Ellen Schultz Jørgensen, som han har været gift med i 48 år. Huset i Farum nær sø og skov bliver ofte besøgt af et eller flere af parrets ti børnebørn. For familien har altid haft stor betydning for Per Schultz Jørgensen, der voksede op i en søskendeflok på seks. I dag har han, hvad han kalder en storfamilie på omkring 70 medlemmer, der jævnligt tager på kortere eller længere rejser og sejlture omkring Orø.

Det er der også blevet mere tid til, efter at han i 2000 fratrådte stillingen som professor og i 2001 trak sig som formand for Børnerådet. Men det går aldrig stille for sig i Per Schultz Jørgensens liv. For siden er det blevet til flere bogudgivelser og forskningsprojekter. I 2002-2007 var han desuden formand for Socialpolitisk Forening og i 2004 markerede han sig som formand for Den Alternative Velfærdskommission frem til 2008. Han er stadig en flittig foredragsholder og ivrig debattør, når de fortravlede børnefamilier og nedskæringerne på dagsinstitutionsområdet er til debat. Så vi har næppe hørt det sidste indlæg om børns vilkår fra Per Schultz Jørgensen.

holtze@k.dk