Prøv avisen

Bibelprofessor med flair for IT

Nicolai Winther-Nielsen er netop blevet udnævnt som professor og kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag. – Privatfoto.

Som en tidlig fødselsdagsgave blev Nicolai Winther-Nielsen i torsdags godkendt som professor i teologi. I dag fylder han 60 år

portræt

Med løftede arme stod Nicolai Winther-Nielsen og udtalte velsignelsen over menigheden i Emdrup Kirke, som enhver anden folkekirkepræst gør det hver søndag. Men halvvejs måtte han holde en pause. Hans ansigtsudtryk afslørede, at han havde glemt anden halvdel af velsignelsen. Det blev ikke mindre pinligt af, at velsignelsen er gammeltestamentligt arvegods, som er hans speciale, for han tog sin doktorgrad i netop gammeltestamentlig teologi.

Nicolai Winther-Nielsen afsluttede velsignelsen med nogle fromme og højtidelige ord om Guds kærlighed, der tydeligvis var hans egen version, efterfulgt af en latter hos både ham selv og menigheden.

Episoden stammer fra et tremåneders vikariat i Emdrup Kirke, hvor han igennem 25 år har været engageret og stadig er hjælpepræst.

Selvom professortitlen er helt ny, har Nicolai Winther-Nielsen af kolleger og studenter længe været kendt som en professortype på grund af sin distræthed. Men han er også kendt som en hjertevarm person, der bekymrer sig for sine studenters trivsel, for sin hjælpsomhed og sit store engagement på Dansk Bibel Institut (DBI), som er en konservativ institution, hvor der uddannes teologer.

Allerede som ny teologistuderende var Nicolai Winther-Nielsen med til at stifte DBI. Han blev som 22-årig ansat som underviser i hebræisk og indføring i Gammel Testamente og fortolkning.

Teologen har baggrund i Luthersk Mission og tager i sin forskning udgangspunkt i Det Gamle Testamente som en troværdig historisk kilde. Det kan for eksempel betyde, at Noas Ark i denne forskningstradition betragtes som et skib, der har eksisteret, i stedet for som en myte.

I 1991-2002 var han ansat som lektor på Menighedsfakultetet, der er en anden teologisk, konservativ uddannelsesinstitution. Han har desuden beskæftiget sig med bibelsk arkæologi og arrangeret arkæologiske studenterture til Israel.

Ud over sit arbejde på DBI er Nicolai Winther-Nielsen i dag også ekstern lektor på Aalborg, hvor han arbejder med kandidatuddannelsen Persuasivt Design. Det er her, han har haft succes med at udvikle et nyt program, som gør nytte langt uden for landets grænser.

De seneste tre år har han sammen med kollegaer i et EU-projekt udviklet IT-programmet PLOT-Learner, der hjælper studerende med at lære sprog som hebræisk. Programmet afprøvede han blandt afrikanske studerende, da han i 2010-2013 var udsendt af Danmission til Madagaskar for at undervise i hebræisk og Det Gamle Testamente.

Programmet har medført, at fattige teologistuderende i landet ud for Afrikas sydspids kan lære hebræisk foran deres pc uden at skulle tage på dyre udlandsophold. Programmet har stort potentiale og forventes at blive anvendt i andre lande.

Nicolai Winther-Nielsen er gift med Margrethe og har to døtre og tre børnebørn.