Birgit Bertung begyndte at studere i en sen alder, men da hun blev introduceret til Kierkegaard, sagde det bang

Mag.art. i filosofi Birgit Bertung begyndte at studere i en moden alder, men siden da har hun været en vigtig stemme i Kierkegaard-debatten herhjemme. Fredag fylder hun 90 år

Birgit Bertung begyndte først at studere, da hendes fire børn var store nok til at klare sig selv, men siden da har filosofien været hendes vigtigste beskæftigelse.
Birgit Bertung begyndte først at studere, da hendes fire børn var store nok til at klare sig selv, men siden da har filosofien været hendes vigtigste beskæftigelse. . Arkivfoto: Leif Tuxen

For omkring et halvt århundrede siden blev mag.art. i filosofi Birgit Bertung ramt af en brat forelskelse, som sidenhen har udviklet sig til et livslangt forhold. Det skete, da hun var i 40'erne og begyndte at studere filosofi på universitetet i Odense.

På daværende tidspunkt havde hun fået fire børn, som alle havde nået en alder, hvor det ikke længere var strengt nødvendigt at passe dem op i hjemmet, og det frigav tid til at studere i en moden alder.

Valget faldt på filosofi, fordi de mange år med børnepasning havde efterladt et stort intellektuelt og eksistentielt tomrum hos Birgit Bertung.

I den første tid på studiet i Odense fik alle de nye studerende en hurtig gennemgang af moderne tiders vigtigste filosoffer, og da de nåede til Søren Kierkegaard, sagde det bang. Birgit Bertung var ramt, og hun var ikke i tvivl om, at det skulle være ham og hende fremover.

Siden da har hun stået ud som kvindelig Kierkegaards-debattør i et miljø, der i mange år har været domineret af mænd.

Da hun i 1988 blev mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet efter en magisterkonferens om Søren Kierkegaards kvindesyn, var det med hendes egne ord "helt umuligt for en kvinde i hendes alder at få job" i branchen. Men selvom Birgit Bertung aldrig har bestredet store stillinger og professorater ved universiteterne, er det alligevel lykkedes hende at finde en vej til at bruge sit fag.

I næsten 40 år har hun beskæftiget sig med Søren Kierkegaards filosofi og teologi via foredrag, bøger, debatindlæg og artikler, og ikke mindst som sekretær for Søren Kierkegaard Selskabet gennem 25 år.

Alene i denne avis er det blevet til knap hundrede debatindlæg, svar og kommentarer oftest med afsæt i Søren Kierkegaards tanker i årenes løb. Vel at mærke uden også at nævne omtaler, interviews, bidrag til artikler og ikke mindst alt det, der er blevet publiceret i andre dagblade og medier.

Hun fortæller selv, at hun ikke stiller sig tilfreds med overfladiskhed, men at hun finder stor tilfredshed i at fordybe sig, og at filosofien giver plads til dette. Gennem årene har Birgit Bertung blandt andet været stærkt optaget af Kierkegaards kvindesyn og har i særlig grad brugt det til at debattere det kvindesyn, der optræder i islam. Hun har således altid stået fast på at mene, at "islam er hierarkisk opbygget med speciel undertrykkelse af kvinder som følge", og at det muslimske hovedtørklæde er en "blåstempling af kvinders mindreværd" og "selve symbolet på undertrykkelsen".

Sidestillet med kvindesynet står spørgsmål om identitet, hvor Birgit Bertung også har fundet Kierkegaard særligt aktuel. I bogen "Identitet og fællesskab" fra 2019 peger hun for eksempel på identitetspolitikken som et "diktatorisk fællesskab" og sætter spørgsmålstegn ved fællesskabet som den ideelle livsform.

Selvom disse to spørgsmål har været blandt de væsentligste, er det dog kendetegnende for Birgit Bertung, at hun har formået at betragte en bred vifte af strømninger i tiden gennem en Kierkegaardsk-prisme.

For sognepræst ved Vor Frue Sogn i Aarhus og mag.art. i litteraturvidenskab Anders Thyrring Andersen står Birgit Bertung først og fremmest som en stemme, der for alvor har forstået Kierkegaards intentioner

Han fremhæver den store pluralitet, hvormed Birgit Bertung har set og belyst Kierkegaards forfatterskab.

"Hendes mange bøger har været ekstremt forskellige indbyrdes. Hun har tegnet et anderledes portræt af Kierkegaard for tiden og formået at pege på et begyndelsessted i et forfatterskab, der ellers er ganske labyrintisk," siger han.

Anders Thyrring Andersen understreger, at Birgit Bertung har været vigtig for hans personlige forståelse af Kierkegaard, og peger på Birgit Bertungs bog "Kierkegaard, kristendom og konsekvens" fra 1994, som en af de allerbedste og lettest tilgængelige bøger om den danske teolog og filosof.

"Den er ikke bare loyal over for Kierkegaards intention, den formår også at fremstille kernen i hans tankegang, så alle, der vil Kierkegaard, kan være med," lyder det.

Når Birgit Bertung i dag ser tilbage på sin optagethed i filosofi, som måske begyndte sent, men som til gengæld har varet ved, er hun glad for, at det blev lige netop det fag. For filosofien og ikke mindst mødet med Søren Kierkegaards tanker har været en kilde til en livslang åndelig beskæftigelse, som hun sætter meget højt.

Hun håber, at hun med sine mange bøger har efterladt noget værdifuldt til sine børn, børnebørn og oldebørn, og kort inden sin fødselsdag konstaterer hun da også glædeligt, at en del af dem allerede er blevet læst. Det foregår i øvrigt via e-mail, for selvom Birgit Bertung fylder 90 år i denne uge, holder hun stadig af at få lov at skrive.