Prøv avisen

Cambodjansk hæder til dansk missionær

Axel Rye Clausen har siden midten af 1980’erne arbejdet som missionær for Luthersk Mission. Nu kan han også kalde sig ærespastor. – Privatfoto.

Missionær for Luthersk Mission Axel Rye Clausen er blevet udnævnt til ærespastor af en kristen nationalkomite i Cambodja

Missionær i Luthersk Mission (LM) Axel Rye Clausen kan nu tilføje titlen ærespastor på sit visitkort. På et møde i september måned i Cambodian Christian Protestant Community (CCPC) fik han helt uventet for ham selv tildelt titlen sammen med to andre.

Med titlen fulgte et identitetskort udstedt af CCPC og godkendt af både landets religionsministerium og indenrigsministerium. Rettigheden til at udstede kortet kræver godkendelse på allerhøjeste niveau, nemlig af premierministeren.

LÆS OGSÅ: Formidleren af Karen Blixens kulturarv

Titlen skal ikke forstås som specielt kirkelig, men har derimod stor betydning på det civile og administrative plan.

CCPC ledes af senator Un Thy, som er et kristent medlem af regeringen, og som har god adgang til de politiske magtcentre i landet. Organisationen agerer primært i tilfælde af magtovergreb eller religiøs undertrykkelse, men giver også vejledning i, hvordan kristent arbejde skal følge landets love.

Axel Rye Clausen har gennem de seneste par år været personlig rådgiver for senator Un Thy, der er et af de seks medlemmer af Cambodjas interreligiøse råd, der er nedsat af regeringen på foranledning af FN for at tage hånd om problemer, der eventuelt måtte opstå mellem de forskellige religioner, der findes i landet. Desuden rådgiver CCPC regeringen i religiøse spørgsmål.

Som repræsentant for et absolut mindretal i landet er det en betydningsfuld position, Un Thy har. De fem øvrige medlemmer af det interreligiøse råd er en katolik, to buddhister og to muslimer.

Axel Rye Clausen er født i 1949 og opvokset i Hillerød. Han blev uddannet boghandler i 1977 og gik i to år, 1982-1984, på Luthersk Missions missionsskole i Hillerød, hvorefter han kom til Tanzania som missionær. Her virkede han i 12 år frem til 1996, da han fik en stilling som projektsekretær i LM.

Siden 2003 har han været beskæftiget som LM-missionær i Cambodja.

Axel Rye Clausen er gift med Annelise Clausen.