Døde

v Professor, forhenværende institutleder Finn Hauberg Mortensen, København, er død, 66 år.

Finn Hauberg Mortensen var uddannet litteraturhistoriker og indtil i fjor leder af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Han tilegnede sig tre akademiske grader, hvoraf den sidste blev lic.phil. i 1979.

I perioden 1970-1974 var han tilknyttet Københavns Universitet og igen fra 2007. 1991-2007 var han at finde som professor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet.

Finn Hauberg Mortensen forskede og skrev om nogle af de største forfattere og tænkere, Danmark har oplevet. Således blev hans sidste værk Skæve skrifter, der var en samling af H.C. Andersen-tekster. I fem år passede han desuden en deltidspost som forskningsprofessor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Det blev også til flere bøger om den danske filosof.

Finn Hauberg Mortensen var desuden aktiv i et væld af ministerielle udvalg og råd.

v Forfatter, mag.art. Anni Broue Jensen, Odense, er død, 88 år.

Anni Broue Jensen debuterede i 1944 under sit pigenavn Kiærbye med bogen Vild Hvede. I 1955 flyttede hun til Odense, hvor hun skrev sin magisterkonferens i litteraturvidenskab om Thomasine Gyllembourgs forfatterskab.

Anni Broue Jensen var også boganmelder for Fyens Stiftstidende, underviste i både dansk og drama på Odense Børnehaveseminarium, i tysk på TietgenSkolen og holdt forelæsninger om kvindelitteratur på Folkeuniversitetet overalt i landet.

Anni Broue Jensen var desuden i en periode udsendt af Kulturministeriet for at forelæse i USA.