Prøv avisen

Døde

v Museumsinspektør, ph.d., Eva Koch, København, er død, 58 år. Eva Koch blev magister i forhistorisk arkæologi i 1985. Hendes ph.d.- afhandling om mosefundne lerkar fra stenalderen udkom i 1998 som bogen "Neolithic Bog Pots". Hun havde et indgående kendskab til keramikfremstililng i oldtiden både fra sit studium af fundene og fra eksperimenter med brænding af lerkar. Allerede som studerende udviklede Eva Koch et stort talent for tegning af oldsager, og mange arkæologer har benyttet hende som illustrator af videnskabelige afhandlinger. Hun blev i 1987 ansat ved Nationalmuseet som leder af det hold af tegnere, der var og stadig er knyttet til udgivelsen af det dansk-tyske værk "Die Funde der älteren Bronzezeit". Eva Koch høstede dog mest anerkendelse for sin videnskabelige indsats. Hun kombinerede sit indgående kendskab til det arkæologiske kildemateriale med naturvidenskabelige data og med eksperimentel arkæologi.

v Overlæge, dr.med. Hans Bohr,Søborg, er død, 92 år. Hans Bohr var søn af atomfysikeren Niels Bohr. Han tog lægevidenskabelig eksamen i 1944, mens han sammen med sin familie opholdt sig i Sverige, hvorfra han efter befrielsen vendte hjem som underlæge ved Den Danske Brigade. På sin vej mod doktorgraden, erhvervet i 1964, fik han universitetets guldmedalje for en prisopgave i klinisk medicin, der handlede om bestemmelse af organismens blodmængde ved hjælp af et radioaktivt mærket fosfat. Hans Bohr uddannede sig som speciallæge i kirurgi og ortopædi og drev gennem flere år speciallægepraksis i ortopædisk kirurgi. Fra 1968 til 1984 var han overlæge ved Refsnæs Kysthospital og samtidig leder af Rigshospitalets laboratorium for knogleforskning, hvor han arbejdede med eksperimentelle studier inden for sit område. Blandt andet var kalkstofskiftet og dets sammenhæng med knoglemes tilstand genstand for Hans Bohrs undersøgelser. Hans Bohr var konsulent i knogletuberkulose ved Københavns Amts lungemedicinske afdeling og læge ved Socialforskningsinstituttet. Han var derudover knyttet til Invalideforsikringsretten.