Bugge bygger bro mellem litteratur og teologi

Teologen David Bugge bliver kaldt sin generations største arvtager efter Løgstrup, når det gælder at forene litteratur og teologi. Nu modtager han Martin A. Hansen-prisen for sin forskning i og formidling af forfatterskabet

David Bugge begyndte først at læse nordisk litteratur, men savnede den teologiske dimension og skiftede så studium til teologi. Nu har han forenet sine interesser som lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet, samtidig med, at han holder mange folkelige foredrag. - Privatfoto.
David Bugge begyndte først at læse nordisk litteratur, men savnede den teologiske dimension og skiftede så studium til teologi. Nu har han forenet sine interesser som lektor i systematisk teologi på Aarhus Universitet, samtidig med, at han holder mange folkelige foredrag. - Privatfoto.

Teologen og litteraturforskeren David Bugge har ikke sluppet sin fascination af Martin A. Hansen, siden han i 9. klasse fik læst novellen ”Høstgildet” højt af sin dansklærer og skrev stil om Hansens novelle ”Paradisæblerne”.

Men Martin A. Hansens bøger stod nu i forvejen på forældrenes bogreoler hjemme på præstegården i Nordjylland, hvor den store danske forfatter både optog David Bugges præstefar og hjemmegående mor, der var cand.mag. i dansk og religion.

Således voksede David Bugge op med forældre, der både interesserede sig for litteratur og teologi. Og selv er han fortsat i samme spor. Først læste han et år nordisk litteratur, men savnede den teologiske dimension på studiet. Dengang var han også begyndt at drømme om selv at blive præst, så han skiftede til teologistudiet på Aarhus Universitet uden at have mistet sin litterære interesse.

På den måde kom han også til at følge i den berømte teolog K.E. Løgstrups fodspor, når han brugte litteraturen som en måde at åbne teologien på - og omvendt.

For Løgstrup banede på linje med Johannes Sløk vej for en ny teologi, der tog litteraturen alvorligt som en ligeværdig dialogpartner og anvendte den ikke blot som illustrativt eksempelmateriale. Det er ”ikke den eneste farbare vej, men endnu en farbar vej, som det er vigtigt ikke at lade gro til igen”, skrev David Bugge selv i et festskrift til Doris Ottesen i 2006.

På det tidspunkt havde han allerede selv slået sit navn fast som en stærk forsker i litteratur med teologisk dybde. I 2004 færdiggjorde Bugge sin ph.d.-afhandling ”Digtning og etik hos Martin A. Hansen”, som året efter blev trykt og udgivet som bog med titlen ”Medusas søn”.

Det førte også til hans ansættelse som lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet, hvor han blandt andet er redaktør for Løgstrup Biblioteket. Og Bugges fortsatte forskningsarbejde inden for sammenhængen mellem teologi og litteratur har blandt teologer skabt fornyet interesse for Martin A. Hansens forfatterskab, og ”med David Bugges blændende formidlingsevne er det lykkedes gennem foredrag også folkeligt at holde interessen for forfatterskabet ved lige”, som det hedder i Landsforeningen Martin A. Hansens motivation for give Martin A. Hansen-prisen, der tidligere er gået til litteraturforskeren Anders Thyrring Andersen og forfatteren Ida Jessen, til David Bugge.

Prisen bliver overrakt den 43-årige David Bugge den 20. august ved et større arrangement i forfatterens fødeby, Strøby på Stevns. Og formanden for foreningen, Ole Juul, tilføjer, at han også er glad for at overrække prisen til David Bugge, der er ”sin generations største arvtager efter Løgstrup, når det gælder at forene litteratur med teologi”.

Og som underviser og foredragsholder kan David Bugge også bruge Hansen:

”I mesterværket 'Løgneren' holder læreren Johannes Vig hver morgen en forundringstime for sig selv, hvor han forsøger at forundre sig over noget, som han også kan få eleverne til at forundre sig over. Den form for forundringspædagogik, synes jeg, er meget inspirerende,” siger David Bugge og tilføjer, at Hansens forhold til kristendommen og den radikale nådeopfattelse, man finder visse steder i forfatterskabet, også har optaget ham gennem alle årene. For selvom Hansens forfatterskab har svinget i popularitet og især ikke blev elsket af de marxistiske litteraturforskere, der kaldte Hansens tanker for reaktionære, mener David Bugge, at Hansens forfatterskab beskæftiger sig med eksistentielle temaer, der aldrig forældes.

Interessen for litteratur deler han i øvrigt med sin hustru, der er cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Sammen har de tre døtre og bor i Aarhus.